เทคโนโลยี IoT กับเกษตรในเมือง ตอนที่ 1

ปัจจุบันกระแสการบริโภคผักผลไม้ออแกนิกส์ได้ขยายตัวอย่างแพร่หลายจนเป็นหนึ่งในกระแสหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ เพราะทามกลางเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่อัตราการบริโภคสินค้าออแกนิกส์กลับเพิ่มขึ้นสวนทางกับเศรษฐกิจกระแสหลัก การเติบโตของเกษตรอินทรีย์จึงเป็นกระแสหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเกษตรกรรม แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งของโลกแห่งเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) หรือ อินเตอร์เน็ตออฟติง ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงเป็นอย่างมากอุตสาหกรรมไอที เทคโนโลยี IoT เป็นระบบโครงข่ายที่จะเชื่อมต่อข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันผ่านอุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต หลักการทำงานของ IoT การทำงานของ IoT สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนตามลำดับ ได้แก่ การเก็บข้อมูล (data collection) การตรวจทานและส่งต่อข้อมูล (collate and transfer) … Continue reading เทคโนโลยี IoT กับเกษตรในเมือง ตอนที่ 1