โพสต์ล่าสุด

  • สิงหาคมโดยทั่วไปเป็นเดือนที่ฝนตกเยอะที่สุด เราก็ต้องเลือกผักที่เหมาะสมต่อการปลูกในเดือนนี้ โดยทั่วไปก็จะปลูกแตงกวา ผักบุ้ง กวางตุ้ง ซึ่งล้วนเป็นผักที่ชอบน้ำมาก โดยเฉพาะพริก ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ให้รสเผ็ดร้อน ช่วยให้ร่างกายปรับตัวได้ดีในฤดฝน

  • ปกติแล้วภารกิจปันอาหารปันชีวิต วิกฤตโควิด-19 เราจะไม่ทิ้งกัน จะส่งมอบอาหารให้กับกลุ่มคน/ชุมชนเมืองที่มีความเปราะบางด้านอาหารทุกวันศุกร์

Events