ดาดฟ้าสีเขียวกินได้ที่ทำให้องค์กรมีชีวิต@ NECTEC


                สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังจะมีในชีวิตก็คือความสุข แต่หากนึกถึงเวลาที่หมดไปกับการทำงานในองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทต่างๆในแต่ละวัน หลายคนอาจไปทำงานด้วยความทุกข์  บางคนเต็มไปด้วยความเครียด บางคนก็ไปทำงานเหมือนเป็นหุ่นยนต์  มาเช้า เย็นกลับ ไม่สนใจใคร ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ระดับความสุขนั้นนอกจากจะมีผลต่อชีวิตแต่ละคนโดยตรงแล้ว ยังมีผลต่อการงานขององค์กรด้วยไม่น้อยทีเดียว

                NECTECเป็นถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทำงาน  และหนึ่งในโครงการที่งานพัฒนาบุคลากรและองค์กรคิดทำก็คือ การทำสวนผักบนดาดฟ้า เป็นโครงการสถานีผัก ช่วยทำให้องค์กรมีชีวิต คนในองค์กรมีความสัมพันธ์อันดีเกิดขึ้นมา


                คุณหฤทัย ศรีสุวงศ์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและองค์กร เล่าให้ฟังว่าอันที่จริงสวนผักบนดาดฟ้านี้เกิดขึ้นจากการต้องการสร้างอาคารเขียว ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของตึก NECTEC  โดยตอนแรกก็เริ่มต้นเล็กๆ โดยมีแค่เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาคารและสถานที่กับนักพัฒนาบุคลากรมาช่วยกันทำ พอเริ่มเห็นผลผลิตว่าปลูกได้ดี ก็เริ่มเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ที่สนใจแผนกต่างๆเข้ามาช่วยกันทำ


                วิธีการบริหารจัดการแปลงผักของที่นี่น่าสนใจมากคือ มีการแบ่งแปลงผักเป็นโฉนดที่ดิน ขนาดประมาณ 1.5 x1.5 เมตร และเปิดให้ผู้ที่สนใจมาจอง มีการมอบโฉนดเป็นรายปีให้ เจ้าของอยากแบ่งพื้นที่ให้คนอื่นที่สนใจมาแชร์ด้วยก็ได้  โดยคนที่สนใจก็จะได้รับการฝึกอบรมเรื่องการปลูกผัก มีทั้งเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ของ NECTEC เองที่ฝึกฝนฝีมือมาก่อนแล้ว และเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก มีการไปดูงานที่ต่างๆ และกลับมาลงมือปฏิบัติจริงด้วยกัน เจ้าของแปลงก็รับผิดชอบมาดูแล รดน้ำผักไป เมื่อได้ผลผลิตก็นำมาแบ่งปันกันกิน หากได้ผลผลิตมากก็แบ่งจำหน่ายให้เจ้าที่คนอื่นๆด้วย


               “บางแผนก เดิมมีคนสนใจลงมาทำแค่คนเดียว พอเห็นผลผลิต คนที่มาทำเอาไปแจก ทีนี่ก็มีคนอื่นสนใจมาเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”คุณหฤทัย กล่าว


                นอกจากมาเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติแล้ว สิ่งสำคัญที่ทำให้สวนผักแห่งนี้เติบโต ก็คือการมีกลุ่ม CoP : NECTEC PLANT ที่จะนัดหมายสมาชิกมาพูดคุย ปรึกษาปัญหา  แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันเคล็ดลับในการปลูกผักกัน และมีการบันทึกความรู้เก็บไว้ เพื่อส่งต่อในระบบ intranet ขององค์กรให้คนอื่นๆได้เรียนรู้ด้วย                  อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมปลูกผักบนดาดฟ้านี้ นอกจากจะสร้างพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร จากเดิมที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียว ก็มีการพูดคุยสนิทสนมกันมากขึ้น อีกทั้งยังมีการเรียนรู้ รับฟัง ยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น

               ที่สำคัญ พนักงานหลายคนบอกว่า สวนผักแห่งนี้ ช่วยคลายเครียดได้  พอเห็นผักโตก็รู้สึกสดชื่น ภูมิใจ และมีพนักงานจำนวนไม่น้อยที่นำความรู้ และความสุขแบบนี้ไปแบ่งปันต่อที่บ้าน โดยเริ่มกลับไปลงมือปลูกผักที่บ้านตัวเอง บางคนก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเริ่มลงมือปลูกผักตามด้วย

                หากแต่ละองค์กร หน่วยงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของการแบ่งพื้นที่ แบ่งงบประมาณ และช่วยกันพัฒนาพื้นที่ปลูกผัก ที่ให้มากกว่าผัก  ดังที่NECTEC ทำ ก็น่าจะมีส่วนช่วยทั้งให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น และทำให้การทำงานในองค์กรมีศักยภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน ใครอยู่องค์กร หรือหน่วยงานไหน ลองรวมกลุ่ม เสนอ และคิดช่วยกันลงมือทำดูนะคะ บางทีอาจไม่จำเป็นต้องรอนโยบายใหญ่ก็ได้ เริ่มทำเล็กๆ และค่อยๆเติบโต ขยายออกไปก็ได้เช่นกัน

ขอบคุณคุณอรุณพร คุณหฤทัย คุณนคร คุณดิรัตน์ เเละพนักงาน NECTEC ทุกท่านที่ให้การต้อนรับ เเละเเบ่งปันเรื่องราว รูปภาพกับโครงการสวนผักคนเมืองอย่างดี


 | วันที่ 08/08/2557

อ่าน 1105


 ดาดฟ้าแห่งความสุขกลางเมือง
 สุข สนุก สร้างสรรค์ กับกองคาราวาน Truck Farm
 สวนผักโรงเรียน: เด็ก ครู ชุมชน
 สวนผักคนเมืองจับมือเขตดอนเมือง สร้างสวนผักชุมชน
 สวนผักโรงพยาบาล เปลี่ยนแปลงชุมชน


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber