Home ชวนปลูก

ชวนปลูก

นอกจากการปลูกผักจะมีส่วนช่วยลดขยะด้วยการเปลี่ยนขยะอินทรีย์มาเป็นปุ๋ยแล้ว ยังสามารถนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้เป็นภาชนะปลูกอย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่าอีกด้วย

สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ อาจทำให้หลายคนอาจเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องการพึ่งตนเองมากขึ้น บางคนอาจใช้ช่วงเวลานี้ในการเริ่มต้นปลูกผักลงกระถาง หรือกระบะเล็กๆที่บ้าน และเชื่อว่าหลายคนอาจกำลังฝันถึงการปลูกผัก ทำสวน มีชีวิตที่เรียบง่าย สอดคล้องสัมพันธ์กับธรรมชาติ ในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเมือง หรือพื้นที่ในชนบท สิ่งสำคัญในการเริ่มต้น  นอกจากการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการปลูกผัก ทำสวนแล้ว เรื่องของการออกแบบพื้นที่อย่างเข้าใจ ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน เรามาดูกันว่ามีสิ่งใดที่ควรพิจารณา ศึกษา หาข้อมูล เพื่อนำมาประกอบการออกแบบสวนในฝันของเราบ้าง

หากบ้านเรามีพื้นที่น้อย การทำสวนผักแนวตั้งก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่น่าสนใจ ซึ่งใช้หลักการเดียวกับการปลูกผักในภาชนะทั่วไป และสามารถออกแบบสวนผักให้เหมาะสมกันพื้นที่ของเราได้ ซึ่งมีหลักการทำที่ไม่ยากดังนี้

หากว่าเรามีที่ดินแปลงเล็กๆ ที่อยู่หลังบ้านเรา แต่ปล่อยว่างไว้เฉยๆ เราก็สามารถดัดแปลงที่ดินหลังบ้านเรามาเป็นพื้นปลูกผักสวนครัวไว้ทานได้ โดยทั่วไปแล้ว การทำแปลงปลูกผักสามารถทำได้ 2 วิธี

เชื่อว่าหลายคนที่อาศัยอยู่ใจกลางเมือง มีความคิดที่อยากจะปลูกผักปลอดสารเคมีไว้ทานเองในบ้าน และที่อยู่อาศัยของหลายคนก็จะเป็นตัวอาคาร หรือ ตึกแถว ซึ่งบ่อยครั้ง มักไม่มีที่ดินว่างๆ หน้าบ้านไว้ปลูกผักเลย

จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รัฐต้องเข้มงวดและออกมาตรการเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัส ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) การออกคำสั่งปิดร้านอาหารหรือร้านสะดวกซื้อ

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid19 นี้ นอกจากความไม่ประมาท ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนแล้ว การกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเอง ให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

ฤดูกาล กับ เกษตรกรรม เป็นสิ่งอยู่คู่กันมาอย่างช้านาน เมื่อก่อนหลายสิบปี เราจึงมักได้ยินว่า หน้าทุเรียน หน้าลำไย หน้ามะม่วง เป็นต้น หรือก็คือ การเพาะปลูกที่สอดคล้องกับฤดูกาลนั้นเอง การปลูกผักเองก็อ้างอิงกับฤดูกาลเช่นเดียวกับผลไม้

โดย นคร ลิมปคุปตถาวร เกษตรกรชีวพลวัตและนักวิชาการอิสระด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ศูนย์อบรมเกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71) เปิดดวงตา มองมุมใหม่ กับวัชพืช: จากมุมมองและประสบการณ์เกษตรกรรมเชิงนิเวศ วัชพืชเป็นวัชพืชเฉพาะในมุมมองอันหยิ่งยโสของมนุษย์เท่านั้น เพราะมันขึ้นในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้มันขึ้น แต่ในธรรมชาติวัชพืชมีบทบาทสาคัญและน่าสนใจ เพราะทนทานต่อสภาพที่พืชที่เราเพาะปลูกทนไม่ได้ เช่น ความแห้งแล้ง ดินเป็นกรด ดินขาดฮิวมัส ขาดแร่ธาตุ หรือมีแร่ธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป มุมมอง ประสบการณ์ และแนวทาง การจัดการวัชพืชโดยวีถีเกษตรกรรมเชิงนิเวศจากต่างประเทศ was last modified: January 7th,…

ที่ไหนมีน้ำ ที่นั้นย่อมมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชและสัตว์ ในอดีต คนกับน้ำเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาช้านาน คนสมัยก่อนนิยมสัญจรโดยทางน้ำเป็นหลัก ประตูหน้าวัดเก่าแก่จึงอยู่ฝั่งริมแม่น้ำลำคลองเป็นหลัก