สร้างห้องเรียนในสวนผักนอกโรงเรียน @ Governors Island Teaching Garden


     ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน

     ช่วยพัฒนาคะแนนสอบ

     ช่วยเชื่อมโยงเด็กกับสิ่งแวดล้อม

     ช่วยลดปัญหาเรื่องโรคอ้วน        

     ช่วยให้เด็กได้เพิ่มกิจกรรมทางกาย

     ช่วยเปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนรู้


 

          เหล่านี้คือประโยชน์ของการมีสวนผักในโรงเรียนที่โครงการGrow to  Learn NYC  ได้สรุปเอาไว้ และพยายามสนับสนุน ส่งเสริม ให้แต่ละโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลในเมือง New York  ได้ทำสวนผักในโรงเรียนกันเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นโครงการได้รับการสนับสนุนทั้งจากThe Mayor's Fund และ GrowNYC เรียกว่ามีทั้งงบประมาณ ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่พร้อมให้การสนับสนุน

 

อย่างไรก็ตาม  ด้วยข้อจำกัดบางประการ อาจทำให้หลายโรงเรียนยังไม่สามารถที่จะมีพื้นที่สวนผักในโรงเรียนเป็นที่เรียนรู้ของเด็กๆเองได้ ที่ Governors Island เขาจึงปรับพื้นที่ที่เคยทิ้งว่างอยู่มาเป็นสวนผัก เปิดให้เป็นที่ที่เด็กๆตามโรงเรียนต่างๆได้มาเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรในเมือง และเรื่องวิถีการกินอยู่ที่ดีต่อสุขภาพ เขาเรียกพื้นที่ขนาด 8000 ตารางฟุตแห่งนี้ว่า Governors Island Teaching Garden มี GrowNYC และ the Trust for Governors Island เป็นผู้สนับสนุนสำคัญที่ช่วยให้เกิดพื้นที่ดีๆอย่างนี้ขึ้น


สวนผักแห่งนี้ปลูกพืชผักไว้หลากหลายชนิด พร้อมเปิดให้เด็กๆเข้ามาเรียนรู้ โดยในวันธรรมดา มีเด็กๆมาทำกิจกรรมที่สวนแห่งนี้ประมาณ 4-5 กลุ่มต่อสัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเขาจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนในเขตที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพของเด็กๆก่อน หรือโรงเรียนที่เด็กๆมีโอกาสได้เข้าถึงอาหารที่ดีมีคุณภาพน้อย เด็กๆจะได้มาเรียนรู้ในสวนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทั้งเรื่องการทำเกษตรในเมือง เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องอาหาร และการกินอยู่ ผ่านการลงมือทำ มีหลักสูตรหรือกิจกรรมที่น่าสนใจที่ทีมงานช่วยกันออกแบบไว้หลายอย่างเช่น

- สวนพิซซ่า หรือ Pizza Gardenที่เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักชนิดต่างๆที่นำมาใช้ทำพิซซ่าได้

- 3 พี่น้อง หรือ Three Sisters ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของเกษตรกรรม วิธีการปลูกพืชผักอย่างข้าวโพด ถั่ว และ พืชตระกูลน้ำเต้า (squash) ของ Native Americans

- หรือ Weed Library ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องวัชพืชชนิดต่างๆ ความเหมือน ความต่าง และความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างอาหารที่เราปลูก กับพืชพรรณต่างๆที่เติบโตในพื้นที่เดียวกัน

นอกจากนี้ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ เขาก็ยังเปิดพื้นที่ให้เด็กๆและครอบครัวได้เข้ามาทำกิจกรรม เรียนรู้ด้วยกันด้วย


นับเป็นตัวอย่างการใช้พื้นที่ที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ และเป็นตัวอย่างการนำเรื่องสวนผักมาเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ที่เปิดโอกาสให้ทั้งเด็ก ทั้งครู ทั้งครอบครัวได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันอย่างน่าสนใจทีเดียว 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

http://www.grownyc.org/blog/tags/governors-island-teaching-garden

http://www.amny.com/lifestyle/governors-island-latest-addition-to-nyc-s-urban-farm-scene-1.10677678

fbHarlem Academy

 


 | วันที่ 04/08/2558

อ่าน 927


 ตัวถูกกักกัน แต่ใจอิสระในสวนผักเรือนจำ
 Good Morning Bangkok รู้จักอาหาร รู้จักตัวเอง
 สังเขปบทเรียนเกษตรในเมืองในต่างประเทศ: ตอนที่ 1 - ฮาวาน่า (คิวบา)
 สร้างเมืองสีเขียว กับโครงการ Halve Garbage Waste
 สังเขปบทเรียนเกษตรในเมืองในต่างประเทศ: เบโล่ ฮอริซันเต้ (บราซิล)


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber