สร้างและรักษาพื้นที่อาหารในเมืองด้วยพลังประชาชนชาวเบอร์ลิน


                เบอร์ลิน ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหนึ่งที่เจริญเติบโตทั้งทางเทคโนโลยี บ้านเมือง และจำนวนผู้คน แต่แม้ว่าเมืองจะวุ่นวายเพียงใด กลางเมืองใหญ่แห่งนี้ก็ยังมีพื้นที่สีเขียวกินได้ ในรูปแบบสวนผักคนเมืองในผู้คนได้เข้าไปร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน พบปะ สังสรรค์กัน เรียกว่ากลายเป็นที่พื้นที่สาธารณะของชาวเมืองเบอร์ลินให้เข้าไปใช้ประโยชน์กันเลยก็ว่าได้พวกเขาเรียกชื่อสวนแห่งนี้ว่า Prinzessinnengarten


                ที่น่าสนใจคือ พื้นที่แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ Moritzplatz เดิมเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ถูกทิ้งร้างไว้อย่างไร้ประโยชน์มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วแต่เมื่อปี 2009  มีองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงหากำไร ที่ชื่อว่าNomadisch Grünได้ไปขอเช่าพื้นที่แห่งนี้จากทางรัฐบาล โดยมีกลุ่มอาสาสมัคร และคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และบ้านใกล้เรือนเคียงละแวกนั้นรวมตัวกัน  และร่วมกันปรับเปลี่ยน และแปลงพื้นที่ที่เคยไร้ประโยชน์แห่งนี้ ให้กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพืชผักกว่า 500 ชนิด โดยใช้วิธีปลูกลงในภาชนะ และวัสดุเหลือใช้รูปแบบต่างๆมากมาย


                สวนผักแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่เปิดให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศ พักผ่อนหย่อนใจ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ มีทั้งในรูปแบบที่เปิดให้ลองลงมือปลูกผัก หรือช่วยเหลืองานต่างๆในสวน การจัดอบรมเทคนิคการปลูกผัก ทำปุ๋ย เลี้ยงผึ้ง ปรุงอาหาร ไปจนถึงการมีกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ เรื่องอาหารปลอดภัย เรื่องการกินอาหารตามฤดูกาล ตลอดจนการใช้ชีวิตในเมืองในสอดคล้องสมดุล 


                ผลผลิตจากสวนผักแห่งได้ หากคิดเป็นปริมาณก็ได้ประมาณ 4000 กิโลกรัมภายในเวลา 1 ปี ซึ่งนอกจากจะแบ่งปันให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ตัดไปกินกันแล้ว บางส่วนยังแบ่งส่งเข้าร้านอาหารเล็กๆที่เปิดในสวนนี้ โดยรายได้ก็นำมาใช้พัฒนา ปรับปรุง และจัดกิจกรรมต่างๆในสวนผักแห่งนี้นั่นเอง


                อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าพื้นที่แห่งนี้จะงอกงามเพียงใด แต่ท่ามกลางกระแสทุนนิยมเช่นนี้ ก็ไม่วายที่จะถูกกระทบเช่นกัน โดยล่าสุดทางBerlin Property Fund ต้องการจะขายพื้นที่แห่งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจอื่นๆแทน มีคนเกือบ30,000 คนที่รวมกันลงนามเพื่อช่วยปกป้องพื้นที่อาหารกลางเมืองแห่งนี้ โดยยื่นข้อเสนอให้ทางรัฐอนุญาตให้เช่าพื้นที่นี้ต่อได้อย่างน้อยอีก 5 ปี และพวกเขาก็กำลังช่วยกันระดมทุนเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆมากมายในชื่อว่า Let it grow! เพื่อให้ทั้งคนในเมือง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างให้เกิดพื้นที่อาหาร และพื้นที่เรียนรู้สาธารณะเช่นนี้ในเมืองมากขึ้น                 พื้นที่สวนผักที่ชื่อว่า  Prinzessinnengarten แห่งนี้ น่าจะเป็นกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า หากเราต้องการพื้นที่อาหารปลอดภัยของคนเมือง รวมถึงต้องการพื้นที่สาธารณะให้คนในเมืองได้เข้าไปเรียนรู้ และใช้ประโยชน์  เราก็มีความจำเป็นต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทำ เพราะพลังประชาชนก็มีส่วนช่วยทำให้เมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างมากมายเช่นกัน 


ขอบคุณรูปภาพจาก www.flickr.com

http://www.ryerson.ca


 | วันที่ 30/01/2556

อ่าน 810


 ตู้เย็นสาธารณะสำหรับคนไร้บ้าน
 สวนผักดาดฟ้า อาหารสุขภาพ กับบทบาทโรงพยาบาล
 Folo Farm : Feed Our Love One
 ความยั่งยืน กับนโยบายอาหารของเมือง Baltimore
 เกาหลีใต้มุ่งพัฒนาและส่งเสริมเกษตรในเมือง


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber