สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่

  

สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ เกิดขึ้นจากการพยายามริเริ่มปลูกผักบนพื้นปูน โดยทดลองปลูกตั้งแต่ในกระถาง จนพัฒนามาเป็นแปลงผักที่มีการใช้กาบมะพร้าวซึ่งสามารถเก็บความชื้น โดยได้สูตรว่าต้องใช้กาบมะพร้าว 2 ส่วนต่อดิน 1 ส่วน เมื่อพบว่าได้ผลดี จึงพัฒนางานเรื่อยมา โดยมุ่งเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป รวมถึงมุ่งขยายงานเรื่องการปลูกผักให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนงานที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตด้วย

 

สำหรับรายละเอียดหลักสูตรของศูนย์อบรมเกษตรดาดฟ้าสามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้

 

-                   ประวัติสวนเกษตรดาดฟ้า

-                   เทคนิคการทำเกษตรบนพื้นปูน

-                   การนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นแปลงปลูกผัก

-                   ความรู้เกี่ยวกับการทำจุลินทรีย์ท้องถิ่น

-                   ขั้นตอนการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ขยะหอม)

-                   ขั้นตอนการทำฮอร์โมนเร่งใบ ดอก ผล

-                   ขั้นตอนการทำสมุนไพรไล่แมลง

-                   ขั้นตอนการทำไคโตซาน

-                   การทำปุ๋ยจุลินทรีย์จากขยะสด(ผักและผลไม้)

-                   การทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร (ปุ๋ยทาคาคูระ และปุ๋ยใบไม้)

-                   การเพาะถั่วงอกไร้สาร (แบบประหยัด)

-                   การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์

-                   เทคนิคการเพาะเมล็ด

-                   การเตรียมแปลงปลูก  (ภาคปฏิบัติ)

-                   การทำน้ำยาอเนกประสงค์ (จากลูกมะกรูด)  


 

 

       

 

โดยในแต่ละหัวข้อ นอกจากการอบรมให้ความรู้แล้ว ยังมีการสาธิตให้ดู พร้อมทั้งให้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงในบางขั้นตอน โดยเฉพาะเรื่องการเพาะกล้า ย้ายกล้า และการปลูกลงแปลง

 

หลังจากอบรมที่ศูนย์จบแล้ว หากมีผู้กลับไปทำแล้วประสบปัญหา ทางทีมวิทยากรก็ยินดีให้คำปรึกษาทั้งโดยผ่านทางโทรศัพท์ e-mail รวมทั้งมีการลงพื้นที่เพื่อลงไปช่วยแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน

 

สนใจติดต่อสำนักงานเขตหลักสี่ 999 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน กรุงเทพมหานคร 10210โทร. 02-576-1393

 


 | วันที่ 09/12/2554

อ่าน 3809


 ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท 62)
 ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)
 ศูนย์อบรมสวนเกษตรดาดฟ้า หลักสี่
 เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ
 ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber