Home การเรียนรู้

การเรียนรู้

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปสามารถศึกษาหาความรู้แนวทางการปลูกผักในเมืองได้อย่างสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น ทางสวนผักคนเมืองจึงได้อัพโหลดไฟล์ E-book คู่มือสวนผักคนเมืองให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

มาร่วมเรียนรู้การทำเกษตรนอกเมืองกับป้าป้อม และ ห้องครัวคนเมือง เริ่มตั้งแต่ดำนา หมักปุ๋ยจากเศษใบไม้แห้ง เสร็จกิจกรรมจากแปลงเกษตรแล้วก็มาทำอาหาร ทำขนมจากพืชผักที่เก็บได้จากสวน มาสัมผัสวิถีธรรมชาติ และ กินอยู่อย่างยั่งยืน ร่วมกันน่ะค่ะ

  • 1
  • 2