อาหารกล่อง อาหารกระป๋องไม่ควรเป็นอาหารของเรา


                เคยลองสำรวจดูตัวเองกันมั้ยว่าในแต่ละวันเรากินอาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารกล่อง หรือพวกฟาสฟูด กันมากน้อยแค่ไหน เราฝากท้องไว้กับอาหารเหล่านี้บ่อยหรือไม่  และเราตระหนักถึงภัยของอาหารพวกนี้กันมากเพียงใด


                Karen Washingtonเป็นหญิงผู้หนึ่งที่ได้เรียนรู้ และลงมือทำสวนผักที่หลังบ้านตนเองเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว เธอบอกว่าเธอไม่เคยมีความรู้เรื่องปลูกผักมาก่อนเลย แต่ครั้งแรกที่เธอได้กินมะเขือเทศที่เธอปลูกเอง เธอก็ค้นพบว่านี่แหละคือรสชาติของอาหารที่แท้จริง  จากนั้นเป็นต้นมา เธอก็ลงมือปลูกผักทั้งที่บ้านตัวเอง และช่วยพัฒนาสวนผักชุมชนในชื่อ Garden of Happiness  ด้วยตระหนักว่าชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านเธอเป็นชุมชนคนยากจนในย่าน Bronx แต่รายล้อมไปด้วยร้านFast Food  ร้านอาหารที่มีแบรนด์ใหญ่ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เต็มไปด้วยอาหารสำเร็จรูป และอาหารที่เดินทางมาไกล ทั้งหมดทั้งมวลนี้แม้จะอยู่ใกล้ชุมชน แต่คนยากจนในชุมชนนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงอาหารได้เลย ยังไม่นับว่าอาหารเหล่านั้นดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพมากน้อยเพียงใด

                “เป้าหมายของฉันก็คือการปลูกผัก ผลิตอาหาร เพื่อให้คนตระหนักว่าอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่ดี มีคุณภาพ และเป็นสิ่งที่เราควรกิน ไม่ใช่อาหารกล่อง หรืออาหารกระป๋อง” นี่คือสิ่งที่ Karen Washington พูด


 

                เธอทำงานรณรงค์ เคลื่อนไหว และให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงระบบอาหารที่เป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง

                อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่เธอมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน คือการร่วมกลุ่มกันของสวนผักชุมชนในที่ต่างๆที่อยู่ในย่าน Bronx  เพื่อช่วยกันปกป้องสวนผักชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่อาหารปลอดภัยของพวกเขา ไม่ให้ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพื่อผลประโยชน์อย่างอื่น

                ที่สำคัญกลุ่มสวนผักชุมชนที่รวมตัวกันทั้งหมด 6 กลุ่มนี้ ยังได้ช่วยกันสร้างตลาดนัดเกษตรกร ที่เรียกว่า La Familia Verde Farmer Market  (the Green Family)เป็นตลาดนอกจากจะรวมร่วมผลผลิตจากเกษตรกรในเครือข่ายในละแวกใกล้เคียงมาขายทุกวันอังคารแล้ว เป็นตลาดที่คนจนในชุมชนสามารถเข้าถึงอาหารได้ และยังเป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้ สร้างความเป็นชุมชน และทำให้คนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงระบบอาหารด้วยจนถึงปีนี้ ตลาดเกษตรกรแห่งนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 แล้ว และ Karen Washington ก็หวังว่าจะเกิดตลาดแบบนี้ในชุมชนอื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในชุมชนคนจน หรือคนที่มีรายได้น้อย เพื่อว่าทุกคนจะได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงอาหารที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกัน

                Karen Washington คนนี้ ได้รับการขนานนามว่า “Urban Farming’s de facto Godmother” ได้รับรางวัลHONORING WOMEN IN NEW YORK และกำลังจะได้รับรางวัลJames Beard Foundation Leadership Awardด้วย

                “Food is political” เรื่องอาหารเป็นเรื่องการเมือง Karen Washington กล่าวพร้อมบอกว่าเราต้องยอมรับเรื่องนี้

                เรื่องราวที่ Karen Washington ทำ สะท้อนให้เห็นว่า บางทีนอกจากการลงมือเปลี่ยนแปลงจากตนเองแล้ว การสร้างเครือข่าย รวมกลุ่มกัน ก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงระบบอาหารให้ดี มีคุณภาพ และเป็นธรรม กว่าที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

http://foodvoices.org/interviews/interview25.html

http://www.nytimes.com/2014/09/21/realestate/urban-farmings-grande-dame-karen-washington.html?_r=1#

http://www.justfood.org/blog/category/stories/2013-06-03/bronx-residents-celebrate-10-years-growing-their-own

http://www.lafamiliaverde.org/

http://graphics8.nytimes.com/images/2008/05/06/dining/22875773.JPG

http://www.justfood.org/sites/default/files/image/what_is_csa.jpg


 | วันที่ 07/10/2557

อ่าน 593


 AIYO Farm บริษัท(ผลิต)คนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร
 สังเขปบทเรียนเกษตรในเมืองในต่างประเทศ: เบโล่ ฮอริซันเต้ (บราซิล)
 พลังเล็กๆกับเรื่องใหญ่ๆของอาหาร
 Community Connections Mobile Food Store: รถผักเคลื่อนที่เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
 Jone Valley Teaching Farm มากกว่าสวนผักที่ทำกิจกรรมกับเด็ก


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber