เมื่อการเรียนรู้เกษตรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการใช้ชีวิต

                เมื่อทั้งคุณครูและพ่อแม่ต่างก็ตระหนักว่าการเรียนรู้เกษตรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเน้นให้เด็กได้เห็นจริง ทำจริง ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด


            คุณครูบุชรอ  สมันเลาะ   ซึ่งเป็นครูพิเศษที่สอนวิทยาศาสตร์และเกษตรให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนที่เรียนโฮมสคูล ของศูนย์การเรียนรู้พัฒนปัญญา จึงแบ่งปันพื้นที่บริเวณบ้าน ซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าเหลืออยู่จำนวนมาก ให้เด็กๆกลุ่มบ้านเรียน ที่ทั้งบ้านและทั้งศูนย์การเรียนรู้ ไม่มีพื้นที่มากพอที่จะทำเกษตร ได้เข้ามาทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเกษตรด้วยการลงมือทำ ควบคู่ไปกับการบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องวิทยาศาสตร์เข้าไปในการทำสวนด้วย


             คุณครูบุชรอบอกว่า ปกติเด็กๆบ้านเรียนส่วนใหญ่ ก็จะไปดูงานเรื่องเกษตรที่ต่างจังหวัดเป็นหลัก  เลยคิดว่าถ้าเราใช้พื้นที่บ้านตัวเองที่เหลืออยู่ ซึ่งอยู่ไม่ใกล้จากศูนย์เรียนรู้มากนัก มาทำเป็นสวนผัก ให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ ประกอบกับตัวเองมีลูกเล็กๆด้วย ก็วางแผนจะทำพื้นที่บริเวณสวนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น เรื่องสี เรื่องตัวเลข เรื่องตัวอักษร ให้กับลูกควบคู่ไปด้วย

 

             สำหรับพื้นที่บ้านแห่งนี้ นอกจากเด็กๆจะได้มาลงมือขุดดิน ผสมดิน ทำแปลง ปลูกผัก เพาะต้นอ่อน และเก็บผลผลิต ซึ่งเป็นการเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรด้วยการลงมือปฏิบัติจริงแล้ว พวกเขายังได้เรียนรู้ที่จะฝึกความอดทน ฝึกความพยายาม รู้จักเรื่องการเสียสละและการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนๆด้วยนอกจากนี้ พวกเขายังเรียนรู้ที่จะไปออกร้าน จำหน่ายผลผลิตที่พวกเขาปลูกได้ด้วย ซึ่งการออกร้านนี้ ช่วยทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ รู้จักตอบปัญหาต่างๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ แถมยังมีรายได้เสริมเป็นเงินเก็บด้วย


เมื่อการเรียนรู้เกษตรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการใช้ชีวิต เรื่องการเสียสละ แบ่งปันสถานที่ และร่วมกันสร้างให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆก็ไม่ใช่ปัญหา

               


 | วันที่ 20/04/2558

อ่าน 751


 สวนผักโรงเรียน: เด็ก ครู ชุมชน
 เพาะผัก เพราะรัก จากมือน้อย
 BEIJING FARMERS’ MARKET: แนวคิดไม่ธรรมดา ของผู้บริโภคที่ไม่ธรรมดา (ตอนที่ 1)
 กินข้าวในสวน
 สวนผักเพื่อชีวิตและสุขภาพแรงงาน


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber