การจัดการขยะในโรงเรียนทอสี(รักษ์โลก)

            คงไม่ใช่เรื่องแปลก เมื่อเราพบเห็นถังแยกขยะแต่ละประเภทอยู่ตามที่ต่างๆ ทว่า จะมีสักกี่แห่งที่การแยกขยะเหล่านี้ได้รับการดูแล ใส่ใจ อย่างมีสติและเป็นระบบ ทั้งจากผู้ทิ้ง และผู้ดูแลขยะ


            โรงเรียนทอสี น่าจะถือเป็นโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างเรื่องการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากโรงเรียนหนึ่ง ด้วยทั้งผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเด็กและผู้ปกครอง ต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้ช่วยกันดูแล บริหารจัดการขยะในโรงเรียนอย่างจริงจัง และสามารถหมุนเวียนขยะต่างๆไปใช้อย่างคุ้มค่า


            หากใครมีโอกาสไปเยือนโรงเรียนทอสีแห่งนี้ ก็จะพบว่า ที่นี่มีอ่างสำหรับล้างจานชาม ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี ให้เด็กๆสามารถล้างจานชามด้วยตัวเองได้ ที่สำคัญ บริเวณทางเข้าก่อนถึงอ่างล้าง จะมีที่แยกเศษอาหาร ทั้งถังที่รอบรับและกรองเศษอาหาร และด้านไม้สำหรับเขี่ยเศษอาหารออกจากจานชาม ส่วนน้ำยาล้างจาน ที่นี่เขาก็ผลิตเอง เป็นน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักธรรมชาติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ไม่เพียงเด็กเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบเรื่องการล้างภาชนะด้วยตัวเอง แต่คุณครูทุกคนก็ต้องทำด้วยตัวเองเหมือนกันอย่างไม่มีข้อยกเว้น


          การแยกเศษอาหาร ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ปลายทางหลังการบริโภคเท่านั้น แต่เมื่อเราเดินเข้าไปที่โรงครัว ก็จะพบว่า ที่โรงครัว ก็มีการแยกเศษอาหารอย่างเป็นระบบระเบียบเหมือนกัน


            เมื่อได้เศษอาหารเหล่านี้ในแต่ละวัน ก็จะมีแผนกที่นำเศษอาหารไปหมักที่โรงหมักปุ๋ย ซึ่งมีขนาดใหญ่มากพอสมควร สิ่งที่นำมาหมักร่วมกับเศษอาหารก็เป็นพวกเศษใบไม้ ใบหญ้า รวมถึงรำ และแกลบ จากข้าวที่โรงเรียนแห่งนี้ซื้อมาจากกลุ่มข้าวคุณธรรม และนำมาสีเอง ให้เด็กๆและคุณครูได้กิน  เมื่อได้ปุ๋ยหมักก็นำมาใช้ใส่พืชผักในแปลง รวมถึงบำรุงต้นไม้ต่างๆในโรงเรียน เศษผักผลไม้บางส่วนก็นำไปทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ประโยชน์หลายทาง ทั้งเป็นปุ๋ยบำรุงพืชผัก และใช้ทำความสะอาดห้องน้ำ หรือบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น


            ที่นี่ไม่ได้จัดการเพียงขยะอินทรีย์เท่านั้น แต่เขายังมีการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ มีธนาคารที่เปิดให้เด็กๆนำขยะมาจากบ้าน เพื่อนำมาขายแลกเป็นเงินไปซื้อของที่ร้านค้าโรงเรียนได้ ทำระบบคล้ายๆร้านศูนย์บาท ที่ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ที่ให้นำขยะมาแลกซื้อสินค้าที่ร้านได้ โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงิน


          ขอเล่าแถมเรื่องร้านค้าที่โรงเรียนอีกนิดว่า ร้านค้าที่นี่ขนม นม ต่างๆที่ ก็ล้วนได้รับการคัดสรรมาอย่างดี บางส่วนเป็นอาหารอินทรีย์ บางส่วนเป็นขนมที่ผลิตจากรสมือคุณแม่ ที่สำคัญทั้งเด็กทั้งครูที่มาซื้อ ต้องเตรียมภาชนะ มาใส่เองด้วย เพื่อเป็นการช่วยปริมาณการสร้างขยะในแต่ละวัน

 


            อย่างไรก็ตาม หากมีขยะ ที่โรงเรียนก็จะมีถังขยะที่แยกประเภทอย่างชัดเจน มีการรณรงค์ และสอนวิธีการทิ้งให้ถูกวิธี เมื่อได้ขยะมาแล้ว โรงเรียนก็มีศาลารักษ์โลก ที่เป็นจุดคัดแยกขยะ โดยมีการจัดระบบ และคัดแยกอย่างละเอียด บางส่วนแบ่งไว้ขาย บางส่วนก็แยกไว้สำหรับบริจาค เช่นกล่องนม ก็แยกไว้สำหรับบริจาคไปทำหลังคา เป็นต้น


            ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือ ทุกครั้งที่มีการจัดงานต่างๆ ทั้งงานตลาดนัดชุมชน งานทำบุญ หรืองานประจำปี ม่วนชื่นน้องพี่ ทอสีสู่เหย้า ทั้งครู ทั้งนักเรียน ทั้งผู้ปกครอง ต่างก็ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันรณรงค์ ให้คนมางานพกภาชนะ ขวดน้ำ ถุง มางานภายใต้คอนเซป ตะกร้าเดียวเที่ยวทั่วงาน เพื่อให้การมางานในแต่ละครั้ง เป็นการมาเที่ยวงานที่มีความสุข และไม่สร้างขยะอันเป็นภาระให้กับโลก พวกเขาตั้งใจให้การจัดงานแต่ละครั้งมีขยะเป็นศูนย์ ซึ่งการรณรงค์นี้ ก็ถือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้โครงการสวนผักคนเมืองได้เรียนรู้ และเกิดแรงบันดาลใจที่นำมาใช้กับการจัดงานของตัวเองด้วยเช่นกันโดยมีผู้ปกครองจากกลุ่มทอสีรักษ์โลก มาช่วยอบรมเรื่องการจัดการขยะให้ทีมงาน และมีฝ่ายที่ดูแลจัดการเรื่องขยะโดยตรงในงานด้วย เพื่อให้ความรู้ คู่การรณรงค์ ให้คนทั้งแยกขยะเป็น และตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันลดขยะ


            เรื่องขยะไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไป การคิดถึงแต่เรื่องการรีไซเคิลอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ สิ่งสำคัญคือ นอกจากเราควรจะร่วมมือร่วมใจกันจัดการขยะให้เป็นระบบ หมุนเวียนกลับมาใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้ว เรายังควรที่จะลดการสร้างปริมาณขยะด้วยเช่นกัน

            การทำงานของโรงเรียนทอสี น่าจะแบบอย่าง และเป็นแรงบันดาลใจให้แต่ละคน แต่ละที่ แต่ละแห่งได้ลองนำไปเริ่มต้นทำกันดูนะคะ

          

ขอบคุณพ่อกุ๊ก และครูอั๋น ที่พาไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆของโรงเรียนทอสีค่ะ     

           


 


 | วันที่ 04/07/2559

อ่าน 1266


 เช่าพื้นที่ทำสวนผัก ธุรกิจเพื่อสังคมบนดาดฟ้าตึกฮ่องกง
 สวนผักดาดฟ้าบ้านธรรมดาสุข
 สวนลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดทรงธรรม
 The Art of Salad
 เวทีสรุปบทเรียนสมาชิกโครงการสวนผักคนเมืองปี 4


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber