หลายคนกังวลกับปัญหาสารเคมีตกค้าง อาหารไม่ปลอดภัย

หลายคนบ่นว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์หายาก ราคาแพง

หลายคนไม่เชื่อใจว่าที่ว่าปลอดภัยจากสารเคมี จริงเท็จแค่ไหน

เราต่างฝันถึง...สุขภาพ...ชีวิต...ที่ดี

ในขณะที่ทรัพยากรชีวภาพ และความมั่นคงทางอาหารของประเทศกำลังถูกคุกคาม

พันธุกรรมท้องถิ่น และเกษตรกรรายย่อยลดน้อยลง

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และมูลนิธิชีววิถีจึงวางแผนร่วมกันสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหารขึ้นบนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ตั้งใจจะเปิดเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ การเพาะปลูก การปรุง การกินอาหาร ตลอดจนเป็นพื้นที่สาธิตรูปแบบการทำสวนผักคนเมือง พื้นที่อนุรักษ์เก็บรักษาพันธุกรรม และพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการความรู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป เกษตรกรรายย่อย และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศได้เข้ามาเรียนรู้ เพื่อช่วยกันสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเกษตรกรรมที่ยั่งยืนของประเทศ  ซึ่งเกื้อกูลทั้งคนกิน คนปลูก และสิ่งแวดล้อม

คุณ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยการ

     
1. ร่วมทอดผ้าป่า สมทบทุนในการสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยมีพระไพศาล วิสาโล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สามารถโอนเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขางามวงศ์วาน ประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี โครงการพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

เลขที่บัญชี 141-0-36164-0

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ จำนวนเงิน และเบอร์โทร ที่ info@biothai.net  หรือ โทร 02-985-3837    (คุณสายฝน อมรแมนนันท์)

     
2. ร่วมสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นจากชุมชนและเครือข่าย  อาทิ

ข้าวพื้นบ้าน ผักพื้นบ้าน กล้าไม้ พรรณไม้ หลากหลายสายพันธุ์ ตลอดจนอาหารพื้นบ้าน และสินค้าท้องถิ่นที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ผลิตด้วยใจโดย

       -เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 

-เครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์

-สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน (ISAC)

 - กลุ่มทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

        - กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต

 - วิสาหกิจชุมชน บ้านโฉนดชุมชนคลองโยง – ลานตากฟ้า

-ครัวโหนด

-กินเปลี่ยนโลก

-เครือข่ายอิสรภาพทางพันธุกรรม

-กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผัก

- โครงการสวนผักคนเมืองและมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

 ในวันงานทอดผ้าป่า วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เวลา 8.30 – 12.30 น.  เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาสมทบทุนสร้างพื้นที่เรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร                                              


กำหนดการวันงาน

8.30 น. เตรียมองค์ผ้าป่า

9.30 น. พิธีสงฆ์ ถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

10.45 น. สัมโมทนียกถา โดยพระไพศาล วิสาโล

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

11.15 น. กล่าวขอบคุณและนำเสวนาโดย ศ. ระพี สาคริก

เสวนา “ความมั่นคงทางอาหารกับอนาคตประเทศไทย”

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน


มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งเพื่อตัวเอง เพื่อผู้อื่น เพื่อเกษตรกรรายย่อย และเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกันนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ cityfarm2010@hotmail.com , โทร 02-591-1195-6

     

 | วันที่ 12/12/2557

อ่าน 602


 เติมพลังนัก(หัด)ปลูกผัก
 กิจกรรมดีๆครบรอบปีใส่ใจ
 ชวนร่วมประกวดไอเดียสร้างสรรค์ “ปลูกเมือง ปลูกชีวิต” กับสวนผักคนเมือง ชิงทุนรวม 300,000 บาท
 ชวนมาปลูก ปรุง ปัน ในลานสวนผักคนเมือง งานมหกรรมสมุนไพรเเห่งชาติ
 ปลูกความสุขสีเขียวที่กินได้


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber