งาน เปิดบ้าน รวมพล นักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

4 มีนาคม 2559  เวลา 9.30 -17.00 น.

ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

งามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7 อ.เมือง จ.นนทบุรี

 

ความเป็นมา

            โครงการสวนผักคนเมือง: ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิตดำเนินงานโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มาตั้งแต่เมษายนปี 2553  จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการได้สนับสนุนทุนขนาดเล็ก จนเกิดรูปธรรมของสวนผักคนเมืองหลากรูปแบบ หลายพื้นที่ และมีการเชื่อมโยงเรื่องสวนผักกับมิติต่างๆ มากมาย เช่น สวนผักกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก สวนผักกับการบำบัดเยียวยา สวนผักกับความมั่นคงทางอาหาร และสวนผักกับการสร้างพื้นที่ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของคนเมือง อีกทั้งยังมีเครือข่ายศูนย์อบรมเกษตรในเมืองรวม 6 แห่ง และมีหน่วยอบรมเคลื่อนที่ 2 หน่วย ช่วยกันทำงานขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมืองให้เติบโต โดยเฉพาะในกรุงเทพ และปริมณฑล

            ด้วยความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของสวนผักคนเมือง และเห็นถึงประโยชน์ของการเชื่อมโยงเรื่องสวนผักกับมิติต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน และพัฒนาเมือง โครงการสวนผักคนเมืองจึงได้ช่วยกันสร้างพื้นที่เกษตรในเมืองเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งคือที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  ซึ่งเป็นที่ดำเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองเอง ด้วยความมุ่งหวังว่าอยากจะให้สวนผักแห่งนี้เป็นทั้งพื้นที่ต้นแบบในการสร้างอาหารในเมือง และเป็นพื้นที่สวนผักชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป

            เพื่อเป็นการเปิดบ้านอย่างเป็นทางการ โครงการสวนผักคนเมืองจึงจัดงาน เปิดบ้าน รวมพลนักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต ขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) โดยเปิดพื้นที่ให้สมาชิกโครงการ และเครือข่าย ที่เติบโตมาด้วยกัน ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิค ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนนำอาหาร ต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ รวมถึงผลผลิตที่ปลูกเองมาแบ่งปัน  ในพื้นที่แห่งนี้ ด้วยมุ่งหวังว่าทั้งสมาชิก เครือข่าย และผู้ที่สนใจมาร่วมงาน จะช่วยกันสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปันและการเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อเปิดบ้าน และแนะนำสวนผัก(ชุมชน)คนเมือง

2.      สร้างชุมชนแห่งการแบ่งปัน และการเรียนรู้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

3.      สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพลังคนเล็กๆที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลง

4.      สานสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย นักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

 

รูปแบบการจัดงาน

-         ตลาดนัดแบ่งปัน ช้อป โชว์ แชร์

:เปิดพื้นที่ในสมาชิกโครงการสวนผักคนเมืองและเครือข่ายนำประสบการณ์ความรู้ ความสามารถทั้งเรื่องเทคนิคการปลูก การปรุง นวัตกรรม รวมถึงเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า ผลผลิตที่ตัวเองมีมาแลกเปลี่ยน แบ่งปันกัน

-         อบรมปลูกผัก ปลูกชีวิต

 : เปิดโรงเรียนนักหัดปลูกผัก เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องเกษตรในเมืองได้เรียนรู้เทคนิค และได้ลองลงมือทำในแปลงจริง

-         กินข้าวในสวน

: ปาร์ตี้ในสวนเล็กๆ ที่แต่ละคนนำอาหารใส่ปิ่นโตติดไม้ติดมือกันมาแบ่งปัน พร้อมพกภาชนะ ช้อนส้อม แก้วน้ำ มาใส่อาหารและเครื่องดื่ม กินด้วยกัน  งานนี้ทางบ้านมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) จะหุงข้าวพื้นบ้านหลากหลายสายพันธุ์เตรียมไว้ให้ได้กินกัน

-         วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์“พลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่” ของนักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต 

: ฟังเรื่องเล่า ความประทับใจ บทเรียน ของชาวสวนผักคนเมือง ที่เริ่มต้นจากการปลูกผักเพื่อตัวเองและขยายสิ่งดีๆที่สร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่ผู้อื่น และสังคม พร้อมแลกเปลี่ยนแบ่งปัน  แรงบันดาลใจและความฝันที่จะก้าวต่อไปร่วมกัน

 

กำหนดการ


 9.30 – 10.00 น.    ลงทะเบียน

10.00-10.30 น.      กล่าวต้อนรับ เปิดบ้าน รู้จักโครงการสวนผักคนเมือง

10.30-12.00 น.      มาปลูกผัก ปลูกชีวิต ด้วยกัน โดยเจ้าชายผัก

12.00-13.30 น.      กินข้าวในสวน: ชวนกันนำอาหารใส่ปิ่นโตติดไม้ติดมือมาแบ่งปัน พร้อมพก ภาชนะ  ช้อนส้อม แก้วน้ำ มาใส่อาหารและเครื่องดื่ม กินด้วยกัน

13.30-14.00 น.       มอบรางวัลการประกวดดาดฟ้า เขียว กินได้

14.00 – 16.00 น.   วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์“พลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่” ของนักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

16.00-17.00 น.        ดนตรีสบายๆ โดยกลุ่มทำเป็นทำเกษตร และเพื่อนๆ

 

             ร่วมเรียนรู้ เทคนิค ประสบการณ์การทำเกษตรในเมือง พร้อมแลกเปลี่ยนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า และเลือกซื้อผลผลิตต่างๆ ที่ปลูกและปรุงเองของสมาชิกและเครือข่าย ในตลาดนัดแบ่งปัน ช้อป โชว์ แชร์ ตลอดงาน

 

 

           อย่าลืมนำอาหารใส่ปิ่นโตติดไม้ติดมือกันมาแบ่งปัน พร้อมพกภาชนะ ช้อนส้อม แก้วน้ำ มาใส่อาหารและเครื่องดื่ม กินด้วยกันนะคะ

 

รับจำนวนจำกัดนะคะ ใครสนใจรีบลงทะเบียนกันเลยค่ะ

เต็มเเล้วค่ะ
 


 ประกาศรายชื่อคนลงทะเบียน ร่วมงานเปิดบ้าน รวมพล นักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต 
4 มีนาคม 2559 ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 

หากใครติดภารกิจ มาไม่ได้ รบกวนช่วยเเจ้งด้วยนะคะ เพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสเข้าร่วมต่อไปค่ะ 
ขอบคุณผู้ที่สนใจทุกคนค่ะ 
1 รพีพร แสงสุรินทร์
2 ภาสิณี สุขแสน
3 ธนัน รัตนโชติ
4 รัชนี คิ้วงามพริ้ง
5 ก่องศิรี รัตนโชติ
6 นนทน์ รัตนโชติ
7 พิมพ์ชนก ศิลปานนท์
8 วรนารถ วัชราธร
9 พรภัทร อธิวิทวัส
10 วิไล ภควัตมงคล
11 นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์
12 ปุนยนุช พรธิติเนศ
13 น.ส.ภคินี น้อยเทียน
14 น.ส.อนงค์ศิริ เสาร์แก้ว
15 มาริสา ศิวายุธ
16 หน่อย ลัทธิธรรม
17 เจี๊ยบ
18 จารุพรรณ มหาสุคนธ์
19 นิมิตร หมดราคี
20 วริศนันท์ พรเชี่ยวชาญ
21 อรัญ ดำรงธรรมวานิช
22 Alisa Lamsam
23 ดารณี โชติกันตะ
24 เกศรา สุพยนต์
25 บงกช ภูษาธร
26 ธนัช ปพนณัฐชนน
27 ปราณีรัตน์ มิตรสมาน
28 ภัทรานิสฐ์ เสียงสมบูรณ์
29 ชาลิสา เสียงสมบูรณ์
30 นางอัจฉรา เมฆฉาย
31 นายชนะพันธุ์ วรัตถ์พงศ์สุข
32 นางมณีรัตน์ ธรรมานุสติ
33 เกรียงไกร จูเจริญ
34 นิธิพร ปุคะละนันท์
35 นิธิธัช สกลสุภา
36 นงนุช ตั้งปรมะ
 | วันที่ 23/02/2559

อ่าน 1267


 ชวนกันสร้างเเปลงผักให้น้องที่บ้านพักฉุกเฉิน
 เชิญร่วมประกวดสวนผักปลูกชีวิต: Growing in (edible) Garden
 ชวนร่วมลดขยะ บริจาคถุงมือ 2 เพื่อใช้ในงานมหกรรมสมุนไพรเเห่งชาติ
 ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งโครงการขนาดเล็กเพื่อร่วมสร้างและขยายพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับมิติต่างๆด้วยกัน
 เชิญร่วมเรียนรู้การปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต ในลานสวนผักคนเมือง ในงานมหกรรมอาหารเเละสุขภาพวิถีไท ครั้งที่1


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber