บริจาคแรง บริจาคผัก เพื่อผู้ยากไร้

                ลองค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง Food Bank หรือธนาคารอาหารสำหรับผู้ยากไร้ดู ก็พบว่าอันที่จริงมีสวนผักชุมชนหลายแห่ง ในหลายประเทศที่พยายามนำเรื่องการปลูกผักมาเชื่อมโยงกับการบริจาคอาหารให้กับผู้ยากจน และไม่มีอาหารกินอยู่จำนวนไม่น้อย


                ไม่ว่าจะเป็นที่Long Beach Community Garden ที่ให้ผู้ที่มาปลูกผักในสวนผักชุมชนบริจาคผลผลิตของตนเองคนละ 10 % ของที่เก็บได้ เพื่อนำไปบริจาคให้กับ Food Bank โดยผลผลิตที่สมาชิกสวนผักชุมชนแห่งนี้บริจาคนั้น สามารถเลี้ยงผู้ที่ยากไร้ได้ถึง 250 คน และสามารถเลี้ยงได้วันละ 3 มื้อเลยทีเดียว


                นอกจากนี้ ที่ South Carolina ซึ่งติดอันดับ 9 ของรัฐที่มีคนอดยากมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ก็ยังมีการร่วมกันคิดร่วมกันทำ The Generous Garden ขึ้น โดยเปิดให้อาสาสมัครเข้าไปช่วยกันปลูกผักบนที่ 2.5 เอเคอร์ เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปบริจาคให้กับธนาคารอาหารสำหรับคนยากไร้ ด้วยเขาเชื่อว่าอาหารที่บริจาคนั้น หากเป็นอาหารที่สด ใหม่ และปลอดภัยจากสารพิษ ก็จะมีส่วนช่วยทำให้ชีวิตของพวกเขามีคุณภาพที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย และด้านจิตใจ ต่างจากการกินแต่อาหารกระป๋อง หรืออาหารสำเร็จรูปต่างๆซึ่งคนส่วนใหญ่มักนำไปบริจาคกัน


                ที่ The Generous Garden แห่งนี้ นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อปลูกพืชผักเพื่อนำไปแบ่งปันให้ผู้อื่นแล้ว ทางสวนผักแห่งนี้เขายังตั้งใจอยากจะให้พื้นที่สวนผักนี้เป็นที่เรียนรู้ของเหล่าอาสาสมัครให้ได้รู้จักวิธีการปลูกผัก รวมถึงต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีด้วย


                นับตั้งแต่เปิดดำเนินงานมาเมื่อเดือนเมษายน ปี 2011 สวนผักแห่งนี้สามารถมีผลผลิตแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ถึง 32,000 ปอนด์ ซึ่งสามารถทำอาหารเลี้ยงผู้อื่นได้มากกว่า 2,100 มื้อ งานนี้เขามีอาสาสมัครที่แวะเวียนมาช่วยที่สวนมากถึง 564 คนเลยทีเดียว


                อีกที่ที่อยากเล่าให้ฟังคือ ที่ The Garden Patch ซึ่งทำงานร่วมกับ The Saskatoon Food Bank&Learning Center ซึ่งมีผู้ที่ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารมามากถึง 12,000 คนต่อเดือน


                ความน่าสนใจของสวนผักที่เมือง Saskatoon ที่แคนาดาแห่งนี้ก็คือ ความร่วมมือของคนในเมืองนี้จากหลายภาคส่วน ทั้งบริษัท สถาบันการศึกษา คนในชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ตลอดจนนโยบายของเมือง ที่ต่างมาช่วยกันสนับสนุน และสร้างสรรค์ให้เกิดโครงการนี้ขึ้น โดยทาง The City of Saskatoon ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่รกร้างของเขตเทศบาลมาใช้ปลูกพืชผักไว้เป็นอาหารได้ โดยอาสาสมัครต่างได้มาช่วยกันพลิกฟื้นพื้นที่รกร้างขนาด 1.5 เอเคอร์ จนกลายเป็นแหล่งอาหารของผู้ยากไร้ ในนามของ The Garden Patch   จนสำเร็จ


                สำหรับกลุ่มอาสาสมัครที่มาทำงานที่นี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เนื่องจากที่นี่เปิดรับอาสาสมัครเป็นทีม โดยเปิดให้บรรดาพนักงานบริษัท นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจ หรือคนในชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง รวมตัวกันมาเป็นกลุ่มอย่างน้อยสัก 5 คน และมาช่วยกันรับผิดชอบ ดูแล เก็บเกี่ยวผลผลิตบนพื้นที่ที่จัดสรรให้ตลอดทั้งฤดูกาลเพาะปลูกนั้นๆ ส่วนผลผลิตที่ได้นั้น ก็จะส่งไปยัง Saskatoon Food Bank & Learning Center ทั้งหมด ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา สวนผักแห่งนี้สามารถให้ผลผลิตได้ถึง 27,000 ตันเลยทีเดียว


                และอีกเช่นกัน ไม่เพียงผลผลิตที่ได้แบ่งปันสู่ผู้ยากไร้เท่านั้น  The Garden Patch แห่งนี้  ยังเป็นเสมือนสถานที่ที่ช่วยสร้างการทำงานเป็นทีม เสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มอาสาสมัครที่มาร่วมกันทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันในองค์กร หรือบริษัท หรือหน่วยงานต่างๆต่อที่ ที่สำคัญที่แห่งนี้ยังสร้างความเป็นชุมชน ที่มีการร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มอาสาสมัครซึ่งมาจากต่างที่มากันอีกด้วย  อาจกล่าวได้ว่าเป็นดินแดนที่หล่อหลอมให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ ทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ และทำสิ่งดีๆให้กับสังคมร่วมกัน


                อ่านเรื่องราวของ the Garden Patch นี้ก็นึกถึงบ้านเราเหมือนกัน ว่าตอนนี้ มีทั้งนักศึกษา มีทั้งพนักงานบริษัท รวมถึงผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมจะเป็นอาสาสมัคร และหาที่ที่ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมอยู่จำนวนไม่น้อย หากมีพื้นที่สวนผักแบบ the Garden Patch เปิดในเมืองไทยบ้าง ก็น่าจะเป็นแหล่งรวมให้คนมาร่วมกันทำสิ่งดีๆได้ไม่น้อยเช่นกัน ที่สำคัญรับรองว่าสวนผักแห่งนี้ ไม่เพียงสอนให้อาสาสมัครเป็นผู้ให้เท่านั้น แต่อาสาสมัครทั้งหลายยังน่าจะได้เป็นผู้ที่รับเรื่องราวดีๆกลับไปจากการที่ได้มีโอกาสปลูกผัก และสัมผัสกับธรรมชาติท่ามกลางเมืองกรุงแห่งนี้ไม่น้อยเช่นกัน


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

http://latimesblogs.latimes.com/home_blog/2011/05/long-beach-community-garden.html

http://generousgarden.org/

http://foodfreedomgroup.com/2012/05/03/the-generous-garden-feeds-the-needy-in-sc/

http://www.thestarphoenix.com/life/Food+bank+issues+garden+challenge/6428944/story.html

http://sfbgardenpatch.com/

http://www.cityfarmer.info/2012/07/27/food-bank-garden-patch-urban-agriculture-in-the-heart-of-saskatoon-saskatchewan/#more-30975

 


 | วันที่ 31/07/2555

อ่าน 889


 SOLE Food Street Farm สร้างงาน สร้างชุมชน สร้างระบบอาหารปลอดภัย บนพื้นทีที่เคยเปล่าประโยชน์ในเมือง
 ปลูกอาหารบนที่ทิ้งร้างในเมือง : หาเลี้ยงชีพตามความฝัน
 Farm-to-Hospital
 สวนผัก(ไม่)อุดมคติ สานต่อสีเขียวจากมือคนเมืองสายไหม
 สู่ความเป็นเมืองสุขภาวะ


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber