| วันที่ 29/11/2554

อ่าน 2623


 ปลูกมือใหม่ให้เป็นสุข
 ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งโครงการขนาดเล็กเพื่อร่วมสร้างและขยายพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับมิติต่างๆด้วยกัน
 จุลินทรีย์เกลี้ยงกิ๊ก
 เทศกาลกินเปลี่ยนโลกครั้งที่ 2 "เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม"
 ชวนเด็กๆมาร่วมกิจกรรมเปิดโลกผจญภัย เมล็ดพันธุ์น้อยเดินทาง ในลานสวนผักคนเมือง ในงานมหกรรมอาหารเเละสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 1


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber