วงพัฒนาศักยภาพนักปลูกเมือง ปลูกชีวิต

            หลังจากที่นักคิดเปลี่ยนเมือง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง ได้แยกย้ายกันไปทำความคิด และความฝันของตัวเองให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากันแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 60 ที่ผ่านมา พวกเขาก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อแบ่งปันเรื่องราว ความประทับใจให้กันและกันฟัง งานนี้เรานัดกันที่สวนผักบ้านคุณตา เพื่อให้สวนผักแห่งนี้เป็นที่เรียนรู้ และได้พัฒนาศักยภาพเพื่อนสมาชิกไปด้วยในตัว            แน่นอนว่าบนเส้นทางนักปลูกเมือง ปลูกชีวิต นี้ แต่ละคนต่างก็มีประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันไป บางคนก็รู้สึกภูมิใจในผลงานของตัวเอง รู้สึกว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้เปลี่ยนพื้นที่รกร้างที่เคยไร้ประโยชน์ให้กลายเป็นพื้นที่อาหารของชุมชนได้สมใจ ได้ชื่นชมกับความงอกงามทั้งของผลผลิตและมิตรภาพที่เกิดขึ้นมากมาย บางคนก็กำลังลองผิดลองถูก ประสบกับปัญหาพืชผักไม่โตดังใจหวัง บางคนแผนเดิมที่วางไว้ ก็ไม่เป็นไปอย่างใจคิด ต้องปรับเปลี่ยนและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขั้น บางคนชีวิตกก็ได้พบเพื่อนใหม่ ได้พบประสบการณ์ใหม่บนเส้นทางนี้ บางคนชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากที่ได้ลงมือทำสวนผัก บางคนก็เกิดแรงบันดาลใจ พบสิ่งที่ชีวิตค้นหา และอยากขยายผลต่อ            ในวงวันนั้น นอกจากเพื่อนสมาชิกจะได้เล่าเรื่องราว และความรู้สึกให้ฟังแล้ว คุณคมสัน หุตะแพทย์ เจ้าของสถานที่ ก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยน และเสนอความคิดเห็นฝากไว้ให้พวกเราอย่างน่าสนใจ พี่คมสันบอกว่าการปลูกผักนั้นต้องอาศัยใจรัก ต้องทุ่มเท ใช้เวลา ดูแลเอาใจใส่อย่างมาก ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ อย่างไรก็ตามการปลูกผักก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของเวลา ฤดูกาล รวมถึงปัญหาอื่นๆที่ที่เราไม่อาจควบคุมได้เช่นกัน ดังนั้นมีเรื่องที่นักปลูกผักในเมืองควรจะคำนึงถึงมากขึ้นก็คือ1.     เรื่องของชนิดผักที่ปลูก ควรมองให้หลากหลาย และกว้างกว่าผักทั่วไปที่เห็นตามท้องตลาด เช่นคะน้า กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว เพราะเมล็ดพันธุ์บางชนิดก็ไม่ค่อยตอบสนองกับการปลูกแบบอินทรีย์นัก ทำให้ปลูกค่อนข้างยาก ทางที่ดีก็ควรหันมาสนใจปลูกผักพื้นบ้าน หรือผักที่ปลูกง่ายๆ กันมากขึ้น ก็จะทำให้สามารถปลูกผักในเมืองได้ โดยไม่ต้องพึ่งระบบการจัดการหรือเทคโนโลยีอะไรมากมายนัก

2.     เราควรให้ความสำคัญกับการศึกษาเชิงลึกมากขึ้น ไปให้ไกลกว่าเรื่องเชิงเทคนิคทั่วไปที่เราเข้าใจ เช่นควรจะเรียนรู้เรื่องโครงสร้างดิน เรื่องธาตุอาหารในดินกันมากขึ้น รวมถึงควรเข้าใจระบบธรรมชาติที่เกื้อกูล และเชื่อมโยงกันมากขึ้น

           สิ่งสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่พี่คมสันเน้นย้ำก็คือการปลูกผักในเมืองนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่ดูเหมือนเล็กๆ แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพแวดล้อมในเมืองมากมายอย่างไรก็ตาม การปลูกอย่างเดียวไม่พอ เราต้องเรียนรู้ที่จะปรุงอาหารจากผักที่เราปลูกด้วย ดังนั้นการช่วยกันรื้อฟื้นการทำอาหารในครอบครัว หรือการคิดสูตรอาหารใหม่ๆ ที่ใช้วัตถุดิบในสวนที่ตัวเองมีก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน

           การเรียนรู้เรื่องการปลูก และการปรุงอาหารเหล่านี้ ก็จะมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจเกษตรกรมากขึ้น เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของมนุษย์กับธรรมชาติมากขึ้น และเราก็จะเป็นคนที่มีส่วนช่วยรักษาโลก รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาผืนดิน ได้ต่อไป
          นอกจากการพูดคุยสนทนากันแล้ว พี่คมสันและน้องฝ้าย วิทยากรประจำสวนผักบ้านคุณตา ก็ยังได้พาชมตามจุดต่างๆของสวนผักบ้านคุณตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอย่างบ้านพึ่งตนเองที่ครบวงจรในเมือง พี่คมสันได้แนะนำให้สมาชิกได้รู้จักกับพลังงานทางเลือกอย่างโซล่าเซลล์ที่ใช้ในครัวเรือน และในแปลงเกษตร การปรับตัวและการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เช่นการใช้โรงเรือนเข้ามาช่วยในการปลูกผัก เพื่อให้สามารถปลูกผักในช่วงหน้าฝนได้ หรือใช้วิธีการยกแปลงปลูกบนแคร่แทนเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องน้ำขัง ซึ่งส่งผลให้ดินแน่น ผักเน่าเสียได้ รวมถึงการทำแปลงแบบมีโครงโค้งสำหรับขึงพลาสติกที่แสงสามารถส่องผ่านได้ เพื่อลดแรงปะทะจากน้ำฝน ในช่วงหน้าร้อนก็สามารถใช้ได้ ช่วยลดความร้อนของแปลง แต่ควรหาแสลน 50% มาขึงช่วยด้วยก็จะทำให้ผักงามขึ้น           นอกจากนี้สมาชิกยังได้เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำในครัวเรือน ทั้งเรื่องการเก็บน้ำฝน การนำน้ำเสียในครัวเรือนมาหมุนเวียน ตลอดจนการทำระบบน้ำหยดในแปลงผักเพื่อช่วยประหยัดน้ำในยามหน้าแล้งด้วย ยังไม่นับเรื่องของการเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงไส้เดือน หมักปุ๋ย ซึ่งเป็นระบบต่างๆที่เกื้อกูลกันในบ้านพึ่งตนเองแห่งนี้   

         ไม่เพียงเท่านั้น งานนี้ยังมีคุณป้อม ศิริกุล ซื่อต่อชาติ หนึ่งในสมาชิกสวนผักคนเมืองที่ตอนนี้เติบโตกลายเป็นผู้ให้ความรู้ผู้อื่นมากมาย ก็ยังนำความรู้เรื่องการทำอาหาร อย่างผักดอง และการหมักซีอิ้วไว้ใช้เองในครัวเรือนมาแบ่งปันด้วย
        เรียกว่าได้ทั้งความรู้เรื่องการปลูก และการปรุง ติดไม้ติดมือกันไปต่อยอดงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่กันมากมาย        ขอบคุณเจ้าของสถานที่ วิทยากรทุกคน และเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน และเดินทางบนเส้นทางนักปลูกเมือง ปลูกชีวิตไปด้วยกันค่ะ


 | วันที่ 06/04/2560

อ่าน 672


 เรื่องเล่าจากสวนผักจัดสรรบางเขน
 มากกว่าผัก ที่สวนผักอนุบาลรังสิมา
 ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต
 สวนผักบนหอพัก @ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 Eco-Village & Transition Town: เรือชูชีพท่ามกลางวิกฤต


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber