| วันที่ 02/02/2555

อ่าน 722


 เปิดรับโครงการขนาดเล็ก : สวนผักคนเมือง : เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนของเมือง
 ปลูกมือใหม่ให้เป็นสุข
 ชวนมาร่วมทัวร์สวนผัก : ดาดฟ้า เขียว กินได้
 ชวนร่วมลดขยะ บริจาคถุงมือ 2 เพื่อใช้ในงานมหกรรมสมุนไพรเเห่งชาติ
 ตารางอบรมสวนผักคนเมือง ประจำเดือนก.พ.


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber