โครงการพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
 

หลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาร่วม 21 ปี ขณะนี้ ทางมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) กำลังมีโครงการที่จะสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหารขึ้น ณ หมู่ที่ 6 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ร่องสวนเก่า เเวดล้อมด้วยธรรมชาติ อยู่ไม่ไกลเมือง เเละมีสถานีรถไฟฟ้าไทรม้า ไปถึง เพื่อเป็นที่เรียนรู้สำหรับคนเมือง เเละเกษตรกรในชนบท

ความเป็นมาของพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหารเเห่งนี้

ในปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของอาหาร และความใส่ใจต่อสุขภาพ อันเป็นมิติที่เชื่อมโยงเข้ากับความมั่นคงทางอาหาร (Food security) นับเป็นเรื่องที่สังคมกำลังจับตามอง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ต่างๆ เช่น การกินคลีน ปั่นจักรยาน ประหยัดพลังงาน ใช้ถุงผ้าช่วยลดโลกร้อน เป็นต้น

ด้วยแนวคิดระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบเกษตรที่ยืนอยู่บนหลักการของความเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติ คนกับคน และที่สำคัญไม่ใช้สารเคมี กอปรกับเจตนารมณ์ตลอดระยะเวลาดำเนินงานที่ผ่านมาของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ซึ่งยึดโยงไว้กับฐานการพัฒนาร่วมกันระหว่างเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่การเกษตรภูมินิเวศต่างๆ รวมถึงพื้นที่เกษตรแบบคนเมือง ที่เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม รักษาสมดุลระบบนิเวศ ใส่ใจคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ผลิต และห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภค ตลอดจนความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์สังคมปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) จึงจัดทำโครงการการก่อสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหารขึ้น เพื่อให้เป็นพื้นที่ของการสร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกันของคนในสังคม


วัตถุประสงค์

 “พื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” จึงเป็นเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืน วิถีปฏิบัติ และเทคนิคทางการเกษตร จากประสบการณ์การดำเนินงานในหลากหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลากว่าสามสิบปี ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ และสัมผัสด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบหนังสือ และเอกสารงานวิจัยชุมชนที่สามารถค้นคว้าได้จากห้องสมุด นิทรรศการ แปลงสาธิต หลักสูตรการอบรม ที่จัดไว้รองรับสำหรับการเรียนรู้รายบุคคล และหมู่คณะ นอกจากนี้ ยังสามารถปรับให้บริการเป็นสถานที่จัดประชุม และสัมมนา ได้ตามวาระโอกาสอีกด้วย

นอกจากนี้ พื้นที่เรียนรู้แห่งนี้จะเป็นพื้นที่แห่งการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางความคิด ร่วมเรียนรู้หลักปฏิบัติและเทคนิคด้านเกษตรกรรมยั่งยืน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริโภคอย่างสร้างสรรค์ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามยุคสมัย ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ต้องร่วมกันสร้างขึ้น


 
ขณะนี้ พื้นที่เรียนรู้เเห่งนี้ กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เเต่ยังไม่อาจเเล้วเสร็จได้ เนื่องจากทางมูลนิธิยังขาดทุนทรัพย์อยู่จำนวนมาก

จึงอยากขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหารเเห่งนี้ให้สำเร็จขึ้นมา เพื่อใช้เป็นที่เรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะ
 | วันที่ 16/02/2560

อ่าน 825


 อบรมปลูกผักในภาชนะ
 วันข้าวกล่อง
 เชิญร่วมงานMini Green Fair'6 กิน(ให้)ดี อยู่ดี มีทางเลือก
 เติมพลังนัก(หัด)ปลูกผัก
 กิจกรรมดีๆครบรอบปีใส่ใจ


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber