สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1qD3q_9BwhLzYTOS7kXEe9t4sbH_ZUst6UYi8F9HtfEo/viewform?usp=send_form


 | วันที่ 25/05/2558

อ่าน 567


 ชวนกันสร้างเเปลงผักให้น้องที่บ้านพักฉุกเฉิน
 รับสมัครเพื่อนร่วมงาน
 เชิญประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "Let's Grow"
 ประกาศกำหนดการและรายชื่อข้อเสนอโครงการฯ ที่ผ่านการพิจารณา รอบที่ 1 
 กินข้าวในสวน


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber