Kelly Street Garden สวนแห่งความหวังKelly Street Garden เป็นอีกหนึ่งสวนผักชุมชนที่เกิดขึ้นจากสมาชิกในชุมชนรวมตัวกัน 5 คน และช่วยกันเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยถูกทิ้งร้าง และเต็มไปด้วยขยะ ให้กลายเป็นพื้นที่สวนผักที่น่าสนใจใจคือ สวนผักแห่งนี้ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงพื้นที่อาหารที่ช่วยให้คนในชุมชนได้เข้าถึงอาหารที่ดี มีคุณภาพกันมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับใครหลายคนที่สนใจเรื่องการปลูกผัก นอกจากนี้ พวกเขายังช่วยกันทำให้พื้นที่สวนผักชุมชนแห่งนี้ กลายเป็นพื้นที่ที่ช่วยสร้างความเป็นชุมชน ความเป็นพี่เป็นน้องให้กลับคืนมา โดยใช้เรื่องของศิลปะเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการเชื่อมโยงกับผู้คน ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก พวกเขาช่วยกันสร้างงานศิลป์ ตกแต่งพื้นที่สวนผักชุมชนอย่างสวยงาม ไม่เพียงเท่านั้น พวกเขายังใช้เรื่องของศิลปะการแสดงเข้ามาผสมผสาน สร้างความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นในสวนแห่งนี้ อีกทั้งยังมีการจัดงานปาร์ตี้ในสวนกันอยู่บ่อยครั้ง
อีกบทบาทหนึ่งที่สวนผักชุมชนแห่งนี้ทำก็คือการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน โดยจะมีการจัดกิจกรรมชวนให้เชฟผู้มีความรู้เรื่องอาหาร มาแนะนำวิธีการกินอยู่ที่ดีต่อสุขภาพ และเปิดให้คนในชุมชนได้มาเรียนรู้ มาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพกินด้วยกัน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  แถมในแต่ละสัปดาห์ ก็จะมีกิจกรรมโยคะในสวน หรือการออกกำลังกายในสวนด้วย
และท้ายสุด สวนผักชุมชนแห่งนี้ ก็เป็นพื้นที่ที่ช่วยสร้างความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้น โดยใช้ทั้งพื้นที่สวนและใช้ทั้งเรื่องทักษะการบริหารจัดการสวนผักชุมชนแห่งนี้ รวมถึงการอบรมต่างๆ มาพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนให้สามารถลุกขึ้นบริหารจัดการสวนแห่งนี้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องพึ่งองค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเรื่องราว ที่แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นสวนผักชุมชนนี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งนัก และสวนผักชุมชนที่เกิดขึ้นนี้ ก็มีบทบาทสำคัญที่สามารถจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆได้มากมาย ทำให้ชุมชนแห่งนี้กลับมามีความเป็นชุมชน และมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ดังที่สมาชิกของสวนผักแห่งนี้กล่าวว่า สวนผักชุมชนแห่งนี้ เป็นสวนแห่งความหวัง จริงๆ
ขอบคุณเรื่องราวและรูปภาพจากhttp://www.kellystgreen.com/

 

http://www.citizensnyc.org/grantee/kelly-street-garden-committee


 | วันที่ 25/04/2560

อ่าน 509


 Community Connections Mobile Food Store: รถผักเคลื่อนที่เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
 ‘Urby’ อพาร์ตเมนต์ที่มีสวนผัก
 วิจัยพบ สวนผักช่วยลดอาชญากรรม
 เปลี่ยนแปลงเมือง : Make a Difference
 สังเขปบทเรียนเกษตรในเมืองในต่างประเทศ: ตอนที่ 1 - ฮาวาน่า (คิวบา)


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber