เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการลงมือทำ @ Sangwoodgoon ฮ่องกง


             ช่วงเวลาที่ไปเยือนฮ่องกง นอกจากได้ไปเยือนสวนผักดาดฟ้าบนตึกในเมืองแล้ว เรายังมีโอกาสได้ไปเยือนแปลงเกษตรที่ชื่อว่า Sangwoodgoon ซึ่งอยู่บริเวณดินแดนใหม่ หรือ บริเวณที่เรียกว่า NewTerritory ในฮ่องกงด้วย


            ความน่าสนใจของสวนผัก Sangwoodgoon แห่งนี้ ไม่ได้อยู่แค่เพียงว่า เป็นสวนผักที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ร่วมกันทำเท่านั้น แต่สวนผักแห่งนี้ เกิดขึ้นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานเคลื่อนไหวทางสังคม ยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาวบ้าน เพื่อต่อต้านการสร้างรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมกับ Guangzhouซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเกษตรกรมา

 

           แม้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ได้คิดทบทวนถึงชีวิตตัวเอง และสิ่งที่ตัวเองกำลังเรียกร้อง อย่างเรื่องการพึ่งพาตนเอง หรือความยั่งยืนของเกษตรกรรม  เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พวกเขาพบว่า แม้ว่าเขาจะร่ำเรียนมาสูงเพียงใด แต่เขากลับไม่มีทักษะความรู้ ความสามารถในเรื่องการทำเกษตร รวมถึงไม่มีทักษะในการพึ่งพาตนเองเลยแม้แต่น้อย พวกเขาจึงรวมตัวหลักๆ 5 คน หาที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรบริเวณNewTerritory และทำสัญญาขอเช่าพื้นดินนั้นมาปลูกข้าว ปลูกผัก เรียนรู้จะทำเกษตร และพึ่งตนเอง


       Chow Sze-chung หนึ่งในสมาชิกคนสำคัญที่บุกเบิก ลงมือทำ จนสวนผักแห่งนี้เติบโตมาเป็นเวลาร่วม 5 ปีแล้ว บอกว่า เขาเพิ่งจะมาเรียนรู้เรื่องเกษตร เรื่องการพึ่งตนเองจริงๆ ก็ช่วง 5 ปีนี้ ที่ผ่านมาเขาได้แต่พูดเรื่องความเชื่ออย่างเดียว ไม่เคยลงมือทำ ตอนนี้เขาได้มาลงมือทำจริงๆ เพื่อจะทำให้ดู อยู่ให้เห็นว่าการอยู่แบบยั่งยืน ทำเกษตรด้วยตัวเอง นั้นเป็นอย่างไร


“Be the change that you wish to see in the world” มหาตมะ คานธี กล่าวไว้

และพวกเขาก็ทำเช่นนั้น

 

           สิ่งที่น่าประทับใจคือ เราสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายในใจของพวกเขา ที่มุ่งมั่น และคิดหวังอยากจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคม พวกเขาไม่ได้ต้องการออกไปใช้ชีวิตเรียบง่าย และมีความสุขนอกเมือง แต่เขาใช้การลงมือทำนี้ เป็นเสมือนเครื่องมือสำคัญที่ใช้ทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไปด้วย โดยที่นี่เขาจะเปิดตลาด Sunday Farmer’s Market เพื่อเปิดให้คนในชุมชนรอบข้าง และคนในเมืองได้มาซื้อผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสวน หรือจากเครือข่ายที่คัดเลือกคุณภาพมาแล้ว


 

           Chow บอกว่าเขาไม่ได้คิดหวังอยากจะเปิดร้านในเมือง หรือนำผลผลิตไปฝากขายตามร้านต่างๆ เขาตั้งใจอยากจะให้คนเดินทางเข้ามาหาเขา เพื่อว่าผู้บริโภคจะได้รู้จัก และได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรผู้ผลิต รวมถึงได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องชีวิต เรื่องสังคม เรื่องระบบอาหารที่กำลังเผชิญอยู่ด้วยกัน

          นอกจากทำเกษตรแล้ว Chow ยังได้เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย ซึ่งเขาก็ใช้สวนผักแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ ที่จะเปิดโลกให้นักศึกษาได้เข้าใจเรื่องชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาต่างๆที่สังคมฮ่องกงกำลังเผชิญอยู่มากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตของทุนนิยม เรื่องของความไม่มั่นคงทางอาหาร ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ในฮ่องกงหรือแม้แต่น้ำ ตอนนี้ก็ต้องนำเข้าจากจีนเป็นหลัก หรือเรื่องของรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรมที่เหลืออยู่น้อยนิด เพื่อทำประโยชน์ทางธุรกิจ หรือสร้างตึกรามบ้านช่องแทน เป็นต้น

ขอบคุณรุปภาพทั้ง 2 รูปนี้จาก https://www.facebook.com/sangwoodgoon


         แทนที่พวกเขาจะออกไปนำขบวนประท้วง วันนี้พวกเขาลงมือทำด้วยตัวเองจริงๆ เพื่อที่จะใช้สิ่งที่เขาทำทุกวัน เปลี่ยนแปลงสังคมต่อไป 

           เมื่อถามถึงความรู้สึกของการใช้ชีวิตเกษตรกร ทั้ง Chow และเพื่อนๆที่เราคุยด้วย ก็บอกว่าเขามีความสุข และพอใจกับสิ่งที่เขาทำมาก บนพื้นที่กว่า 14,000 ตารางฟุต พวกเขาพยายามเรียนรู้ ทดลอง พัฒนาเทคนิควิธีที่เหมาะสม จากคนไม่มีพื้นฐานเรื่องเกษตรมาเลย จนตอนนี้หลังจาก4-5 ปีผ่านไป ผลผลิตเเละรายได้ที่ได้ ก็พอจะทำให้เเต่ละคนมีเงินเดือนประจำบ้างเเล้ว บางคนอาจรับงานพิเศษ มีอาชีพเสริมตามที่ตัวเองถนัด เช่นทำงานออกแบบ หรือเป็นอาจารย์อยู่บ้างเป็นครั้งคราว แต่เขาก็สามารถเชื่อมโยงเรื่องการทำเกษตรเข้ากับสิ่งที่เขาทำได้เสมอ

          และแม้ว่าพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในอนาคต เนื่องจากอาจถูกขอคืนพื้นที่ เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆต่อไป เนื่องจากเมืองก็กำลังขยายตัวมายังดินแดนใหม่แห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่พวกเขาก็ยังคงยืนหยัด เรียนรู้ และใช้ชีวิตบนวิถีแห่งเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไปอย่างไม่หวาดหวั่น


         “Be the change that you wish to see in the world”


 

         การได้พบปะ พูดคุยกับพวกเขา และได้เยี่ยมเยือนสวนผัก Sangwoodgoon ทำให้เราได้รับพลังและแรงบันดาลใจมากมาย หวังว่าเมื่อคุณฟังเรื่องราวของพวกเขา ก็จะได้รับพลังและแรงบันดาลใจ เพื่อจะลงมือทำบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะ

 

 

ขอบคุณคุณ Chow Sze-chung และเพื่อน รวมถึงคู่ชีวิต คุณแม่ของคุณ Chow ที่ให้การตอนรับและสละเวลาในการพูดคุยกับเรา 

Charlotte Wan จากองค์กร Partnerships for Community Development (PCD)ที่ช่วยติดต่อและพาเราไปเยี่ยมชม และเรียนรู้เรื่องราวของSangwoodgoon แห่งนี้ค่ะ

 

 


 | วันที่ 26/10/2558

อ่าน 993


 อาณาจักรสวนผักหรรษา @ ชุมชนป้อมหก
 สวนผักคนไร้บ้าน: จากผู้ขอกลายเป็นผู้ปลูก ปัน และให้อาหาร
 1 ครอบครัว 1 สวนผักรักสุขภาพ
 เปลี่ยนแปลงเมืองไม่ใช่เรื่อง “โลกสวย”
 Community Market : ร้านกรีนที่ไม่ธรรมดา แห่งนครปักกิ่ง


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber