สร้างเครือข่าย ขยายความรู้ : จากคาราวานทรัคฟาร์มกรุงเทพ สู่ คาราวานทรัคฟาร์มพัทลุง

        โครงการสวนผักคนเมืองเริ่มขยับการทำงานเรื่องสวนผักคนเมือง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 โดยในปีแรกเรามีสมาชิกที่ร่วมขับเคลื่อนงานสวนผักคนเมืองพัทลุงเป็น โรงเรียนทั้งสิ้น 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนพัทลุงคริสเตียน โรงเรียนเทศบาลจองถนน โรงเรียนอารียาศึกษา โรงเรียนวัดโพรงงู และโรงเรียนจองถนน (วัดบางแก้ว)


       ตอนนี้สมาชิกของเรากำลังสร้างสรรค์พื้นที่รูปธรรมของการทำเกษตรในเมือง ที่ไม่ใช่แค่การปลูกผัก การมีพื้นที่อาหารปลอดภัยให้กับเด็กเท่านั้น  แต่พวกเรายังมุ่งหวังว่า พื้นที่เกษตร การปลูกผักจะสามารถเชื่อมโยงให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของอาหาร ธรรมชาติ และสิ่งรอบข้างได้ด้วย งานนี้เราจึงชักชวนให้ทางกองคาราวานทรัคฟาร์ม ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการรณรงค์ให้เด็กๆ ในเมืองกรุง เห็นถึงความสำคัญในการบริโภคผักและอาหารที่ดี ได้เห็นถึงการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทางอาหาร(ผัก) ไปจนถึงการปรุงเพื่อกินและเกี่ยวข้องระหว่างอาหารกับธรรมชาติ โดยการเคลื่อนขบวนออกมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนผ่านฐานการเรียนรู้หลักๆ เช่น การปลูกผัก การเตรียมดิน การรู้จักแมลง และการปรุงอาหาร  พาทีมยกขบวนจากกรุงเทพ ไปช่วยจัดการอบรมความรู้ เทคนิค การออกแบบขบวนทรัคฟาร์ม ให้กับสมาชิกโครงการสวนผักคนเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา  ณ โรงงเรียนวัดโพรงงู ตำบลเข่า อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 31 คนด้วยกัน
                กิจกรรมวันแรกกระบวนการเริ่มต้นจากการแนะนำตัวเองผ่านตารางหกช่อง  ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมรู้จักกันมากยิ่งขึ้น จากนั้นก็ให้ทุกคนเขียนความคาดหวัง และความกังวล  ตามด้วยการชมวิดีโอทำความรู้จักกับกิจกรรมต่างๆที่ทรัคฟาร์มเคยทำมาก พร้อมกับชวนกันระดมความเห็นว่า เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร และได้เรียนรู้อะไรบ้าง          ช่วงบ่ายก่อนการชมวิดีโอ ด.เด็ก ช.ช้าง เป็นกิจกรรมสนุกๆ เปาชิงชุบ ทุกคนสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนการเปาชิงชุบ เวอร์ชั่นพัทลุง และ กรุงเทพฯ หลังจากชมวิดีโอ ด.เด็ก ช.ช้าง จบ ป้าหน่อย หนึ่งในทีมวิทยากรจากกองคาราวานทรัคฟาร์มก็ให้ทุกคนแลกเปลี่ยนว่ารู้สึกอย่างไร เราได้เห็นการแสดงความคิดเห็นของครู ที่จะไม่เป็นครูเหมือนในวิดีโอ 
                ต่อด้วยการให้โรงเรียนแต่ละแห่งออกแบบขบวนรถทรัคฟาร์มของตัวเอง แล้วนำเสนอรถเพียง 1 คัน เพื่อลงรายละเอียดกระบวนการทั้งหมด ครูแต่ละโรงเรียนต่างก็ช่วยกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาของโรงเรียน และคิดกันว่ารถแต่ละคันต้องการให้เด็กเรียนรู้อะไรบ้าง เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก

               วันแรกนี้ เป็นวันที่คุณครูแต่ละคนได้เรียนรู้อะไรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้กับเด็ก หลายคนเกิดไอเดียเรื่องการปลูกผักในรถบรรทุก การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในฟาร์ม รวมถึงการปลูกผักในภาชนะเหลือใช้
             กิจกรรมวันที่สองเป็นการนำเสนอขบวนทรัคฟาร์มของแต่ละโรงเรียน และรวมกันออกแบบขบวนทรัคฟาร์มของพัทลุง จนเกิดเป็นกองคารวานทรัคฟาร์มพัทลุง ที่มีรถเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ รถดิน รถการปลูกผักรถอาหาร รถแมลง รถวิถีชีวิตวัฒนธรรม ที่พร้อมจะเคลื่อนขบวนไปสร้างสีสัน ตื่นเต้น สนุกสนาน เสียงหัวเราะ ร้อยยิ้มแห่งความสุข ให้แก่เด็กๆ เร็วๆนี้กิจกรรมในครั้งนี้ ได้เห็นพลังของครูที่จะลุกขึ้นมาสร้างการเรียนรู้แบบใหม่ โดยมีทรัคฟาร์มเป็นเครื่องมือให้เด็กรักการปลูกผัก กินผัก รู้ที่มาของอาหาร เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างอาหารที่ปลอดภัยด้วยตนเอง

กิจกรรมจะสนุกแค่ไหน เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรมากน้อยเพียงใด รอติดตามข่าวการเคลื่อนไหวของขบวนทรัคฟาร์มพัทลุงกันนะคะ


 | วันที่ 03/04/2560

อ่าน 539


 Eco-Village & Transition Town: เรือชูชีพท่ามกลางวิกฤต
 สวนผักดาดฟ้ามูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
 สวนผักปลูกชีวิต : Growing in (edible) Garden ตอนที่ 2
 ต้อนรับเครือข่ายสวนผักคนเมือง@ขอนแก่น
 ปลูกผัก พึ่งตนเองยามรายได้ลด


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber