Green Team Farm สวนผักเพื่อคนไร้บ้าน  
   เมื่อแพทย์สั่งยาเป็นอาหารจากสวนผักในโรงพยาบาล @ Lankenau Medical Center  
   Give time and Get Food @ 4th Street Farm  
   Jone Valley Teaching Farm มากกว่าสวนผักที่ทำกิจกรรมกับเด็ก 
   Potager Alhambra : เมืองเปลี่ยนผ่าน ด้วยสวนผักชุมชน @ เบลเยี่ยม  
   Folo Farm : Feed Our Love One 
   Kelly Street Garden : สวนแห่งความหวัง 
   จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพื้นที่ว่างกลายเป็นพื้นที่ของชุมชน กับ What if : Project 
   เซคัตสึคลับ สหกรณ์ที่เป็นมากกว่าร้านค้า 
   สวนแห่งชีวิต และการเยียวยา 

เลือกหน้า


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber