สร้างเมืองสีเขียว กับโครงการ Halve Garbage Waste


เมือง Frankston รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ให้ความสำคัญการมุ่งพัฒนาเมืองสู่เมืองสีเขียว และหนึ่งในโครงการที่เมืองนี้ได้ทำก็คือโครงการ Halve Garbage Waste ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งให้คนในเมืองช่วยกันลดปริมาณขยะ ด้วยการส่งเสริมให้แต่ละบ้านทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไว้สำหรับทำสวน ปลูกผักเอง เพราะจากสถิติเขาพบว่าขยะในครัวเรือนนั้น ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ คือพวกเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ สูงถึง 50 % เลยทีเดียว 

การดำเนินโครงการนี้ มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมในช่วงแรกนี้ 200 ครัวเรือน โดยผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับถังสำหรับหมักปุ๋ย หรือได้รับที่เลี้ยงไส้เดือนเพื่อช่วยกำจัดเศษอาหาร พร้อมทั้งได้รับการอบรมเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อให้สามารถกลับมาทำต่อเองได้ที่บ้าน ที่สำคัญยังได้รับลดค่าเก็บขยะที่ต้องจ่ายรายปีด้วย


จากการดำเนินโครงการนี้เขาพบว่าจากเดิมคนที่อยู่ในโครงการนี้มีขยะทิ้งเฉลี่ยอาทิตย์ละ 5 กิโลกรัม ก็พบว่าปริมาณขยะที่ทิ้งลดลงเหลือ 2.95 กิโลกรัมต่ออาทิตย์ ดังนั้นแทนที่จะต้องไปเก็บขยะทุกสัปดาห์ ก็สามารถลดการเดินทางไปเก็บขยะลงเหลือ 2 อาทิตย์ครั้งได้

ที่น่าสนใจค่ะ จากการรวบรวมข้อมูลตลอด 1 ปีที่ดำเนินโครงการ เขาพบว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยทำให้เมืองประหยัดงบประมาณไปได้ถึง 59,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี อีกทั้งยังช่วยทำให้ประหยัดน้ำลงกว่า 2,915,000 ลิตร มีปริมาณขยะลดลงกว่า 543 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทำให้ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนลง 34.9 ตันเลยทีเดียว

ผู้ว่าเมืองนี้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า เขาเชื่อว่า โครงการ Halve Garbage Wasteนี้ไม่เพียงช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยทำให้คนในชุมชนได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กัน และทำงานร่วมกันมากขึ้นด้วย

โครงการดีๆอย่างนี้ เราแต่ละคนสามารถร่วมมือร่วมใจกันทำให้เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม หากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายของเมืองบ้าง ก็น่าจะมีส่วนช่วยทำให้โครงการดีๆเช่นนี้สำเร็จได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน

เกร็ดเล็กๆน้อยๆ จากโครงการ Halve Garbage Waste สำหรับผู้ที่สนใจนำเศษอาหารมาหมักปุ๋ยที่บ้าน


1. หาที่ร่มๆสำหรับทำเป็นที่หมักปุ๋ย ถ้าใช้ถังหมักปุ๋ย ตรงก้นถังก็ควรเปิดออกให้สัมผัสกับผืนดิน

2. เติมอินทรีย์วัตถุที่หลากหลายลงไปในที่หมักปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ รวมถึงเศษใบไม้ใบหญ้าจากการทำสวนลงไป โดยถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำว่าให้ใส่สลับกันเป็นชั้นๆ เมื่อเติมเศษอาหารลงไปสัก 2-3 วัน ก็แนะนำว่าให้เติมดินลงไปเล็กน้อย เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้แมลงมากวน อีกทั้งยังช่วยทำให้กระบวนการย่อยสลายเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นด้วย

3. ดูแลเรื่องปริมาณความชื้นและอากาศให้ดีโดยกองปุ๋ยหมักควรจะมีความชุ่มชื้นพอสมควร ดังนั้นหากใส่เศษผัก เศษใบไม้ที่แห้งๆ ก็ควรจะพรมน้ำสักเล็กน้อย แต่หากสังเกตเห็นว่าปุ๋ยหมักมีความชื้นแฉะมากไป ก็ให้เติมพวกอินทรียวัตถุที่แห้งๆลงไป เช่นพวกใบไม้ พวกหญ้า นอกจากนี้ก็ควรกลับกองปุ๋ยทุก 2 สัปดาห์ เพื่อช่วยเติมอากาศลงไป

4. ทิ้งไว้ประมาณ 10 สัปดาห์ก็จะได้ปุ๋ยหมักอย่างดี ไว้ใช้ปลูกผัก ทำสวนเป็นที่เรียบร้อย หากสังเกตดูก็จะเห็นว่าวัสดุต่างๆย่อยสลายจนเป็นสีดำ จับดูไม่มีความร้อนแล้ว เวลานำมาใช้ ก็ให้นำส่วนที่อยู่ด้านล่างมาใช้ก่อน ส่วนด้านบนหากพบว่ายังมีเศษอาหารบางอย่างที่ยังย่อยสลายไม่ดี ก็ให้นำไปใส่กองเพื่อหมักต่อไป


 

         

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากhttp://www.frankston.vic.gov.au/Rubbish_and_Recycling/Council_Action_on_Rubbish_and_Recycling/Halve_Garbage_Waste/index.aspx

 

http://www.facebook.com/BkkCitizen

 


 | วันที่ 13/12/2555

อ่าน 781


 เปลี่ยนห้องขังเป็นสวนผัก เปลี่ยนบทลงโทษเป็นโอกาสและการบำบัดกับ Youth Harvest Project
 ผู้ผลิต ผู้บริโภค ความสัมพันธ์ที่มากกว่าแค่ต้องการอาหารปลอดภัย @ Milpa
 Copenhagan Food Cooperative : สหกรณ์อาหารปลอดภัยเป็นจริงด้วยพลังคนอาสา
 17 ปีข้างหน้า อนาคตไทยเมืองเพิ่ม 60% รุกพื้นที่เกษตร-ชงรัฐป้องแหล่งผลิตอาหาร
 แห่งเดียว ขยะแลกผัก สวนผักคนเมือง...ชุมชนซาเล้ง


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber