Home กิจกรรม

กิจกรรม

ทำไมการสนับสนุนสวนผักชุมชนจึงมีความจำเป็นมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อน การปลูกผักในบ้าน สร้างแหล่งอาหารในเมือง หรือการทำเกษตรในเมือง มีความสำคัญต่อเมืองเป็นอย่างมากทั้งในภาวะปกติ แปลง . ปลูก . ปัน สวนผักคนเมือง สนับสนุนการเข้าถึงอาหารด้วยการสร้างพื้นที่อาหาร was last modified: April 28th, 2020 by itsme.tact@gmail.com

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดี และขอประกาศ รายชื่อโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนการทำเกษตรในเมืองประจำปี 2562 – 2563

รายชื่อเจ้าของที่ดิน เครือข่ายคนปลูกผัก อาสาสมัคร และนักวิชาการ  โครงการ“Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต” โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)    

จะดีหรือไม่?? ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเมือง สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการกินอยู่ของผู้คน พลังของคนธรรมดาที่สามารถนำพาให้เกิดการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้งดงามได้  อยากชวนคุณมาร่วมปลูกเมืองเสวนา รวมพลังเปลี่ยนเมืองด้วยอาหาร ด้วยกัน ชวนมาร่วมปลูกเมืองเสวนา รวมพลังเปลี่ยนเมืองด้วยอาหาร was last modified: October 19th, 2018 by itsme.tact@gmail.com