โพสต์ล่าสุด

  • โดยคุณ Poopae Supattra Usaha เดินไปเดินมาที่สวน อ้าวววว….มะระหัวใจลูกนึงแก่จัดมากแล้ว ส่วนอีกลูกเหลืองสุกแล้ว จำต้องตัดทั้ง 2 ลูก ตัดแล้วจะเอาไปไหน?!?! ที่แน่ๆลูกสีเหลืองคือได้เก็บเมล็ดแน่นอน ส่วนอีกลูกยังคิดไม่ออกว่าเมนูไหนจะคู่ควร

  • ฤดูกาล กับ เกษตรกรรม เป็นสิ่งอยู่คู่กันมาอย่างช้านาน เมื่อก่อนหลายสิบปี เราจึงมักได้ยินว่า หน้าทุเรียน หน้าลำไย หน้ามะม่วง เป็นต้น หรือก็คือ การเพาะปลูกที่สอดคล้องกับฤดูกาลนั้นเอง การปลูกผักเองก็อ้างอิงกับฤดูกาลเช่นเดียวกับผลไม้

Events