รูปแบบเทคนิคการทำเกษตรในเมือง พึ่งตนเองง่ายๆ สไตล์คนเมือง ห้องครัวคนเมือง บทความ


 

การผลิตและใช้พืชสมุนไพรเพื่อป้องกันศัตรูพืช

ในปัจจุบันกระแสโลกต้องการบริโภคอาหารที่เป็นเกษตรอินทรีย์ (Organic Food)ในการผลิตต้องใช้ สารป้องกันศัตรูพืช และกำจัดโรคพืช ประเทศไทยอุดมไปด้วยพืชสมุนไพรที่นำมาใช้เป็นสารควบคุมแมลงและป้อง กันโรคพืชได้ การพัฒนาเทคนิคการเตรียมสาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย ปลอดภัยและได้ผล จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถลดพิษตกค้างและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีฆ่าแมลงและกำจัดโรค การเตรียมสารสกัดจากพืช มีรายละเอียด ดังนี้

1.การเลือกพืชสมุนไพร  ควรเป็นพืชในท้องถิ่น หาง่าย และเลือกพืชที่รับประทานได้ แต่เป็นพิษต่อแมลง ตามตัวอย่างในตาราง

        ชนิดพืช

            แมลงที่ควบคุม


สะเดา

หนอนกระทู้หอม หนอนใยผัก หนอนอื่นๆ


ขมิ้นชัน

หนอนกระทู้หอม หนอนใยผัก หนอนอื่นๆ


หนอนตายหยาก

หนอนหลอดหอม และหนอนอื่นๆ


สาบเสือ

หนอนกระทู้ผัก เพลี้ยอ่อน


ตะไคร้หอม

ใช้ไล่แมลง


ข่าเหลือง

มีฤทธิ์ในการไล่แมลง


โล่ติ๊น

ตั๊กแตนปาทังก้า แมลงกินใบ


มะกรูด

หมัดกระโดด


บอระเพ็ด

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจั๊กจั่น หนอนกง โรคข้าวตายพราย โรคข้าวลีบ


ว่านน้ำ

แมลงวันแดง แมลงวันทอง ด้วงหยักผัก หนอนกระทู้ผัก ด้างเจาะเมล็ดถั่ว มอดข้าวเปลือกยาสูบ

สารฆ่าแมลง ขับไล่แมลง ฆ่าไร


 

2.วิธีสกัด  เนื่องจากพืชมีองค์ประกอบทางเคมีต่างกัน การสกัดจะต้องมีความแตกต่างกัน เช่น เลือกใช้วิธีการสกัดต่างกัน คือ การหมัก การกลั่นด้วยไอน้ำ การสกัดด้วยตัวทำละลาย

          การเลือกใช้เอททิลแอลกอฮอร์เป็นตัวหมักเพื่อสกัดและนำไปใช้ได้ผล มีดังนี้

  1.สมุนไพรป้องกันแมลง หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผักและหนอนอื่นๆ

       สูตร 1 ผลิตจากขมิ้นชัน  +   เอททิลแอลกอฮอร์

       สูตร 2 ผลิตจากข่า  +  เอททิลแอลกอฮอร์

       สูตร 3 ผลิตจากไพล  +   เอททิลแอลกอฮอร์

       สัดส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร หมัก 72 ชั่วโมง

       วิธีใช้     ผสมน้ำอัตราส่วน 1 : 100 ฉีดพ่นเวลาเช้า- เย็น

2.สมุนไพรป้องกันมด เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ด้วงปีกแข็ง

          ผลิตจากพริก  +   เอททิลแอลกอฮอร์

          สัดส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร หมัก 72 ชั่วโมง

          วิธีใช้     ผสมน้ำอัตราส่วน 1 : 100 ฉีดพ่นเวลาเช้า- เย็น

3.สมุนไพรป้องกันหมัดกระโดด

        ผลิตจากมะกรูด กับ เอททิลแอลกอฮอร์

        สัดส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร หมัก 72 ชั่วโมง

        วิธีใช้     ผสมน้ำอัตราส่วน 1 : 100 ฉีดพ่นเวลาเช้า- เย็น

4.สมุนไพรป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจั๊กจั่น หนอนกอ โรคยอดเหี่ยว โรคข้าวตายพราย โรคข้าวลีบ

           ผลิตจากบอระเพ็ด  +   เอททิลแอลกอฮอร์

          สัดส่วน 1 : 1 โดยปริมาตร หมัก 72 ชั่วโมง

          วิธีใช้     ผสมน้ำอัตราส่วน 1 : 100 ฉีดพ่นเวลาเช้า- เย็นขอบคุณข้อมูลจากคุณวิวิช กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านโป่ง ราชบุรี

 | วันที่ 23/05/2555

อ่าน 3714


 เคล็ดลับการหมักปุ๋ยให้สำเร็จ
 เลี้ยงไส้เดือนง่ายๆ ต้นทุนน้อย ผลผลิตคุ้มค่า
 สวนผัก Rewilding
 ทำอย่างไรเมื่อหอยทากมากวนเเปลงผัก
 ปุ๋ยเร่งโตทำเองได้ไม่ง้อยูเรีย


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber