FOOD DAY


          24 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่ชาวอเมริกันร่วมกันรณรงค์ ทำกิจกรรม และลงมือปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคของตัวเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบอาหาร ให้อาหารที่เราบริโภคกันเป็นอาหารที่แท้จริง สิ่งที่ Food Day มุ่งหวังคือ 

1. ส่งเสริมให้คนกินอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางอาหารกินมากขึ้น

2. สนับสนุนการผลิตในระบบเกษตรยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์

3. ช่วยลดปัญหาความอดอยากและทำให้คนสามารถเข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียมมากขึ้น

            4. ปฏิรูประบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมให้เป็นระบบที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม                          

และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร

5. สนับสนุนให้เกิดการทำงานและการจ้างงานที่เป็นธรรมต่อลูกจ้างในฟาร์ม 

และที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิตอาหาร  

              หลายคนอาจรู้สึกว่า สิ่งที่เขามุ่งหวังช่างดูใหญ่โต เราคนเล็กๆ จะทำอะไรได้ แต่โครงการ Food Day นี้กำลังจะบอกพวกเราว่าเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวคนเดียว อยู่ในโรงเรียน ในองค์กร ในหน่วยงาน หรือทำงานอยู่ภาคส่วนใด ก็ล้วนมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงระบบอาหาร ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม ของทั้งประเทศ หรือแม้แต่ของโลกได้

             ทำอะไรได้บ้าง ตัวอย่างที่เขาแนะนำก็มีตั้งแต่การให้การศึกษา เช่น

 

-   หากคุณเป็นครู วันนั้นก็ให้จัดวิชาเรียนเกี่ยวกับเรื่องทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้เด็กๆ หรือสอนเด็กๆปลูกผัก สอนเด็กๆให้รู้จักที่มาของอาหาร

-   จัดปิกนิกอาหารเย็น กับครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือคนในชุมชนโดยเป็นเมนู “อาหารที่แท้จริง” คือสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ ผลิตโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับสัตว์ และกับคนที่ทำงานด้วย

-   จัดงานเสวนาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่เรากิน หรือเกี่ยวกับนโยบายอาหาร ที่หน่วยงาน สถาบันการศึกษาของตัวเอง 


นอกจากนี้เขาก็ยังเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายด้วย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายอาหารท้องถิ่น นโยบายให้โรงเรียนมีการศึกษาวิชาเรื่องอาหารเพื่อให้เด็กมีความรู้และรู้จักการเลือกกินมากขึ้น รวมถึงการออกนโยบาย หรือการทำงานเพื่อลดปัญหาเรื่องโรคอ้วน หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารอย่างจริงจังของภาครัฐ ทั้งในระดับเมือง และระดับชุมชน


              เมื่อปีที่แล้ว มีรายงานออกมาว่า มีกิจกรรมที่คนอเมริกันร่วมแรงร่วมใจกันทำเกิดขึ้นถึง 4700 งาน ในวัน Food Day เลยทีเดียว โดยทางผู้นำทีม Food Day ก็มีทั้งข้อมูล และคู่มือเรื่องอาหาร และการทำกิจกรรมมากมายแนะนำ รวมถึงมีสื่อที่ทำไว้ให้ผู้สนใจนำไปใช้จำนวนมาก ใครสนใจก็ไปดูได้ใน www.foodday.org นะคะ


            อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่จะมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงระบบอาหารได้ ก็คือการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงวิถีการบริโภคของตัวเองนั่นเอง วัน Food Day ก็เหมือนเป็นวันเริ่มต้นที่สำคัญที่จะช่วยรวมพลังกัน และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ เป็นธรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังที่หลายๆคนมุ่งหวังไว้ต่อไป

           อ่านเรื่องราวของต่างประเทศ แล้วก็มองย้อนดูบ้านเรา บางทีปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพของเด็ก ของผู้ใหญ่ ปัญหาเรื่องสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารต่างๆ ทั้งเรื่องสารเคมีตกค้าง เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องของระบบการผลิตที่ไม่เป็นธรรมทั้งต่อชีวิตคนทำงาน และชีวิตสัตว์ ที่ประเทศเขากับประเทศเรากำลังเผชิญอยู่นั้น อาจไม่แตกต่างกันมากนัก ถึงเวลาแล้วหรือยังค่ะ ที่เราคนไทยจะลุกขึ้นมาร่วมมือร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงระบบอาหารอย่างนี้บ้าง

        หากคุณไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ในฐานะที่ทำงานโครงการสวนผักคนเมือง ก็ขอแนะนำให้คุณเริ่มลงมือปลูกผักกินเอง บางทีการเริ่มต้นเล็กๆจากผักเพียง 1 ต้น ก็อาจจะทำให้เริ่มเข้าใจเรื่องอาหารที่แท้จริงมากขึ้น บางคนอาจกลายเป็นผู้ผลิตรายย่อย หรือบางคนก็อาจกลายเป็นผู้บริโภคที่เข้าใจผู้ผลิต รู้จักเลือกซื้ออาหารที่ผลิตอย่างเกื้อกูลต่อชีวิต ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอาหารก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ลองลงมือทำกันดูนะคะ


 

ขอบคุณเรื่องราวและรูปภาพจากhttp://www.foodday.org/

 


 | วันที่ 17/10/2557

อ่าน 607


 สวนผักปลูกชีวิตเยาวชน
 เเวนคูเวอร์:ยุทธศาสตร์เมืองสู่ความยั่งยืน
 596 Acres : เมื่อโปรแกรมพาคนอยากทำสวนผักชุมชนกับพื้นที่รกร้างมาพบกัน
 4 F : Factory Farm Free Friday
 เปลี่ยนแปลงเมือง : Make a Difference


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber