Home AuthorsAll posts by itsme.tact@gmail.com
Author

itsme.tact@gmail.com

ปกติแล้วภารกิจปันอาหารปันชีวิต วิกฤตโควิด-19 เราจะไม่ทิ้งกัน จะส่งมอบอาหารให้กับกลุ่มคน/ชุมชนเมืองที่มีความเปราะบางด้านอาหารทุกวันศุกร์

สวนผักคนเมืองชวนไปรู้จัก โครงการเกษตรในเมืองตามรูปแบบวิถีชีวิตของคนริมคลองในพื้นที่ริมคลองบางมด หรือที่คนทำงานเรียกกันติดปากว่า “สวนผักริมคลองบางมด” เพราะด้วยที่ตั้งของสวนผักแห่งนี้อยู่ติดริมคลอง ต้องเดินเท้าตามสะพานปูนเล็กๆ หรือไม่ก็นั่งเรือลัดเลาะตามคลองบางมดไปเท่านั้น จึงจะไปถึงสวนแห่งนี้ได้

เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในระหว่างการล็อคดาวน์ที่ผ่านมา 2 – 3 อาทิตย์แล้ว หนึ่งในชุมชนแรกที่ออกมาเรียกร้องถึงการเยียวยา อย่างชุมชน San Roque

.อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงทางอาหารของเรา. อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนสิทธิในการเข้าถึงอาหารของเรา. อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงของเรา..

ส่งมอบ #ถุงยังชีพเพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหาร รอบแรกให้กับผู้สมัครเข้าร่วม

โครงการสวน “สนุก” ในสวนลับ (The Secret Garden) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สวนสนุกกลางสวนผักใจกลางเมืองศรีราชา สวนผักที่ริเริ่มจากกลุ่มผู้ปกครอง ที่ต้องเลี้ยงดูแลเด็กวัยประมาณ 5-15 ปี ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ผู้ปกครองสังเกตพบว่า เด็กๆเกิดความเครียดจากการเรียนออนไลน์ บางคนเป็นเด็กบ้านเรียนแต่ไม่สามารถเดินทางออกไปไหนได้เช่นกัน . เด็กๆ เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว ผู้ปกครองจึงรวมกลุ่มกันเพื่อทำสวนผักบำบัด จูงใจให้เด็กๆ ออกมาทำสวน ได้ใช้กล้ามเนื้อมือและตา ให้เกิดประโยชน์ รู้จักการรอคอย ใช้จินตนาการร่วมกับธรรมชาติและเห็นการเจริญเติบโตชองผักเป็นความเบิกบานทางใจก่อให้เกิดการปลูกจิตสำนึกที่ดีในใจของเด็กๆ เกิดกิจกรรมร่วมกันในสังคม เช่น…

วิดีโอนี้ จะฉายภาพชีวิตประจำวันของผู้เกษียณอายุจำนวนมากที่เป็นคนปลูกผักในสวนผักจัดสรร (alottment garden) บนที่ดินที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของซึ่งตั้งอยู่บริเวณชานเมืองบาร์เซโลน่า โดยสวนผักเหล่านี้เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่เป็นอิสระ ซึ่งเกิดจากการไม่เชื่อฟังที่หล่อหลอมผ่านความร่วมสมัยในเมืองของพวกเรา แนวทางการทำงานแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทำให้เราค้นพบข้อมูลมากกมายจากสภาพแวดล้อมของเมือง โดยหนังสั้นเรื่องนี้จะโฟกัสไปที่มิติทางสังคมที่ก่อร่างสวนผักขึ้นมาด้วยตนมันเอง ด้วยการมองให้เรื่องเหล่านี้เป็นบทเรียนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติที่เป็นอิสระในสังคม ซึ่งมันจะมาเปลี่ยนชุดความคิดที่บอกว่าคนแก่ที่เกษียณอายุแล้วนั้นไม่มีประโยชน์และต้องคอยพึ่งพิงคนอื่นเสมอ วิดีโอนี้เป็นหนึ่งในส่งพิมพ์ชุด “เมืองของคนเกษียณอายุ : พจนานุกรมฉบับสั้น ๆ ของสวนผักที่ไม่เป็นทางการริมแม่น้ำบาร์เซโลนา”

“อาหารที่ดี ย่อมมาจากการเพาะปลูกที่ดี เกษตรในเมืองเพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหาร และความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนเมือง ทำให้เราได้ย้อนกับมาดูแล ฟื้นฟู ผืนดิน แหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีชีวิต เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการเพาะปลูกให้พืชผักเติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง และกลับมาเป็นอาหารที่ดีมีคุณภาพ มีพลังชีวิต เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในวิกฤตเช่นนี้ ” สวนผักชุมชนหมู่บ้านอรุณนิเวศประชาร่วมใจ คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนขนาดใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยและตึกอาคารพาณิชย์ จำนวน 800 – 1,000 หลังคาเรือน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี…

อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงทางอาหารของเรา อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนสิทธิในการเข้าถึงอาหารของเรา อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงของเรา