โพสต์ล่าสุด

  • โดยคุณ Pom Suetorchart เป็นการต้มจับฉ่ายแบบฝรั่งเศส ไว้กินเป็นเครื่องแนมสเต๊ก หรือจะกินเป็นจานหลักเลยก็ได้ วันนี้ทำเป็นอาหารเช้า กินกับขนมปังกระทียม “ราตาตุย”สามารถทำแบบใส่เนื้อสัตว์(เบคอน) หรือไม่ใส่ก็ได้ แต่ครั้งนี้ทำแบบไม่ใด้

  • หากพูดถึงประโยชน์ของการให้เด็กได้ปลูกผักกินเอง ก็มีตั้งแต่การที่เด็กได้เรียนรู้ชีวิตจากธรรมชาติมากขึ้น มีมุมมอง และความเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น มีทักษะความรู้โดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ดีขึ้น

Events