Jone Valley Teaching Farm มากกว่าสวนผักที่ทำกิจกรรมกับเด็กJone Valley Teaching Farmเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเรื่องการศึกษา โดยเน้นเรื่องการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหาร และวิถีการกินอยู่ ของเด็กๆ  ที่ Birmingham, Alabama  อันที่จริงแรกเริ่มเดิมที่นั้น ผู้ก่อตั้งองค์กรนี้ ก็ตั้งใจจะทำเกษตรในเมือง สร้างสวนผักชุมชน เพื่อที่จะมีส่วนช่วยให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาได้ลงมือทำไปสักระยะ ก็พบว่า หัวใจสำคัญที่เขาควรทำงานด้วยอย่างแท้จริงก็คือเด็กๆ โดยมีความตั้งใจว่าอยากจะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้เป็นคนที่คิดเป็น ทำเป็น สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสวนผัก ที่สำคัญคือตั้งใจจะทำให้เด็กๆสนใจ และเข้าใจที่มาของอาหารมากขึ้น รู้จักที่จะเลือกกินมากขึ้น เพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้น และการเรียนรู้ และการพัฒนาของเด็กๆนี่เอง ที่จะมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชุมชนได้ต่อไปสิ่งที่ Jone ValleyTeaching Farm ทำ ก็มีการทั้งการเปิดสวนผัก เพื่อเป็นที่เรียนรู้ของเด็กๆ และการทำโครงการ Good School Food ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับโรงเรียน ครู อาจารย์ เด็กๆ รวมถึงผู้ปกครอง มีการช่วยกันออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิชาต่างๆ ผ่านการทำสวนผัก การทำอาหาร รวมถึงการขายผลผลิต ที่สำคัญคือให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาของเด็กในมิติของอารมณ์ สังคม และจิตใจด้วย  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยทำงานร่วมกับครูในโรงเรียนอย่างจริงจังถ้าบ้านเรามีหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มคน ที่เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องการเข้าใจที่มาของอาหาร รวมถึงวิถีการกินอยู่ ที่ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมาช่วยกันทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ขับเคลื่อนให้ทั้งเด็ก ครู ผู้ปกครอง เข้าใจ และปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคกันมาขึ้น ก็น่าจะดีไม่น้อยนะคะ
ขอบคุณรูปภาพและเรื่องราวจากhttps://www.facebook.com/pg/jonesvalleyteachingfarm/photos/?ref=page_internal

www.jvtf.org


 | วันที่ 24/07/2560

อ่าน 30


 ดาดฟ้าโรงพยาบาล แหล่งอาหารปลอดภัยของผู้ป่วย
 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพื้นที่ว่างกลายเป็นพื้นที่ของชุมชน กับ What if : Project
 The Free Farm
 Copenhagan Food Cooperative : สหกรณ์อาหารปลอดภัยเป็นจริงด้วยพลังคนอาสา
 สร้างห้องเรียนในสวนผักนอกโรงเรียน @ Governors Island Teaching Garden


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber