| วันที่ 30/08/2559

อ่าน 2152


 รับอาสาสมัครร่วมเรียนรู้วิถีการปลูกและปรุงไปกับชาวสวนผักคนเมืองที่ลานสวนผักคนเมือง
 จุลินทรีย์เกลี้ยงกิ๊ก
 ทัวร์สวนผักคนเมืองครั้งที่ 2
 เชิญร่วมเรียนรู้การปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต ในลานสวนผักคนเมือง ในงานมหกรรมอาหารเเละสุขภาพวิถีไท ครั้งที่1
 ชวนมางานตลาดนัดช้อป โชว์ เเชร์ ชาวสวนผักคนเมือง


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber