Folo Farm : Feed Our Love One

          เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่เรื่องราวของผู้คนที่มีความคิด ความฝัน อยากจะสร้างพื้นที่สีเขียวกินได้ ผลิตอาหารดีๆในเมืองให้กับผู้คนได้กิน โดยเฉพาะคนเรารัก มีให้พบเห็น  ให้ได้ยินได้ฟังกันมากขึ้นเรื่อยๆ


           

          ทีมงานผู้ร่วมกันบุกเบิกFolo Farm ซึ่งย่อมาจากFeed Our Love One หรือผลิตอาหารหล่อเลี้ยงคนที่เรารัก ก็มีความฝันแบบนี้เช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ พวกเขาไม่ได้ทำเกษตรในเมือง ผลิตอาหารแบบไม่ใช้สารเคมีให้ผู้คนได้กิน รวมถึงได้เข้ามาเรียนรู้เท่านั้น แต่พวกเขายังมุ่งหวังอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยจัดการขยะอินทรีย์ หรือเศษอาหารต่างๆในเมืองมาเลเซียด้วย ซึ่งขยะเหล่านี้เคยถูกทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ถึงวันละ 25,000 – 30,000 ตัน
            สิ่งที่พวกเขาทำคือ พวกเขามีพื้นที่ในการทำงานทั้งหมด 3 แปลง แปลงหนึ่ง สำหรับผลิตอาหารเป็นเหมือนต้นแบบการทำเกษตรในเมือง และเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้ในวันเสาร์ แปลงนี้อยู่ที่ Kempas มีเนื้อที่ประมาณ 0.5 เอเคอร์ ส่วนแปลงที่ 2 อยู่ที่ Ban Foo มีเนื้อที่ 6 เอเคอร์ เป็นพื้นที่สำหรับผลิตอาหารเป็นหลัก และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับเป็นที่หมักปุ๋ย เปลี่ยนเศษอาหารต่างๆที่พวกเขาไปรับมาจากตามร้านอาหาร ตามตลาดต่างๆ มาเป็นปุ๋ยชั้นดีในการปลูกผัก เช่นเดียวกับอีกหนึ่งแปลง ที่อยู่ที่ Kukup ซึ่งมีเนื้อที่ 5 เอเคอร์            ตอนนี้พวกเขาสามารถที่จะผลิตอาหารให้กับสมาชิกที่จ่ายเงินล่วงหน้า 24 สัปดาห์ ได้ถึงจำนวน 80 ครอบครัว โดยแต่ละครอบครัวก็จะมารับผลผลิตเองที่แปลงทุกวันเสาร์ ยังไม่นับครอบครัวอื่นๆที่กำลังเข้าคิวรออยู่อีกร่วม 300 ครอบครัว            Folo Farm เป็นการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากจะเปลี่ยนแปลงระบบอาหารในเมือง และมีความฝันอยากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องขยะอินทรีย์ในเมือง พวกเขาตั้งเป้ากันไว้ว่าอยากจะช่วยเปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยให้ได้วันละ 10,000 ตัน ภายในเวลา 5 ปี ที่สำคัญคือพวกเขายังมีความหวังและความตั้งใจที่อยากจะทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งโรงเรียน เกษตรกร หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะ เพื่อขยายผล ให้เมืองต่างๆในมาเลเซียมีระบบการทำงานทั้งเรื่องการผลิตอาหาร และการจัดการขยะอินทรีย์เช่นเดียวกับที่พวกเขาได้ทำกันด้วย            นับเป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่อง ที่อ่านแล้วก็อดรู้สึกชื่นชม มีความหวัง และเกิดแรงบันดาลใจไม่น้อย เก็บมาเล่าสู่กันฟังค่ะ เผื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้บางคนเกิดไอเดีย คิดสร้างสรรค์ ทำอะไรดีๆแบบนี้ในบ้านเรากันบ้างค่ะ


ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก  http://www.folofarms.com/our-story

http://www.theedgemarkets.com/article/chivas-venture-malaysia-finalist-aims-revolutionise-urban-farming

https://www.facebook.com/pg/FeedOurLovedOnes/photos/?ref=page_internal

 


 | วันที่ 15/05/2560

อ่าน 588


 อาหารกล่อง อาหารกระป๋อง ไม่ควรเป็นอาหารของเรา
 4 F : Factory Farm Free Friday
 นโยบายอาหารกับ Eat S.M.A.R.T แห่งเมือง Malmo
 แห่งเดียว ขยะแลกผัก สวนผักคนเมือง...ชุมชนซาเล้ง
 FOOD DAY


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber