ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)      ศูนย์อบรมอีกแห่งโครงการสวนผักคนเมืองภูมิใจนำเสนอก็คือ ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาลาดพร้าว 71 (บ้านเจ้าชายผัก) ใครที่สนใจเรื่องการทำเกษตรในเมืองมานาน ก็คงพอจะคุ้นเคยกับชื่อของนคร ลิมปคุปตถาวร หรือปริ๊นซ์ ผู้ได้รับฉายานามว่าเจ้าชายผัก กันมาไม่น้อย เพราะเขาคือหนึ่งในมีแรงใจไฟฝันที่จะให้ทั้งตนเองและคนเมืองหันมาสนใจเรื่องการพึ่งตนเองด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษกินเองกันมากขึ้น จนเกิดเป็นชมรมเกษตรในเมืองขึ้นมา

      ปริ๊นซ์เล่าถึงประวัติและความสนใจของตนเองให้ฟังว่า เขาสนใจเรื่องเกษตรมาตั้งแต่ปี 2545 แล้ว แต่มาเริ่มลงมือปลูกผักเองอย่างจริงจังก็เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว โดยเน้นเรื่องการปลูกพืชหลากหลาย สอดคล้องกับทั้งสภาพแวดล้อมและความต้องการของคนในครอบครัว ซึ่งเทคนิควิธีการปลูกพืชผักให้งอกงามนั้น เขาก็ได้มาจากความรู้ที่สั่งสมมาทั้งจากตำรา วิชาเรียน การดูงานที่ต่างๆทั้งในและนอกประเทศ และที่สำคัญคือได้จากประสบการณ์ที่เขาพยายามทดลองปฏิบัติเองจริงๆ จนตอนนี้เขาได้ขยายพื้นที่การเพาะปลูกจากในบริเวณข้างบ้านของตนเอง ไปพลิกฟื้นพื้นดินที่เคยถูกปล่อยทิ้งรกร้างมากนานบริเวณตรงข้ามบ้าน ให้กลายเป็นสวนผักคนเมืองเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ด้วยความตั้งใจจริงของเด็กรุ่นใหม่อย่างปริ๊นซ์ เขาไม่เพียงเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนเท่านั้น แต่ปริ๊นซ์ยังช่วยทั้งเผยแพร่แนวคิด และลงมือถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ตนสั่งสมมาให้กับผู้ที่สนใจติดต่อกันมาโดยตลอด

      สำหรับการอบรมที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาลาดพร้าว 71 (บ้านเจ้าชายผัก) แห่งนี้ ปริ๊นซ์บอกว่านอกจากการสอนเรื่องเทคนิควิธีทั้งการปลูก การทำปุ๋ย การทำน้ำยาไล่แมลงต่างๆแล้ว เขายังต้องการจะเน้นให้คนที่มาอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการปลูกผักกินเองอย่างแทนจริง รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางอาหาร และพลังชีวิตในอาหารด้วย ที่สำคัญไม่เพียงภาคทฤษฎีเท่านั้นที่เขาจัดให้ เขายังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง แถมยังเปิดโอกาสให้สัมผัสกับรสชาติอาหารสุขภาพที่ทำจากผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริ๊นซ์จะพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการปลูกผักไว้กินเอง โดยเฉพาะในกลุ่มคนเมืองอย่างแท้จริง แต่สิ่งที่เขาเน้นย้ำอยู่เสมอคือ ถ้าเราคิดจะปลูกผัก เราทำแล้วต้องมีความสุข คือสุขกายที่ได้อาหารดี สุขใจที่ได้ปลูก และสุขร่วมกันที่ได้แบ่งปัน ถ้าไม่มีความสุขก็ไม่ควรทำ        ใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามไปได้ที่

ศูนย์อบรมเกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)

9/711 สตรีวิทยา 2 ซอย 3 ลาดพร้าว 71 กรุงเทพฯ โทร. 098-919-5562 นะคะ ต้องการใส่ภาพประกอบข้อความด้านล่างแบบอัตโนมัติคลิก ต้องการใส่ภาพประกอบข้อความด้านล่างแบบอัตโนมัติคลิก
 ต้องการใส่ภาพประกอบข้อความด้านล่างแบบอัตโนมัติคลิก ต้องการใส่ภาพประกอบข้อความด้านล่างแบบอัตโนมัติคลิก

 | วันที่ 02/03/2560

อ่าน 5259


 ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)
 ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way
 ศูนย์อบรมสวนเกษตรดาดฟ้า หลักสี่
 ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท 62)
 เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber