เกษตรอินทรีย์ ณ 60 องศาเหนือเส้นศูนย์สูตร

 

ในหลายพื้นที่บนโลกที่ภูมิประเทศและภูมิอากาศไม่อาจเอื้ออำนวยให้ทำการเกษตรได้บนพื้นที่แห่งนั้น แต่ในทางกลับกันมันก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้คนในพื้นที่นั้นจำเป็นต้องพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารให้ได้ แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรล่ะ

 

 

“นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์” ดินแดนอันหนาวเหน็บทางตอนเหนือของแคนาดา ที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรถึง 60 องศา มีแสงอาทิตย์ปกคลุมเพียงน้อยนิด ดูน่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะปลูกอะไรขึ้นบนพื้นที่แห่งนั้น แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าบนพื้นที่อันหนาวเหน็บและฟ้าครึ้มแห่งนี้สามารถปลูกผักและผลไม้ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์มากมาย อีกทั้งยังมีการเลี้ยงหมูและแกะ เป็นความสำเร็จของ Northern Farm Training Institute (NFTI) หรือสถาบันที่จัดอบรมการทำเกษตรทางตอนเหนือของแคนาดา ที่ต้องการช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารและพื้นที่อาหารปลอดภัยให้กับผู้คนท้องถิ่นที่อาศัยในพื้นที่แห่งนี้

 

 

NFTI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดอบรมให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนที่ห่างไกล ให้เขารู้จักที่จะผลิตอาหารด้วยตนเองและนำระบบการผลิตอาหารที่เอื้อเฟื้อต่อสิ่งแวดล้อมกลับมาในพื้นที่อีกครั้ง ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สถาบัน NFTI ได้อบรมคนไปแล้ว 147 คน จากมากกว่า 30 ชุมชน ที่ซึ่งครึ่งหนึ่งในนั้นเป็นชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมของแคนาดาตอนเหนือ ให้พวกเขาได้เริ่มต้นสร้างฟาร์มของพวกเขาเอง

 

 

NFTI เกิดจากความคิดของคุณ Jackie Milke ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่ดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่เกิด เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่พวกเขาจะต้องสร้างความมั่นคงอาหารให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นให้ได้ และเธอก็เห็นความต้องการของคนในชุมชนที่อยากจะเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองด้านอาหารในทันทีเช่นกัน บนพื้นที่ฟาร์มขนาด 260 เอเคอร์ จึงได้ใช้เป็นสถานที่จัดเวิร์คช็อปแบบเข้มงวดมาแล้วกว่า 30 ครั้ง ที่ซึ่งพวกเขาให้นิยามว่าเป็น “ห้องเรียนมีชีวิต”

 

 

บนพื้นที่ฟาร์มแห่งนี้มีทั้งแปลงกลางแจ้ง โรงเรือนแบบท่อครึ่งวงกลม และโรงเรือน geodesic dome หรือโดมรูปทรงกลมที่ประกอบขึ้นจากโครงสร้างเหล็กรูปสามเหลี่ยม สิ่งมีชีวิตในฟาร์มก็ประกอบด้วยฝูงแกะ วัว หมู แพะ และไก่ และมีโรงนาของเหล่าสัตว์ ครัวอุตสาหกรรม และร้านค้าขายผลผลิตจากฟาร์ม ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ที่ฟาร์มยังมีกระโจมแบบเคลื่อนย้ายได้เล็กๆ 10 หลัง ไว้สำหรับให้นักเรียนพักอาศัยชั่วคราว และมีกระโจมใหญ่ 1 หลัง ที่ใช้เป็นห้องเรียน และทั้งหมดถูกห้อมล้อมด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเฮย์ ริเวอร์, ทุ่งหญ้า, ป่าไม้ และ บ่อน้ำ

 

 

แนวคิดการทำเกษตรของ NFTI จะมุ่งเน้นเรื่องการฟื้นฟู และการผลิตอาหารแบบคำนึงถึงองค์รวมที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผืนดินและสัตว์ป่า ผลผลิตจากฟาร์มเป็นอินทรีย์ 100% มีการใช้เทคนิคอย่างการไถพรวนให้น้อยที่สุดและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพของดิน เพื่อคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่แข็งแรงและสมบูรณ์ และเพื่อส่งเสริมชุมชนให้แข็งแรงมากขึ้น สถาบันแห่งนี้มีการนำผลผลิตที่ทิ้งแล้วจากร้านค้าในชุมชนมาเป็นอาหารให้หมู และในช่วงฤดูใบไม้ร่วงพวกเขาก็สอนการทำผ้าสักหลาดจากขนแกะทั้งการทำความสะอาดและการย้อมสี หมูก็จะมาช่วยจัดการพื้นที่ไว้สำหรับเพาะปลูก และแกะก็จะช่วยกำจัดวัชพืชและให้ปุ๋ยกับพื้นที่สำหรับเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ พวกเขามีการเลือกทำงานกับพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศที่มีอากาศที่หนาวเย็นอย่าง แกะพันธุ์ไอซ์แลนดิก และจามรี แทนที่จะเป็นแกะพันธุ์แรมบูเลท หรือวัวพันธุ์แองกัส ที่นิยมเลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

แม้ในช่วงฤดูหนาว ที่มีแสงอาทิตย์เพียง 6 ชั่วโมงต่อวัน มีแสงขั้วโลกเหนืออยู่เหนือหัว และพระอาทิตย์ตกตั้งแต่ก่อน 4 โมงเย็น สถาบัน NFTI ก็ไม่ได้นิ่งดูดาย พวกเขาเลือกที่จะใช้เวลาช่วงนี้ในการเพาะกล้าในโรงเรือน และใช้หิมะในการรดน้ำ แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบผิวหิมะด้านนอกก็สามารถให้แสงสว่างกับพืชในการเจริญเติบโตได้ ใช้เศษกระดาษที่ชุมชนทิ้งแล้วมาให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยง และในช่วงที่แสงแดดไม่เพียงพอไม่เพียงพอแบบนี้ พวกเขาก็เลือกที่จะสอนทำชีสและการถนอมอาหารแทน

 

 

แม้จะมีปัจจัยเงื่อนไขเรื่องภูมิศาสตร์มากมาย แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ Northern Farm Training Institute หยุดที่จะสานต่อเป้าหมายของพวกเขา ซึ่งก็คือ “การใช้การทำการเกษตรแบบฟื้นฟูเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตอนเหนือของแคนาดา ให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารให้ได้ อีกทั้งยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก็ได้รับการฟื้นฟูอีกด้วย” ในพื้นที่ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะปลูกอะไรขึ้นยังสามารถทำการเกษตรได้อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ พื้นที่ในเมืองอย่างที่เราอยู่ย่อมสามารถทำได้เช่นกันแน่นอน ^^

 

 

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ จาก https://inhabitat.com/the-organic-farm-teaching-sustainable-growing-techniques-in-canadas-cold-dark-north/

 


 | วันที่ 26/01/2561

อ่าน 436


 เเวนคูเวอร์:ยุทธศาสตร์เมืองสู่ความยั่งยืน (ตอนที่2)
 เปิดพื้นที่ให้คนเมืองเช่าแปลง ร่วมเรียนรู้ ลงมือทำกับเกษตรกร
 กินอย่างไรเป็นอย่างนั้น แล้วคุณ หรือ ใครจะเป็นผู้กำหนด
 Potager Alhambra : เมืองเปลี่ยนผ่าน ด้วยสวนผักชุมชน @ เบลเยี่ยม
 มหกรรมพันธุกรรม จากเมล็ดพันธุ์สู่จานข้าว


โครงการสวนผักคนเมือง
912 ซอยงามวงศ์วาน 31 ซอยย่อย 7
ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-1195-6
cityfarm2010@hotmail.com
Design by Ngoscyber