ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้Organic way


ศูนย์อบรมเเห่งนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่อยู่ในเมืองได้ลงมือปฏิบัติจริงเรื่องการปลูกผัก โดยดำเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม คำนึงถึงปัจจัยความเป็นคนเมือง เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีพื้นที่ ไม่มีความรู้ และขาดพลัง เมื่อลองปลูกแล้วอาจเกิดปัญหา เราจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้กลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันได้ทำในสิ่งที่ตนรัก เช่น มาเป็นอาสาสมัครเพื่อทดลองปลูก หรือการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องการปลูกผักแบบง่าย หลากหลายรูปแบบ  การทำอาหารด้วยผักที่ตนเองปลูกด้วยรูปแบบของการปลูกที่สอดคล้องกับฤดูกาล เคารพธรรมชาติ ทำให้กระบวนการปลูกปลอดภัยจากสารเคมี

ผักเพื่อผลัก

 ด้วยความถนัดของทีมที่ปรึกษาที่คลุกคลีกันเรื่องเกษตรในเมือง และประสบการณ์ที่เคยเป็นครู จึงมีความเข้าใจถึงข้อจำกัด ในการรับรู้ของผู้เรียน ประเด็นเรื่องการปลูกผักทีทำอยู่เป็นการผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เราจึงเลือกจัดกิจกรรมที่ตัวเด็ก เพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่เขาสามารถสืบค้น  รู้จักตั้งคำถาม เป็นคนขี้สงสัยและรู้จักหาคำตอบด้วยตนเอง เราจึงจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนค้นพบคำตอบจากกิจกรรมที่เราออกแบบมาอย่างลงตัว โดยคำนึงถึงพัฒนาการตามวัย และอาศัยพลังกลุ่มในการเรียนรู้ ส่วนเรื่องเนื้อหาคือประเด็นที่เราให้น้ำหนักเกี่ยวกับบทบาทของบผู้บริโภค เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดูจะไกลตัวเด็ก วัฒนธรรมการกินที่เปลี่ยนไป เพื่อรองรับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิต้านทานกับความรุนแรงของโลก เป็นผู้ใหญ่ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรที่อบรมผ่านมาเน้นกิจกรรมทีทำกับเด็ก ๆ เช่นกิจกรรมตะลุยสวนป้าหน่อย กิจกรรมสายใยอาหาร ทั้งสองหลักสูตรเป็นเรื่องให้เด็ก เข้าใจเรื่องการปลูกผัก รู้ที่มาของอาหาร เท่าทันโฆษณา และปี 2556 นี้กำลังจะเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในสวนผักด้วย


นอกจากกิจกรรมกับเด็กๆเเล้ว ยังเปิดอบรมเรื่องการปลูกผักในเมืองในกับผู้ที่สนใจทั่วไปด้วย โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า คาถาปลูกผัก ฉบับคนเมือง

 

ใครไปที่ศูนย์อบรมนี้ นอกจากจะได้ชื่นชมกับสวนผักกลางเมือง ที่ปลูกบนพื้นปูนล้วนๆเเล้ว ยังมีเรื่องการเพาะเห็ด เพาะเมล็ดงอก การเพาะถั่วงอก เเละการเลี้ยงไส้เดือนให้ได้เรียนรู้ เเถมยังมีอาหารเเสนอร่อยจากร้านอาหารสุขภาพ Health Me ผู้เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้เเห่งนี้ให้ได้ลิ้มชิมรสกันด้วย

ใครสนใจก็ติดต่อไปได้ที่ บ้านสวนเรียนรู้ Organic Way เลขที่ 1 ซ.ราษฎร์บูรณะ 30 ถ. ราษฎร์บูรณะ เเขวงราษร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 (ตรงข้างธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่) โทร. ครูหน่อย 086-332-8266 , krunoi3@gmail.com หรือเข้าไปดูกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/organicwaypage ค่ะ


 | วันที่ 03/01/2556

อ่าน 2691


 ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way
 ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท 62)
 ศูนย์อบรมสวนเกษตรดาดฟ้า หลักสี่
 ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)
 เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber