Home การทำปุ๋ยหมัก

การทำปุ๋ยหมัก

อันที่จริงการทำปุ๋ยหมักนั้น มีหลายวิธี หลายรูปแบบ ทั้งนี้ก็แล้ววัสดุอุปกรณ์ที่แต่ละคนหาได้ในท้องถิ่นที่อยู่ของตัวเอง รวมถึงเรื่องความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แต่ละแห่งด้วย

กลุ่มสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ เป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจที่พยายามจะช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องการปลูกผักในเมือง ให้ขยายตัวในเมืองหาดใหญ่ โดยพี่เอ๊กซ์ กมลทิพย์ อินทะโณ 

ไปร่วมงานHeart Core Organic สัญจรครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 58 ที่ผ่านมา มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวการเลี้ยงไส้เดือนแบบง่ายๆของคุณอ๊อด วิฑูรย์ เซี่ยงเห็น  หนึ่งในสมาชิก

พอบอกให้ช่วยจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการทำปุ๋ยหมัก หลายคนก็อาจจะเกิดคำถามตามมาเช่นว่า ใส่เศษอาหารลงไปได้ทุกอย่างเลยหรอ หญ้านี่ใส่ลงไปได้มั้ย เปลือกผลไม้นี้ใส่ได้หรือป่าว

หากคิดจะนำเศษอาหารมีใช้เป็นปุ๋ยให้เกิดประโยชน์ แต่ไม่รู้จะหาที่หมักที่ไหน ลองดูไอเดียนี้ดูค่ะ โดยวิธีทำขวดหมักปุ๋ยจากเศษอาหารในครัวเรือน

หลายคนพอเริ่มลงมือปลูกผักบ้างแล้ว ก็เริ่มสนใจที่จะขยับขยายหาวิธีทำให้ดินของตัวเองอุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ บางคนก็อาจเริ่มจากการทำน้ำหมัก

เห็นมีคนกล่าวถึงความเชื่อเรื่องหมักนานๆ 3 เดือน แล้วค่อยเอามาใช้ ลองมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับบทความนี้

  • 1
  • 2