สวนผักสำหรับคนไม่มีเวลารดน้ำ  
ดูทั้งหมด >>

 ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งโครงการขนาดเล็กเพื่อร่วมสร้างและขยายพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับมิติต่างๆด้วยกัน   
ดูทั้งหมด >>
 ดาดฟ้าสีเขียวกินได้ที่ทำให้องค์กรมีชีวิต@ NECTEC  
 ผักกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้เด็ก 
 สวนผักคนไร้บ้าน: จากผู้ขอกลายเป็นผู้ปลูก ปัน และให้อาหาร 
ดูทั้งหมด >>

   วิจัยพบ กิจกรรมในสวนช่วยลดความเครียด และปัญหาสมาธิสั้นในเด็ก  
   วิจัยผลการทำสวนผักต่อการบำบัดรักษาโรคทางกายเเละใจ 
   สวนผักริมถนน สร้างชุมชนน่าอยู่  
   วิจัยพบหลักสูตรเเละกิจกรรมในโรงเรียนช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเด็ก 
   Agrihood หมู่บ้านพร้อมสวนผัก 
   เปลี่ยนแปลงเมือง : Make a Difference 
ดูทั้งหมด >>

 เพาะเห็ดง่ายๆด้วยขอนไม้  
ดูทั้งหมด >>

   วันนี้ลูกหลานคุณกินอะไร  
ดูทั้งหมด >>

 ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ 
 ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way 
 ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท 62) 
ขอบอกว่าใครที่มาที่นี่แล้ว มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มาที่สวนผักบ้านคุณตาแล้ว เกิดแรงบันดาลใจ อยากจะกลับไปปลูกผักที่บ้านของตนเองและอยากกลับมาที่สวนผักบ้านคุณตาอีก
 ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)  
ร่วมเรียนรู้ ออกเเบบ เเละลงมือปลูกความสุขในบ้านคุณ ในสวนผักกลางเมือง
 เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ 
เรียนรู้การพึ่งตนเอง การปลูกผักในเมือง ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำสบู่เเชมพู ทั้งภาคทฤษฎีเเละปฏิบัติ
ดูทั้งหมด >>

โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber