ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท 62)

 

                ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท62) เกิดขึ้นโดยมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างและพัฒนาศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนเมืองที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตส่วนหนึ่งกลับมาพึ่งพาตนเองในแนวทางที่สอดคล้องกลับวิถีธรรมชาติ โดยมีการอบรมที่เน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองในด้านการอุปโภค บริโภคในด้านต่างๆเช่น การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆใช้เองในครัวเรือน การใช้พลังงานทดแทนภายในบ้าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปลูกผักสวนครัวโดยไม่ใช้สารเคมีไว้รับประทานด้วยตนเองในระดับครัวเรือน

              สำหรับพื้นที่ของศูนย์อบรมนี้ ทางมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาได้เข้าไปพัฒนาบ้านคุณตาซึ่งเป็น บ้านไม้ที่แข็งแรง เก่าแก่อายุเกือบ 50 ปี เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น แต่ยังสวยและน่าอยู่ และเหลือพื้นที่ว่างข้างบ้านประมาณ 40 ตร.ม. จัดเป็นแปลงสาธิตและมีการปลูกผักในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ผักแนวตั้ง ผักล้อยาง ผักในท่อพีวีซี เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมสามารถนำรูปแบบต่างๆที่เราจัดแสดงอยู่นี้ไปจัดสรรให้เหมาะสำหรับที่พักอาศัยของแต่ละคน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมสำหรับการเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวคิดและทักษะต่างๆเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว เช่นพื้นฐานการปลูก การเตรียมดิน การเพาะกล้า การป้องกันศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวพืชผัก เป็นต้น

                นอกจากนี้สำหรับโครงการสวนผักคนเมืองในปี2ทางศูนย์อบรมยังมุ่งหมายที่จะเป็นพื้นที่ในการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกผักและการดำเนินชีวิตของผู้ที่เคยผ่านการอบรมมาแล้วและผู้ที่สนใจกลุ่มใหม่ ทั้งนี้จะมีการเพิ่มการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆเพิ่มเติมที่จะสามารถต่อยอดความรู้ในเรื่องของการพึ่งพาตนเอง เช่น การเพาะเห็ด การปลูกข้าว การทำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเช่น สบู่ แชมพู ธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ที่สนใจปลูกผักและสร้างเครือข่ายกลุ่มคนปลูกผักให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

                ขอบอกว่าใครที่มาที่นี่แล้ว มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มาที่สวนผักบ้านคุณตาแล้ว เกิดแรงบันดาลใจ อยากจะกลับไปปลูกผักที่บ้านของตนเองและอยากกลับมาที่สวนผักบ้านคุณตาอีก


สนใจติดต่อ

ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา สุขุมวิท 62 ข้างตึก M-link ติดทางด่วน ถ.สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กทม. โทร.02-279-5118,095-0672728 

 


 ต้องการใส่ภาพประกอบข้อความด้านล่างแบบอัตโนมัติคลิก ต้องการใส่ภาพประกอบข้อความด้านล่างแบบอัตโนมัติคลิก
 ต้องการใส่ภาพประกอบข้อความด้านล่างแบบอัตโนมัติคลิก ต้องการใส่ภาพประกอบข้อความด้านล่างแบบอัตโนมัติคลิก
 ต้องการใส่ภาพประกอบข้อความด้านล่างแบบอัตโนมัติคลิก ต้องการใส่ภาพประกอบข้อความด้านล่างแบบอัตโนมัติคลิก

 | วันที่ 08/05/2558

อ่าน 3364


 ศูนย์อบรมสวนเกษตรดาดฟ้า หลักสี่
 เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ
 ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way
 ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)
 ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท 62)


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber