เมื่อผู้สูงวัยกับคนรุ่นใหม่จับมือกันทำสวน


ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ไว้ว่าช่วงปี 2544- 2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ สำหรับประเทศไทย ก็มีการคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี2567-2568

หากพูดถึงความท้าทายในด้านการเกษตร และความมั่นคงทางอาหารนั้น หนึ่งในปัญหาที่หลายคนมักพูดถึงก็คือเกษตรกรอายุมาก ไม่มีแรงทำเกษตรเหมือนสมัยก่อน แถมยังขาดผู้สืบทอด ทำให้พื้นที่เกษตรหลายแห่งถูกขายไปได้ปริยาย


ที่ Salt Lake City ประเทศอเมริกา เขาก็มีปัญหาเรื่องมีจำนวนผู้สูงอายุจำนวนมากที่จากแต่ก่อนสามารถปลูกผักนานาชนิดบนที่ดินที่ตัวเองมีอยู่ แต่เมื่อสูงวัยขึ้น ที่ดินก็ถูกทิ้งร้าง เพราะงานในแปลงหนักเกินกว่าที่จะทำเองไหว และนี่ก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารทั้งของตัวเองและคนในชุมชนด้วย เพราะไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่ดี มีคุณภาพได้


กลุ่ม Green Urban Lunch Box เขาก็เลยเข้าไปทำโครงการที่จับมือกันระหว่างคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการทำเกษตร กับผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการเกษตร แต่ไม่มีแรงทำ  โดยให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจอาสาไปช่วยลงมือทำแปลง โดยมีครูเป็นผู้สูงอายุคอยช่วยให้คำแนะนำ บอกเทคนิคต่างๆ งานนี้นอกจากคนรุ่นใหม่จะได้วิชา คนสูงอายุจะได้อาหารที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างคนต่างวัยด้วย ทำให้คุณภาพชีวิตของคนทั้งสองวัยดีขึ้นอย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มักจะอยู่บ้านคนเดียว และรู้สึกเหงา ห่างเหินจากชุมชน เมื่อมีคนรุ่นใหม่มาทำงานในสวนทุกอาทิตย์ ก็มีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นด้วย


 เขาเรียกชื่อโครงการนี้ว่าBack-Farmเป็นการฟื้นชีวิตผืนดินให้อุดมไปด้วยอาหารอีกครั้ง และฟื้นชีวิตของผู้สูงวัยให้กลับมามีชีวิตชีวา และมีอาหารที่ดีให้ทั้งกับตัวเอง และยังเหลือแบ่งปันให้กับอาสาสมัคร แบ่งปันให้กับธนาคารอาหารในชุมชน และบางส่วนเขาก็ยังจัดสรรแบ่งไปสู่บ้านพักคนชราที่อื่นด้วย ซึ่งเมื่อปี 2015 มีผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ 30 คน มีคนรุ่นใหม่ที่อาสามาช่วยเเละเรียนรู้ร่วมกัน 28 คน เเละได้ผลผลิตมากถึง 12,800 ปอนด์ หรือประมาณ 6 ตันเลยทีเดียว

นับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและน่าลองนำไปปรับใช้กันนะคะ


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากhttp://thegreenurbanlunchbox.com/overview

 

http://www.ksl.com/?sid=40192159&nid=148&title=backyard-farms-are-growing-food-and-cultivating-friendships


 | วันที่ 08/07/2559

อ่าน 887


 เมื่อเด็กนักเรียน 8 คนขอทำสวนผักในสวนสาธารณะกลางเมือง Mahattan
 พลังคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงโลก
 17 ปีข้างหน้า อนาคตไทยเมืองเพิ่ม 60% รุกพื้นที่เกษตร-ชงรัฐป้องแหล่งผลิตอาหาร
 วิจัยพบหลักสูตรเเละกิจกรรมในโรงเรียนช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเด็ก
 วิจัยพบ สวนผักช่วยลดอาชญากรรม


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber