เปิดพื้นที่ให้คนเมืองเช่าแปลง ร่วมเรียนรู้ ลงมือทำกับเกษตรกร

            ด้วยตระหนักถึงปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างในอาหาร และเล็งเห็นว่า ผักที่ปลูกเอง เป็นผักที่รู้ที่มา และปลอดภัยมากที่สุด คนเมืองที่ไต้หวันจำนวนไม่น้อย ก็เริ่มสนใจที่จะปลูกผัก แต่ด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ที่มีอยู่เพียงน้อยนิด ทางสำนักงานเขต Shuangsi District Office ของ NewTaipei City จึงได้ร่วมกับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ในเขตนั้นจำนวน 8 คน จัดสรรพื้นที่ขนาด 5-6 Hectares ให้คนในเมืองที่สนใจได้เช่า เพื่อปลูกผัก และเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรไปกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริง


            อย่างไรก็ตาม คนเมืองที่มาเช่าอาจไม่มีเวลามาดูแลทุกวัน ระหว่างนั้น เกษตรกรก็จะช่วยดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ยให้ พร้อมกับส่งรูปภาพผ่านทาง Line ไปให้ผู้เช่าดูความคืบหน้าด้วย

            และเพื่อให้มิตรภาพระหว่างผู้เช่าและเกษตรกรเกิดความแน่นแฟ้นมากขึ้น ทางเขตยังวางแผนจะจัดกิจกรรมสัมมนา กิจกรรมสอนทำอาหาร สอนทำเกษตรในช่วยวันหยุด เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ทำกิจกรรม เรียนรู้ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันด้วย

            สำหรับค่าเช่านั้น เดือนแรกเขาเปิดโอกาสให้ทำฟรี พร้อมแถมอุปกรณ์การเกษตรต่างๆให้  ส่วนค่าช่วยดูแลแปลงนั้น คิดเดือนแรกเดือนละ 200NT $  ส่วนทุกๆ 6 เดือนต่อมาเขาคิด 1800 NT $ 

            นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจ กับการเปิดโอกาสให้พื้นที่ที่ว่างอยู่ ได้เป็นพื้นที่เรียนรู้ และทำเกษตรของคนเมือง ที่สำคัญ ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรกับคนเมืองได้เรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย บางทีคนเมืองก็อาจจะเข้าใจเกษตรกรมากขึ้น และเกษตรกรก็อาจจะรู้สึกภูมิใจ เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองทำมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ขอบคุณรูปภาพและเรื่องราวจากhttp://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2015/05/11/2003618021


 | วันที่ 22/05/2558

อ่าน 376


 Edible Campus : เมื่อนักออกแบบให้ความสำคัญเรื่องเกษตรในเมือง
 AIYO Farm บริษัท(ผลิต)คนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร
 Agritopia : เมื่อหมู่บ้านกับพื้นที่เกษตรได้รับการผสมผสานกันอย่างลงตัว
 เชื่อมโยงเมืองกับชนบท เชื่อมโยงเด็กกับผู้สูงวัย ด้วยอาหาร
 The Garden City : ประสบการณ์เกษตรในเมืองที่เลทซ์เวิร์ท ประเทศอังกฤษ


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber