สวนผักกับนวัตกรรมสร้างคน สร้างงาน

                เมื่อถามถึงแรงบันดาลใจในการปลูกผัก หลายคนมักพูดถึงเรื่องสุขภาพ อยากมีผักปลอดภัยจากสารพิษไว้กิน หากเป็นองค์กร หรือหน่วยงาน อาจมีเรื่องของการปลูกผักเพื่อสร้างความสุข และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในที่ทำงานเพิ่มเข้ามา แต่สำหรับการปลูกผักที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในโครงการบำรุงราษฎร์เขียวได้อีกนี้ เขาใช้เรื่องของการปลูกผักมาพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของคนในองค์กร ผ่านโครงการที่เขาเรียกว่า Young Leadership Development Program


                ตอนแรกได้ยิน เชื่อว่าหลายคนก็คงเกิดอาการงง นึกภาพไม่ออกว่าปลูกผัก จะมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ได้ยังไง แม้แต่ผู้เข้าร่วมโครงการบางคนเองตอนแรกก่อนได้ลงมือทำ ก็มีอาการไม่เข้าใจ นึกภาพไม่ออกเหมือนกัน ว่าเรื่องปลูกผัก กับเรื่องปลูกคน มันเกี่ยวกันได้อย่างไร แต่เมื่อพวกเขาได้ลงมือปลูกผักด้วยตัวเองจริงๆแล้ว เขาก็ได้เรียนรู้ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ผ่านการอบรมผู้นำรุ่นใหม่มาประยุกต์ ปรับใช้ในแต่ละขั้นตอน แต่ละกิจกรรม ได้อย่างน่าสนใจทีเดียว


                คุณพงษ์ศักดิ์ คูประเสริฐยิ่ง หัวหน้าทีมคนสำคัญในโครงการบำรุงราษฎร์เขียวได้อีก เล่าให้ฟังว่าหัวข้อในบทเรียนพัฒนาความเป็นผู้นำที่ได้เรียนมาตลอด 10 เดือนนี้ มีตั้งแต่เรื่องผู้นำ 4 ทิศ เรื่อง Active Listening เรื่อง Iconic Project Management เรื่อง Presentation Zen เรื่อง Story Telling และ เรื่อง Art of Thinking ซึ่งเราก็ได้นำความรู้แต่ละเรื่องมาประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้การปลูกผักและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


              ตัวอย่างเช่น เรื่องผู้นำ 4 ทิศ  เป็นบทเรียนเพื่อให้รู้ว่าตนเองมีลักษณะเป็นแบบใด และเพื่อนๆภายในทีมมีลักษณะแบบไหน เช่น กระทิง จะเป็นกลุ่มคนที่ บุกตะลุย คิดเร็วทำเร็ว ไม่ชอบยืดเยื้อ  เป้าหมายมีไว้พุ่งชน หมี จะเป็นนักคิด วิเคราะห์ คิดอย่างถ้วนถี่ ก่อนลงมือทำ นกอินทรีย์ จะบินสูงดูภาพรวม มักจะไม่ลงรายละเอียด ส่วนหนู จะรักพวกพ้อง มีความคิดสร้างสรรค์  “ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าจะเรียนไปทำไม แต่เมื่อเวลาผ่านไป ได้ทำงานร่วมกับทีมมากขึ้น ก็ทำให้ได้เรียนรู้วิธีที่จะทำงานกับคนทั้ง 4 ลักษณะได้ และก็เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ใช้จุดเด่นของตัวเองมาทำงาน ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมา เช่นเราจะให้คนที่เป็นนกอินทรีย์มาดูภาพรวมของงาน และให้คนที่เป็นหมีมาคิดรายละเอียด ให้คนที่เป็นหนูมาสร้างสรรค์ให้หนังสือน่ารัก และให้กระทิงมาช่วยผลักดันให้งานไปถึงเป้าหมาย เป็นต้น


                นอกจากนี้ในการจะลงมือทำอะไร การประชุมงานก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ และการฝึกทักษะของการฟังอย่างจับใจ หรือ Active Listening ที่ได้ร่ำเรียนมาก็มีส่วนช่วยทำให้พวกเขาสามารถประชุมงานกันได้อย่างราบรื่น

               สิ่งสำคัญที่จะช่วยทำการปลูกผักสำเร็จได้อีกประการหนึ่ง ก็คือการรู้จักบริหารจัดการโครงการ ซึ่งก็คือการฝึกทักษะของ Iconic Project Management ที่ได้เรียนมา เช่นมีการวิเคราะห์ดูเรื่องของระยะเวลา เรื่องของงบประมาณ และเรื่องของวัดผล ที่จะต้องเกิดขึ้น เพื่อจะได้วางแผนเดินหน้าถูก โดยมีการฝึกแบ่งงาน คิด และเขียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และหลังการทำกิจกรรม และมองเห็นภาพรวมไปด้วยกันในทีม


                เมื่อพวกเขาทั้ง 32 ชีวิตในทีม ซึ่งไม่มีใครมีประสบการณ์เรื่องการปลูกผักเลย ได้เริ่มเรียนรู้เรื่องการปลูกผัก และลงมือวางแผน แบ่งงาน และช่วยกันเปลี่ยนแปลงไม้ประดับตรงบริเวณระเบียงโรงพยาบาล จนกลายเป็นแปลงผักอย่างเขียวขจีแล้ว สิ่งที่ได้มากกว่าผลผลิต ก็คือความสุข และความภาคภูมิใจในตัวเอง แถมยังได้ความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนๆในทีม รู้จักทำงานเป็นทีมได้มากขึ้นด้วย


                “แรกๆ ไม่คิดว่าจะปลูกผักเป็น เราไม่เคยจับดิน เรียนตลอด ไม่คิดว่าจะปลูกได้ พอลงมือทำแล้วก็รู้สึกวันมันปลูกได้จริงๆ วันที่ถอนผักจากแปลงไปกินได้บ้าน มันรู้สึกฟินมาก”

                “การปลูกผัก ทำให้เราสนใจรายละเอียดมากขึ้น การมองงาน หรือปัญหาต่างๆลึกซึ้งขึ้น”

                “ปลูกผักแล้วทำให้อารมณ์ดีขึ้น”

                “ปลูกผักแล้วทำให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น”

                “เมื่อก่อนเราเดินผ่านสวนกันไปมาเฉยๆ เดี๋ยวนี้พอเจอหน้ากัน ก็ทักกัน หรือเดิมเคยติดต่อกันแค่ทางเมล์ พอมาปลูกผัก ก็ได้คุยกันมากขึ้น ติดต่องานง่ายขึ้น”

                “ปลูกผักแล้วทำให้เราใส่ใจสุขภาพมากขึ้น”

                “เราเห็นความสำคัญของสีเขียวแห่งธรรมชาติมากขึ้น”


                เหล่านี้ล้วนเป็นความรู้สึกของสมาชิกที่ได้ร่วมกันปลูกผัก เป็นความรู้สึกจากใจหลังจากที่ร่วมกันคิด ออกแบบ วางแผน และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งก็ทำให้พวกเขาได้ใช้ทักษะวิชาที่ร่ำเรียนมา อย่างเรื่อง Presentation Zen ทักษะของการเล่าเรื่องหรือ Story Telling รวมถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ หรือ The Art of Thinkingมาบอกเล่าอย่างน่าสนใจ เพื่อเป็นการชักชวนให้ทั้งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และเพื่อนพนักงานคนอื่นๆในองค์กรได้เห็นความสำคัญ และได้มีโอกาสลองลงมือปลูกผักกันด้วยตัวเองบ้าง


                คุณพงษ์ศักดิ์เล่าถึงเสียงสะท้อนของท่านผู้บริหารให้ฟังว่าสิ่งที่พวกเราเตรียมไว้นั้นมันทำให้ท่านรู้สึกเหมือนตอนเด็กๆ เพราะคุณพ่อของท่านก็ปลูกผักแบบนี้ที่บ้านที่ต่างประเทศเช่นกัน

 

                นอกจากนี้พวกเขายังได้ช่วยกันจัดอบรมการปลูกผัก หรือ Grow It Yourself  หรือ G.I.Y. workshop ให้กับพนักงานในองค์กรที่สนใจ เป็นการขยายผลต่อ เพื่อให้พนักงานคนอื่นๆได้มีโอกาสมาสัมผัสประสบการณ์ ความรู้สึก ที่พวกเขาได้สัมผัสมาแล้วด้วย โดยเขาได้ช่วยกันจัดมาแล้วถึง 3 ครั้ง คนที่มาเรียนรู้ก็นำกลับไปทำเองที่บ้านก็มี แล้วก็บอกต่อไปเรื่อยๆ


                “เราสนุกกับการทำโปรเจค ได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้จริง ตอนเรียนก็งงๆว่าทำไมต้องเรียน พอทำก็เริ่มเรียนรู้ เริ่มเข้าใจว่าทำไม” คุณพงษ์ศักดิ์กล่าว และบอกความฝันลึกๆในใจว่า เขาอยากจะขยายต่อไปเรื่อยๆ และอยากจะคนไข้มีส่วนร่วมด้วย สักวันหนึ่งอยากจะเขียนโน้ตเล็กๆบอกคนไข้ว่า อาหารจานนี้ทำจากผักที่ปลูกในแปลงผักที่อยู่ข้างหน้าต่างคุณนะ”

               นับเป็นตัวอย่างการนำเรื่องการปลูกผักที่ฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆ มาพัฒนาเรื่องใหญ่ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรได้อย่างน่าประทับใจจริงๆ


ขอบคุณรูปภาพจาก คุณพงษ์ศักดิ์ คูประเสริฐยิ่ง เเละ fb Bumrungrad Goes Green

 


 | วันที่ 21/10/2556

อ่าน 944


 สวนผักชุมชนเยาวชนคนงาน
 ทรัคฟาร์ม : ขบวนรถบรรทุกฝัน @ พัทลุง
 เปลี่ยนฝาบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นพื้นที่อาหาร
 The Art of Salad
 สวนลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดทรงธรรม


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber