นโยบายอาหารกับ Eat S.M.A.R.T แห่งเมือง Malmo

                สวีเดนเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงมากๆจนติดอับดับโลก อย่างไรก็ตาม การเติบโตของอุตสาหกรรมและเมือง ก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งด้านมลพิษ สิ่งแวดล้อม การจราจร อาจจะคล้ายกับเมืองให้หลายๆประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ อย่างไรก็ตาม ชาวสวีเดน รวมถึงรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาความเป็นเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์รวม  มีการบูรณาการการจัดการทั้งด้านพลังงาน การจัดการน้ำ ของเสีย ระบบขนส่ง รวมถึง สิ่งแวดล้อม และการวางผังเมืองต่างๆแบบเป็นองค์รวมโดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างในเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเขาเรียกระบบนี้ว่า ซิมไบโอซิตี้ ( SymbioCity)


                นอกจากการบริหารจัดการเมืองแบบองค์รวมแล้ว ที่เมือง Malmo ประเทศสวีเดนแห่งนี้ ยังมีนโยบายเรื่องอาหารที่น่าสนใจ คือมีการประกาศนโยบายออกมาว่าภายในปี 2020 อาหารทั้งหมดที่มีซื้อขาย ที่นักเรียนบริโภคในโรงเรียน หรือที่คนในเมือง Malmo บริโภคกันในงานหรือกิจกรรมต่างๆที่เมืองจัดนั้นจะเป็นอาหารอินทรีย์100% และภายในปี 2020 นี้เช่นกันที่ปริมาณของการปลดปล่อยคาร์บอนอันเป็นตัวการของโลกร้อนที่มาจากกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารจะลดลง 40 % จากปี 2002


               แปลงปลูกผักในเมืองที่ร้าน Ecolivs ร่วมกับเครือข่ายปลูกไว้

เปิดให้คนที่เดินผ่านไปมาเก็บเรียนรู้เเละเก็บผลผลิตไปกินได้

ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การนำ EAT S.M.A.R.T โมเดลซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Institute for Public Health in Stockholm Region ออกมาใช้ โดยมีการเชื่อมโยงเรื่องอาหาร โภชนาการ และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันด้วย

                เรามาดูกันว่า S.M.A.R.T ย่อมาจากอะไรบ้าง

                S : Smaller amount of meat  ลดการบริโภคเนื้อสัตว์

                เนื่องจากการผลิตเนื้อสัตว์ใช้พลังงานและทรัพยากรสูงกว่าการปลูกผักมาก เพื่อเป็นการลดการปลดปล่อยคาร์บอน เขาก็รณรงค์ให้คนในเมืองนี้บริโภคเนื้อสัตว์กันน้อยลง

                M : Minimise  the intake of junk food or empty calories ลดการบริโภคอาหารขยะ

                อาหารขยะหรืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง แต่มีโปรตีน แร่ธาตุ วิตามินน้อย เช่นมันฝรั่งทอด เค้ก คุกกี้ พิซซ่า น้ำอัดลม เป็นต้น ด้วยเหตุที่อาหารเหล่านี้นอกจากทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

                A : An increase in organic บริโภคอาหารอินทรีย์มากขึ้น

                กระบวนการผลิตอาหารอินทรีย์นั้นเป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นอกจากจะรณรงค์ให้คนบริโภคอาหารอินทรีย์มากขึ้นแล้ว เขายังประกาศนโยบายให้อาหารอินทรีย์อย่างที่กล่าวมา

                R : Right sort of meat and vegetable เลือกบริโภคเนื้อสัตว์และผักอย่างถูกต้อง

                เขาบอกว่าการผลิตเนื้อแกะกับเนื้อวัว มีการปลดปล่อยคาร์บอนมากกว่า การผลิตเนื้อหมู และเนื้อไก่ ดังนั้นถ้าจะเลือกกินเนื้อสัตว์จริงๆก็ควรเลือกกินอย่างหลังแทน อย่างไรก็ตาม การบริโภคพืชผักก็น่าจะช่วยลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า

                T : Transport Efficient  เลือกบริโภคอาหารท้องถิ่นที่ขนส่งไม่ไกล

                เพื่อเป็นการช่วยลดพลังงาน และการปลดปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการขนส่ง การบรรจุต่างๆ เมือง Malmo เขาก็รณรงค์ให้คนบริโภคอาหารท้องถิ่น และอาหารตามฤดูกาลมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการสนับสนุนให้ผู้ผลิตรายย่อย ขายผลผลิตด้วยตัวเองด้วย


                และเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนในเมืองแห่งนี้ปฏิบัติตาม หากไปตามงานต่างๆที่จัดโดยเมือง Malmo เอง อาหารที่อยู่ในงานนั้นก็จะสอดคล้องกับการ Eat S.M.A.R.T  ด้วย

                ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือร้านอาหารของ Malmo School ที่เริ่มปรับเปลี่ยนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยเลือกใช้ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ ลดเนื้อสัตว์ และเน้นผักมากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังเน้นเลือกซื้อผลผลิตท้องถิ่นเป็นหลักด้วยและเพื่อให้เมนูอาหารสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน ได้คุณภาพ และอยู่ในวงงบประมาณที่กำหนดมากขึ้น ทางเมืองเองก็มีการอบรมให้โรงอาหารหรือร้านอาหารโรงเรียนที่ทำอาหารกลางวันให้เด็กเป็นพิเศษด้วย  แถมยังมีการทำสื่ออย่างหนังสือขึ้นมาสำหรับเด็กๆ ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการบริโภคอาหาร และความสัมพันธ์เรื่องการบริโภคกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย


             การปลูกผักรูปเเบบต่างๆ มีให้เห็นมากมายในเมือง

              นับเป็นนโยบายที่น่าสนใจ และที่สำคัญ ไม่ได้เป็นนโยบายที่ออกมาเป็นคำพูด หรือตัวหนังสือเท่านั้น แต่เมืองผู้เป็นคนออกนโยบายมาเองนั้น ก็เป็นตัวอย่างสำคัญในการนำมาปฏิบัติจริงให้คนในเมืองเห็นเป็นแบบอย่างด้วย 

 

ขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก

http://exploring-and-observing-cities.org/2013/07/12/copenhagen-malmo-scandinavian-sustainability-superstars/

http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Sustainable-food-in-Malmo.html            

http://thaipublica.org/2012/02/symbio-city-sweden-green-growth/symbiocity/


 | วันที่ 16/10/2557

อ่าน 971


 Agritecture : เมื่อหลังสีเขียวกับการเกษตรเป็นเรื่องเดียวกัน
 คนรุ่นใหม่กับชีวิต CEO : Chicken Egg Officer
 Edible Garden City @ สิงคโปร์
 URBAN FARM:Shop in LONDON
 นโยบาย 1 ครอบครัว 1 สวนผัก ภายใน 2020 @ Gangdong-gu


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber