สวนผักกับ Arts Space  
   มาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองกันเถอะ 
   ตลาดเกื้อกูล 
   สวนผักดาดฟ้าบ้านธรรมดาสุข  
   สวนแห่งชีวิตครอบครัว 
   ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น และเข้าใจเรื่องความสำคัญของอาหาร พวกเราจึงสานต่อ 
   วงพัฒนาศักยภาพนักปลูกเมือง ปลูกชีวิต 
   สวนผักริมทางดึงดูดและเชื่อมโยงผู้คน @ ชุมชนหน้าวัดโคนอน 
   สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ : จากคาราวานทรัคฟาร์มกรุงเทพ สู่ คาราวานทรัคฟาร์มพัทลุง  
   The Art of Salad 

เลือกหน้า


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber