แผนที่อาหารเมือง

 

แผนที่รวบรวมรายละเอียดพื้นที่อาหารเมือง แหล่งเรียนรู้เกษตรในเมือง และตลาดทางเลือก ทั้งที่เป็นสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง และเครือข่ายภาคีสวนผักคนเมือง เพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกท่านสามารถไปเยี่ยมชม แวะเวียน และเรียนรู้จากพื้นที่จริงที่ปลูกผักใกล้บ้านท่าน 

 

 

 

ดาวน์โหลดแผ่นพับ:

แผ่นพับ-01 คลิกที่นี่

แผ่นพับ-02 คลิกที่นี่

 


 | วันที่ 24/10/2560

อ่าน 358


 กินข้าวในสวน
 ปลูกผัก ปลูกหัวใจ ผู้ติดยาเสพติด และผู้ติดเชื้อ HIV
 อาสาลุยสวน ผักนามาอยู่กรุง
 สวนผักคนเมืองกับการฟื้นฟูระบบนิเวศ-สังคมในเมืองใหญ่
 ต้อนรับสมาชิกใหม่ นักปลูกเมือง ปลูกชีวิต กับสวนผักคนเมือง


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber