สวนผักดาดฟ้า อาหารสุขภาพ กับบทบาทโรงพยาบาล 

          “อาหารคือยา” เราคงไม่อาจปฏิเสธคำกล่าวนี้ได้ อยู่ที่ว่าอาหารที่เราเลือกกินเข้าไปจะเป็น “ยาพิษ” หรือ “ยารักษาโรค” ให้เราเท่านั้น


            เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ปัจจุบันเราเริ่มเห็นโรงพยาบาลหลายแห่งหันมาสนใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลเรื่องอาหารการกินของผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้ให้แต่ยาเม็ด ยาน้ำ กลับไปกินเท่านั้น

             New Milford Hospital ที่ Connecticut  เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาล ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษา และป้องกันไม่ให้เกิดโรคเรื้อรัง อย่างเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ โดยมีโครงการ Plow to Plateที่รณรงค์และทำกิจกรรมส่งเสริมเรื่องการบริโภคอาหารท้องถิ่น ที่สด ใหม่ และปลอดภัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ


            และพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ได้คุณภาพของโรงพยาบาลแห่งนี้ ก็คือพื้นที่สวนผักบนดาดฟ้า โดยเขาจะมีเชฟที่คอยออกแบบเมนูสุขภาพให้กับผู้ป่วย รวมถึงพนักงานได้กิน เป็นเมนูที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบในแปลงบนดาดฟ้าของโรงพยาบาล และวัตถุดิบบางส่วน ก็ได้มาจากฟาร์มในท้องถิ่น ซึ่งเขามีฟาร์มในเครือข่ายในท้องถิ่นที่คอยส่งผลผลิตให้ถึง 9 แห่งด้วยกัน


            นอกจากผู้ป่วย และพนักงานแล้ว โรงพยาบาลยังมีบทบาทสำคัญที่ลุกขึ้นมาทำงานกับคนในชุมชน ส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ก็ทำงานกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่ปรุงโดยเชฟของโรงพยาบาลร่วมกันในราคาย่อมเยา เรียกว่านอกจากจะเป็นโครงการที่ช่วยดูแลเรื่องอาหาร เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆแล้ว ยังมีส่วนช่วยสร้างชุมชน สร้างสังคม เป็นยาทางใจให้ผู้สูงอายุด้วย แถมเขายังให้ความสำคัญกับการทำให้คนตระหนักว่า อาหารท้องถิ่นที่ดี มีคุณภาพ ปลูกเองที่โรงพยาบาล หรือที่ฟาร์มในชุมชน ก็สามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ไม่แพง


            ไม่เพียงผู้สูงอายุเท่านั้น  โครงการPlow to Plate ยังให้ความสำคัญและทำงานกับกลุ่มเยาวชน ในงานที่ชื่อว่า Youth Chef Advocacy Program ที่สอนเด็กเรื่องระบบอาหาร อาหารในท้องถิ่น ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของเรื่องอาหารและสุขภาพ ไปจนถึงการให้เด็กได้ลงแปลง เรียนรู้เรื่องการปลูก และเรียนรู้เรื่องการปรุง ตลอดจนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยทำงานชุมชน


            ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ ทางโรงพยาบาลก็ได้ช่วยกันออกแบบเมนูที่เรียกว่า Signature Dish ที่ได้ให้สถานประกอบการอื่นๆ รวม 30 แห่ง ได้ใช้เมนูนี้ และก็มีข้อตกลงร่วมกันว่า จะช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมให้คนตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกซื้อ เลือกกินอาหารท้องถิ่นที่ดีต่อสุขภาพด้วย

เมื่อปี 2015 โครงการ Plow to Plateของโรงพยาบาล New Milford Hospital เขาตั้งใจทำงานขับเคลื่อนเรื่องนี้จนได้รับรางวัลเรื่องการทำงานบริการชุมชนยอดเยี่ยม จาก Connecticut Hospital Community Service Award เลยทีเดียว

            เวลาคนป่วย ดูเหมือนว่าโรงพยาบาลจะเป็นที่พึ่งและเป็นความหวังของผู้ป่วย ตลอดจนญาติมิตร หากโรงพยาบาลลุกขึ้นมามีบทบาทสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ ให้ความสำคัญเรื่องอาหารการกิน ที่จะส่งผลต่อโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเช่นนี้ ก็น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวงการสุขภาพไม่น้อยทีเดียว


ขอบคุณเรื่องราวและรูปภาพจาก

http://www.hhnmag.com/articles/7218-how-a-rooftop-garden-local-farming-helped-one-hospital-boost-patient-satisfaction

http://www.plowtoplate.org/index.php/dining/ny-times

http://www.plowtoplate.org/index.php/community/youth-chef-advocacy-program

https://www.facebook.com/PlowToPlate/photos

 


 | วันที่ 14/06/2559

อ่าน 599


 สวนผักชุมชน กับการเข้าถึงอาหารของคนจน
 โรงละครในสวนผัก @ Winthrop Harmony Arts Garden
 สังเขปบทเรียนเกษตรในเมืองในต่างประเทศ: เบโล่ ฮอริซันเต้ (บราซิล)
 ระหว่างสนามบิน กับผืนดินเเละชีวิตเกษตรกร @ นาริตะ ประตูสู่โตเกียว
 Copenhagan Food Cooperative : สหกรณ์อาหารปลอดภัยเป็นจริงด้วยพลังคนอาสา


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber