596 Acres : เมื่อโปรแกรมพาคนอยากทำสวนชุมชนกับพื้นที่รกร้างมาพบกัน

                เวลาตั้งใจมองสำรวจสองข้างทาง ขณะเดินทางในกรุงเทพ ก็พบว่าพ้นบ้านไปเพียงไม่กี่กิโลเมตร ก็จะมีพื้นที่รกร้าง หรือพื้นที่ที่ถูกทิ้งให้ว่างเปล่าไว้อย่างเปล่าประโยชน์ให้พบเห็นแล้ว และก็มีให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ หรือบางคนก็อาจมีบ้านที่อยู่ติดกับพื้นที่รกร้างว่างเปล่าด้วยซ้ำ เพียงแต่ส่วนใหญ่ เราก็แทบจะไม่รู้เลยว่า พื้นที่นั้นๆเป็นของใคร ครั้นจะอยากเข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม แทนที่จะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ ก็ไม่รู้จะประสาน หรือติดต่อกับใคร ประเด็นเรื่องที่ดินรกร้าง ว่างเปล่าที่ว่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองกรุงเท่านั้นนะคะ ที่ประเทศอื่นๆ เช่นในนิวยอร์ค ก็มีปัญหาเช่นนี้เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า 596 Acres ได้คิดหาทางออกของปัญหานี้ได้อย่างน่าสนใจ และทำให้เกิดโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่น้อยทีเดียว


                กลุ่มนี้เกิดจากความสนใจของคุณPaula Z. Segal  ที่เล็งเห็นว่าในเมืองนิวยอร์คมีพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างไว้อย่างน่าเสียดายจำนวนมาก ทั้งๆที่เราสามารถที่จะใช้พื้นที่นี้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนส่วนรวมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำเป็นสวนผักชุมชน เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยใกล้บ้านของชุมชน หรือเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันของชุมชน เธอจึงทำงานร่วมกับ Center for the Study of Brooklyn at Brooklyn College เพื่อสำรวจข้อมูลเรื่องที่ดินว่ามีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่มากน้อยเพียงใด และอยู่ตำแหน่งไหนบ้าง จากนั้นก็มีการทำงานร่วมกับนักออกแบบโปรแกรมที่ชื่อว่า Eric Brelsford เพื่อทำการmapping หรือลงตำแหน่งแผนที่พื้นที่ว่างเปล่าลงในโปรแกรม เพื่อเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้ว่าสนใจพื้นที่ตรงไหน หรือพื้นที่ตรงไหนอยู่ใกล้บ้านตัวเอง พร้อมลงรายละเอียดเรื่องเจ้าของ หรือหน่วยงานที่สามารถติดต่อประสานงานได้  หรือสำหรับคนที่ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางกลุ่มองค์กรนี้เขาก็มีการติดป้ายไว้ในบางพื้นที่ว่างเปล่าด้วยเช่นกันว่า พื้นดินตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ โดยจากการสำรวจก็พบว่ามีที่ดินว่างเปล่าเป็นจำนวนถึง 596 เอเคอร์ ด้วยกัน ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อองค์กรนี้นั่นเอง


             นอกจากนี้เรื่องโปรแกรมการเข้าถึงที่ดินว่างเปล่าแล้ว เขายังทำงานให้ความรู้ รวมถึงรณรงค์เผยแพร่เรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการทำงานขับเคลื่อนให้มีการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างยั่งยืนโดยมีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วย


                จากปี 2011 ที่เขาเริ่มโครงการ จนถึงตอนนี้ มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ได้ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สาธารณะจำนวน 17 แห่ง และกำลังเริ่มโครงการอีก 10 แห่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นสวนผักของชุมชน เป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกัน เข้ามาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ บางแห่งก็เป็นห้องเรียนมีชีวิตของเด็กๆ หรือบางแห่งออกแบบให้มีพื้นที่เล่นกีฬา มีลานให้แสดงศิลปะ แสดงดนตรีได้ เรียกว่าจากพื้นที่ว่างเปล่าที่ไร้ประโยชน์ ก็กลายเป็นพื้นส่วนรวมสาธารณะที่สร้างความเป็นชุมชนขึ้นมา เป็นต้น แถมยังมีคนที่อื่นได้รับแรงบันดาลใจ และนำเรื่องนี้ไปขับเคลื่อนต่อในที่ต่างๆไม่น้อย เช่นที่ Philadelphia,New Orlean รวมถึงที่ Melbourne, Australia ด้วย

  

 


              

             บ้านเรา ถ้ามีองค์กร หรือหน่วยงานไหนมาช่วยกันคิดทำระบบข้อมูลเรื่องพื้นที่ว่างเปล่าในเมืองและช่วยเจรจา จับคู่กับคนหรือชุมชนที่ต้องการใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมบ้างก็น่าจะดี บางทีเราอาจจะมีพื้นที่อาหารปลอดภัยที่ปลูกในเมืองกันมากขึ้น และเด็กๆหรือคนในเมือง ก็มีโอกาสมีพื้นที่ออกมาเรียนรู้ธรรมชาติ รู้จักที่มาของอาหาร รวมถึงได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันมากขึ้นก็เป็นได้

 
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

http://www.596acres.org/

http://civileats.com/2013/07/26/know-vacancy-from-new-york-to-philadelphia-urban-land-maps-support-communities-in-reclaiming-abandoned-lots/

http://www.nytimes.com/2012/04/29/nyregion/a-plan-to-turn-brooklyns-unused-acres-green.html?_r=0

http://grist.org/cities/pretty-vacants-urban-communities-fill-empty-lots-with-gardens-skate-parks-and-creative-possibility/

facebook A Small Green Patch

facebook Myrtle Village Green

 

 

 


 | วันที่ 17/12/2556

อ่าน 862


 ความยั่งยืน กับนโยบายอาหารของเมือง Baltimore
 สวนผัก(ไม่)อุดมคติ สานต่อสีเขียวจากมือคนเมืองสายไหม
 เปลี่ยนสนามหญ้าเป็นสวนผสมผสานที่ได้มากกว่าผัก
 เปลี่ยนแปลงเมือง : Make a Difference
 วิจัยพบ สวนผักช่วยลดอาชญากรรม


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber