Agritopia : เมื่อหมู่บ้านกับพื้นที่เกษตรได้รับการผสมผสานกันอย่างลงตัว

            เชื่อว่าหลายคงคงทราบ หรือรับรู้ได้จากประสบการณ์ของตัวเองดีว่า นับวันเมืองก็ยิ่งเติบโต และขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันนี้หากเราออกไปบริเวณพื้นที่ชานเมือง พื้นที่เกษตรที่ยังคงหลงเหลืออยู่แถบชานเมือง นับวันก็จะยิ่งลดน้อยถอยลง และถูกแทนที่ด้วยหมู่บ้าน ตึก คอนโด ซึ่งผุดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่เมืองไทยเท่านั้น แต่ในหลายประเทศต่างก็กำลังเผชิญกับปัญหานี้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในประเทศที่ไม่มีการวางผังเมือง ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาพื้นที่เกษตรกรรม 


            ครอบครัวของคุณ Joe Johnston  ก็เป็นหนึ่งในครอบครัวเกษตรกรที่อยู่บริเวณชานเมือง ย่าน Gilbert ซึ่งเผชิญกับปัญหาเรื่องการขยายตัวของเมืองเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่เขาคิดและลงมือทำไม่ใช่การขายที่ดิน แล้วย้ายไปที่อื่น แต่เป็นการคิดออกแบบ วางแผน ที่จะให้ทั้งหมู่บ้านที่กำลังจะเติบโตขึ้น กับพื้นที่เกษตรดั้งเดิม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว และเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ แต่มีการออกแบบเพื่อให้เกิดความเป็นชุมชน ที่ผู้คนมีโอกาสได้ออกมาพบปะ พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกันด้วย            

                   ตัวอย่างการออกเเบบ เช่นในบริเวณซอยเดียวกัน จะมีบ้านหลายขนาด หลายราคา เพื่อให้คนที่มาอยู่มีความแตกต่างหลากหลายกัน นอกจากนี้ยังออกแบบให้พื้นที่หมู่บ้านน่าเดิน มีทางเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อให้คนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น  ที่สำคัญนอกจากจะมีแปลงเกษตรที่ผลิตอาหารปลอดภัยอยู่ใกล้บ้านแล้ว เขายังสวนผักชุมชนที่เปิดโอกาสให้คนในหมู่บ้านได้มาทำสวนผัก เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรด้วยกันด้วย สิ่งที่เขาทำนี้เรียกว่า Agritopia  ซึ่งมีบ้านทั้งหมดประมาณ 450 หลัง และมีแปลงเกษตรขนาด 160 เอเคอร์ ซึ่งมีผลผลิตทั้งที่ส่งให้คนในชุมชน ในโครงการสมาชิกผัก Good Food Box Program และผลผลิตบางส่วนก็ส่งเข้าร้าน Joe’s Farm Grill  ร้านของครอบครัว Johnston ที่ดัดแปลงร้านมาจากบ้านเดิมของครอบครัว และครอบครัว Johnston ก็ยังคงอยู่ทำแปลงเกษตร อยู่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  Agritopia


ขอบคุณเรื่องราวและรูปภาพจาก http://www.eatdrinktravel.com/imagine-suburbs-like-agritopia-gilbert-arizona-urban-planning/

http://joesfarmgrill.com/about/

           

 


 | วันที่ 18/08/2559

อ่าน 607


 Edible Campus : เมื่อนักออกแบบให้ความสำคัญเรื่องเกษตรในเมือง
 มหกรรมพันธุกรรม จากเมล็ดพันธุ์สู่จานข้าว
 สวนผักชุมชน กับการเข้าถึงอาหารของคนจน
 'ปิยะพงษ์ บุษบงก์' เปลี่ยนโลก-เปลี่ยนวิธีคิด 'เลิกเถอะแยกชนบทกับเมือง' : คอลัมน์คิดนอกกรอบ
 Community Connections Mobile Food Store: รถผักเคลื่อนที่เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber