โพสต์ล่าสุด

  • ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การผลิตและการตลาดด้านอาหารในท้องถิ่นมีได้เผชิญกับวิกฤตนานับประการ ผู้คนต่างเสาะหาอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่ในแง่ของรสชาติ ดีต่อสุขภาพ และปลอดภัย แต่ยังสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา ชาวนากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อตอบสนองความต้องการและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจ ระบบอาหารของชุมชนหรือท้องถิ่นได้เกื้อหนุนเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะเกษตรกรระดับกลางและผู้ผลิตรายย่อย พบว่า การผลิตและการขายเข้าสู่ระบบอาหารชุมชน คือ ทางเลือกเดียวสำหรับพวกเขา เนื่องจากไม่มีการประหยัดจากขนาดหรือทรัพยากรทางการเงินเพื่อแข่งขันในตลาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของระบบอาหารท้องถิ่น กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาโครงการ Know Your Farmer Know Your Food มุ่งสร้างความเข้มแข็งในความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภคภายในสหรัฐอเมริกา โดยโครงการนี้ได้สำรวจแนวคิดของระบบอาหารท้องถิ่นและจัดหาทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้บริโภคและชุมชนในการพัฒนาระบบอาหารที่ฟาร์มและธุรกิจที่สามารถทำกำไรและอยู่รอดได้ รวมถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างชุมชนและความสัมพันธ์ในชนบทและในเมืองมิสซูรี มาทำความรู้จักระบบอาหารท้องถิ่น was…

  • คุณ Carla Mucavi จะมาอธิบายให้พวกเราฟังว่าคนเมืองสามารถเด็ดผักตามหน้าต่างห้องครัวได้อย่างไร

Events