คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมเเต่ละกิจกรรม
 | วันที่ 09/03/2555

อ่าน 851


 ชวนเที่ยวงานมหกรรมอาหารเเละสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 2
 เชิญร่วมงานMini Green Fair'6 กิน(ให้)ดี อยู่ดี มีทางเลือก
 โชว์พราว ข้าวพื้นบ้าน "ทางเลือก ทางรอดข้าวไทย"
 รับอาสาสมัครร่วมเรียนรู้วิถีการปลูกและปรุงไปกับชาวสวนผักคนเมืองที่ลานสวนผักคนเมือง
 ปลูกมือใหม่ให้เป็นสุข


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber