Home การดูแลบำรุงรักษา

การดูแลบำรุงรักษา

ปุ๋ยยูเรีย-ปุ๋ยหมัก ความเหมือนที่เเตกต่าง ปุ๋ยยูเรียมีไนโตรเจนสูง แต่ถ้าพืชสะสมมากเกินไปก็ไม่ดีต่อคนกินอย่างเราๆ