Farm-to-Hospital

            “Let food be thy medicine, and medicine be thy food.” – Hippocrates

            ให้ทานอาหารเป็นยา ให้ทานยาจากอาหารของคุณ Hippocrats  ผู้ได้ชื่อว่าเป็น Father of Medicine ได้กล่าวไว้เป็นเวลานานมากๆแล้ว และเชื่อว่าหลายคนก็คงเชื่อและเห็นเช่นเดียวกันว่า อาหารการกินนั้นส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของเรา เราล้มป่วยเพราะอาหารที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ปลอดภัย ในขณะเดียวกันอาหารที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ก็สามารถช่วยรักษาโรคภัยได้เช่นกัน

            เราทุกคนควรจะมีสิทธิ์ไม่เพียงที่จะเข้าถึงอาหารเท่านั้น แต่ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงอาหารที่ดี มีคุณภาพ และปลอดภัย ด้วย  เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล


            ที่ Pennsylvania โรงพยาบาล St. Luke’s Hospital ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดอาหารในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วย ด้วยเชื่อว่าจะมีผลช่วยเยียวยา รักษาผู้ป่วยได้อีกทางโรงพยาบาลแห่งนี้จึงแบ่งพื้นที่จำนวน 5 เอเคอร์ สำหรับปลูกผักผลไม้แบบอินทรีย์ เพื่อส่งให้กับโรงครัวของโรงพยาบาล


            ด้วยความที่โรงพยาบาลไม่เชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรนัก แต่มีความตั้งใจอย่างสูงที่จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ เขาจึงไปช่วยเครือข่ายอย่าง Rodale Institute ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกษตรอินทรีย์มาเป็นเวลานาน มาช่วยทำเกษตร คาดว่าในช่วงปีแรกจะสามารถผลิตผลผลิตเฉลี่ยได้ประมาณ 44,000 ปอนด์ โดยทางโรงพยาบาลก็ลงทุนจ้างคนสวนมาดูแลโดยเฉพาะ

            อย่างไรก็ตาม การมีสวนเกษตร ปลูกผัก ปลูกผลไม้ในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอที่จะทำให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาหารที่จัดให้คนไข้สำเร็จ สิ่งสำคัญที่เขาต้องทำควบคู่ไปด้วยก็คือ การออกแบบ ปรับเมนูอาหารใหม่ ให้สอดคล้องกับผลผลิตที่ได้ในสวนด้วย


            นอกจากความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงอาหารของผู้ป่วยแล้ว เขายังตั้งใจอย่างจะใช้สวนผัก และผลผลิตจากสวน ในการรณรงค์ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องอาหารการกินที่ดีต่อสุขภาพด้วย เช่นมีการจัดสลัดบาร์จากผลผลิตในสวน และลดราคา 25 เปอร์เซ็นต์ ให้คนได้ลองรสชาติที่ทั้งสด สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพจากผลผลิตในสวนของโรงพยาบาล หรือมีการจัดตลาดนัดทุกเดือน เพื่อจำหน่ายผลผลิตจากแปลง แถมยังมีกิจกรรมน่ารักๆ อย่างการมอบกระเช้าผัก พร้อมคู่มือทำอาหาร และการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ให้เป็นของขวัญคุณแม่คนใหม่ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลด้วย เป็นต้น   

            แม้จะต้องใช้ความพยายามไม่น้อยในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ แต่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็ไม่ยอมแพ้หรือล้มเลิกง่ายๆ ปี 2015  นี้ ทางโรงพยาบาลยังได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกขึ้น จาก 5 เป็น 10 เอเคอร์ ปลูกพืชผักผลไม้หลากหลายกว่า 30 ชนิด อีกด้วย

            “เราเชื่อว่านี่เป็นสิ่งถูกต้องที่เราควรทำ และนั่นทำให้เราพยายามต่อไป”Nawrockiประธานที่ดูแลนี้กล่าว


ขอบคุณรูปและเรื่องราวจาก

http://civileats.com/2015/07/21/are-hospital-farms-the-next-big-thing-in-healthcare-reform/

http://www.foodservicedirector.com/ideas-innovation/going-green/articles/hospital-turns-yard-organic-farm

http://www.treehugger.com/health/innovative-hospital-farm-provides-fresh-nutritious-food-patients.html


 | วันที่ 07/09/2558

อ่าน 1111


 กินอย่างไรเป็นอย่างนั้น แล้วคุณ หรือ ใครจะเป็นผู้กำหนด
 'Bishop's Urban Farm' ฟาร์มหลังพายุ
 สวนผัก(ไม่)อุดมคติ สานต่อสีเขียวจากมือคนเมืองสายไหม
 Farmer – in – residence เกษตรกรพร้อมที่พัก อาชีพใหม่ในเมืองนิวยอร์ก
 เรา ผู้บริโภคก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตอาหารได้


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber