ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ


เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน แบบสังคมคนเมือง ชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้ชาวเมือง รวมถึงครอบครัวส่วนใหญ่ ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และเด็กๆ ห่างไกลจากวิถีชีวิตเกษตรกรรม เวลาส่วนใหญ่ของครอบครัวหมดไปกับกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล เกมส์ โทรทัศน์ เทคโนโลยีต่างๆ และการเดินทาง  ทำให้จิตสำนึกของเด็กรุ่นใหม่ๆเกี่ยวกับเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และการพึ่งพาตนเองพื้นฐานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย จากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด และปรุงด้วยกรรมวิธีที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย และการทำกิจกรรมนอกบ้านกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านใส่ใจ ซึ่งเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพ จึงตั้งใจที่จะแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง เป็นศูนย์กลางให้เด็กๆและครอบครัว รวมถึงคนเมืองทั่วไปได้มาเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน ในการปลูกผัก ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากผักที่ปลูกได้ ทั้งปรุงเป็นอาหาร เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ เช่นศิลปะจากสีธรรมชาติเป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวด้วย


สำหรับหลักสูตรที่ทางบ้านเรียนรู้ใส่ใจวางเเผนไว้ว่าจะเปิดในปี 2556 นี้ ก็มีตั้งเเต่

1. หลักสูตรสำหรับเด็กๆ ได้เเก่  กิจกรรมเกษตรน้อยในเมือง ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ทำนา ปลูกผัก หุงหาอาหารด้วยตนเอง รวมถึงทำของเล่นจากธรรมชาติเอง เเละหลักสูตรสนุกกับเกษตรเเบบเด็กเมือง ที่เน้นการใช้เกมส์การละเล่นต่างๆ โดยใช้สื่อเป็นผัก ผลไม้ สอนการปลูกผักพื้นฐาน และทำอาหารจากแปลงผัก

2. หลักสูตรสำหรับครอบครัว ได้เเก่ หลักสูตรปลูกเอง ทำเอง ทานเอง ที่่ให้เเต่ละครอบครัวเรียนรู้การปลูกผักพื้นฐาน มีเเปลงผักของตนเองที่ต้องดูเเล ตั้งเเต่เตรียมดินจนเก็บผลผลิต เเละหลักสูตรครอบครัวเกษตร ที่สอนตั้งเเต่การเตรียมดิน ปลูกผัก เพาะกล้า

3. หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เเก่ หลักสูตรอบรมพื้นฐานการพึ่งตนเองในเมือง หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพเเละที่มาอาหาร และหลักสูตรทำนาในเมือง

 


กลุ่มเป้าหมายของศูนย์อบรมนี้ก็มีตั้งเเต่ครอบครัวคนเมืองที่พ่อเเม่ต้องการใช้เวลากับลูกๆทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน เด็กเมืองที่พ่อเเม่ต้องการสนับสนุนให้ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักสิ่งเเวดล้อม เเละการเกษตร รวมถึงเด็กเมืองที่ขาดโอกาสต่างๆ เเละผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพเเละสิ่งเเวดล้อมทั่วไป 

ใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Facebook : @Saijai-Healthy-Food
อีเมล์ : saijai.healthyfood (at) gmail.com
โทร : 0-2938-8534, 08-7915-3440 
โทรสาร : 0-2938-8534 


หรือติดตามการจัดกิจกรรมได้ที่เวปสวนผักคนเมืองนี้ เเละwww.facebook.com/thaicityfarm นะคะ | วันที่ 03/01/2556

อ่าน 1781


 ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท 62)
 ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)
 เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ
 ศูนย์อบรมสวนเกษตรดาดฟ้า หลักสี่
 ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber