SOLE Food Street Farm 

สร้างงาน สร้างชุมชน สร้างระบบอาหารปลอดภัย บนพื้นที่ที่เคยเปล่าประโยชน์ในเมือง

                ปัญหาเรื่องพื้นที่รกร้าง ปัญหาเรื่องคนว่างงาน ปัญหาเรื่องอาหารไม่ปลอดภัย เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่คนในเมืองกำลังเผชิญอยู่  แต่ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจนัก แม้แต่ท่านทั้งหลายที่กำลังลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม. กันอยู่ ทั้งๆที่ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองทั้งสิ้น


                SOLE Food Street Farm นับเป็นหนึ่งในตัวอย่างการเชื่อมโยง และแก้ไขปัญหาต่างๆดังที่กล่าวมาได้เป็นอย่างดี


                โครงการนี้ริเริ่มโดยชายหนุ่ม 2 คนคือ Michael Ableman และ Seann Dory ผู้ซึ่งตั้งใจจะเปลี่ยนพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างไว้อย่างเปล่าประโยชน์มาปลูกผัก และนอกจากจะใช้เป็นพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยให้กับคนเมืองแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้พื้นที่นี้สร้างงานให้กับคนในชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย โดยจะเน้นว่าจ้างคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องอาชีพ เรื่องรายได้ เรื่องการเข้าถึงที่ดิน รวมถึงผู้ที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับทางสังคม อย่างผู้ติดยา และผู้มีปัญหาทางจิตเป็นหลัก


                ผู้ที่มาสมัครเข้าทำงานจะได้รับการอบรมและฝึกฝนการทำเกษตรชำนาญ โดยเฉพาะการทำเกษตรในเมือง บนที่พื้นที่ว่างเปล่าและไม่ถูกใช้ประโยชน์ แต่ก็พร้อมที่จะถูกให้โยกย้าย หรือยกเลิกการทำอยู่เสมอ ดังนั้นนอกจากเทคนิคการปลูกผักทั่วๆไปแล้ว พวกเขายังได้รับการฝึกฝนเรื่องการติดตั้งและออกแบบแปลงที่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วย เรียกว่าหากเจ้าของที่ต้องการที่คืน ก็สามารถคืนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ซึ่งตอนนี้ทางโครงการก็มีผู้มาร่วมงานทั้งหมด 25 คนแล้ว ซึ่งก็ล้วนเป็นคนในชุมชนใกล้เคียงที่ยากจน รวมถึงผู้ที่มีปัญหาเรื่องการติดยาเสพติด และมีปัญหาเรื่องโรคทางจิตทั้งสิ้น

 

                 ขอบคุณรูปจาก  http://blogs.vancouversun.com 


ผลผลิตที่ได้จากแปลงผักต่างๆของโครงการซึ่งตอนนี้มีอยู่รวมทั้งสิ้น 4 แห่งในเมืองแวนคูเวอร์ จะได้รับการจัดส่งไปให้ร้านอาหารที่อยู่โดยรอบเเปลงและมีจำหน่ายที่ตลาดนัดเกษตรกร หรือ Farmer market  นอกจากนี้ยังมีการทำระบบสมาชิกผักหรือ Community Supported Agriculture (CSA) ซึ่งสมาชิกจะมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ตามปริมาณและช่วงระยะเวลาที่ต้องการ โดยสมาชิกสามารถมารับผลผลิตได้ทุกอาทิตย์ ตามจุดรับส่งผักที่กำหนด หรือจะใช้บริการการจัดส่งก็ได้เช่นเดียวกัน


                เป้าหมายที่สำคัญของโครงการ SOLE FOOD นี้ ไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองให้คุ้มค่าที่สุด หรือการต้องการสร้างงานให้ผู้ด้อยโอกาสเท่านั้น แต่เป้าหมายหลักของเขาคือต้องการสร้างระบบอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้เกิดขึ้นในเมือง เป็นระบบอาหารท้องถิ่นที่ลดระยะทางของอาหาร  และเป็นระบบอาหารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อยู่ในระบบการผลิตที่ยั่งยืน และมีส่วนช่วยเชื่อมโยงและสร้างความเป็นชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในเมืองด้วย 

 


                   ที่เมื่องกรุงเรามีพื้นที่ที่รกร้าง หรือถูกปล่อยทิ้งให้ว่างเปล่าอย่างเปล่าประโยชน์มากมาย หากเรามาช่วยกันคิด ช่วยกันทำโครงการคล้ายๆกับที่ Sole Food ทำบ้าง ความหวังเรื่องระบบอาหารท้องถิ่นที่สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพ เเละมีความเป็นธรรมก็คงอยู่ไม่ไกลเกินจริง เเถมปัญหาเมืองอีกหลายเรื่อง ทั้งปัญหาทางสังคม สิ่งเเวดล้อม เเละสุขภาพก็ยังได้รับการการเเก้ไขให้ดีขึ้นได้ด้วย
                          
ขอบคุณรูปภาพจาก facebook Sole Food Street Farms

ขอบคุณเรื่องราวจาก http://solefoodfarms.com/

http://scoutmagazine.ca/index.php?s=solefood | วันที่ 19/02/2556

อ่าน 964


 เเวนคูเวอร์:ยุทธศาสตร์เมืองสู่ความยั่งยืน
 Copenhagan Food Cooperative : สหกรณ์อาหารปลอดภัยเป็นจริงด้วยพลังคนอาสา
 สวนผักในสวนสาธารณะที่กรุงลอนดอน
 กินผักที่ปลูกในเมือง ปลอดภัยจริงหรือ?
 แห่งเดียว ขยะแลกผัก สวนผักคนเมือง...ชุมชนซาเล้ง


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber